Blog Image

BYAZ Blog

BYAZ Blog

Via deze blog kunt u reageren op onze artikels en uw opinie geven.

In drie stappen naar een excellent resultaat!

Algemeen Posted on Mon, July 07, 2014 14:04:37

Total Respect Management is een methode om in drie stappen naar een excellent resultaat te gaan. Deze stappen hebben een welbepaalde volgorde die, wanneer gerespecteerd, veel helderheid en richting brengen in waarmee je bezig bent. Het zijn slechts drie stappen, maar elke stap heeft zijn proces en het is daarom niet altijd in één – twee – drie gebeurd. Het vergt moed, overtuiging en doorzettingsvermogen om de drie stappen tot een goed einde te brengen.

De eerste stap heeft te maken met de bestemming die je voor ogen hebt. Waar wil je naartoe? En vooral, waarom wil je perse daar naartoe? Zie het als een reis die je plant. Vooraleer je een reis kunt plannen, is het wel handig om je bestemming te bepalen en deze bestemming bepaal je aan de hand van een aantal factoren die voor jou belangrijk zijn en wat je ziet als mogelijkheden of juist gebrek aan mogelijkheden. De keuzes die je hier maakt zijn het gevolg van wie je bent of worden bepaald door wat voor organisatie je wenst te zijn.

Je visie op de werkelijkheid van zowel verleden, heden als toekomst, laat je zien waar de reis heen kan gaan en wat er bij jou of je organisatie het beste past. Zo zijn er mensen die graag naar de bergen trekken en anderen opteren liever voor een strandvakantie. Sommigen opteren voor een verre reis en anderen blijven weer liever dicht bij huis. Je visie, missie en ambitie zijn de drijvende factoren waarmee je kunt beginnen met het plannen van de reis. Hiermee vorm je de basis voor het kiezen van de bestemming die je nastreeft en waarvoor je op weg gaat. De eerste stap is gezet.

Wanneer de eerste stap achter de rug ligt, kun je de route bepalen. Dit is dikwijls het moeilijkere werk waar telkens opnieuw keuzes gemaakt moeten worden. Je kunt je bestemming immers op heel veel verschillende manieren bereiken, maar niet allemaal zijn ze even gemakkelijk, vlot of veilig. De keuzes die je hier maakt kunnen je duur te staan komen als je onvoldoende zicht hebt op het geheel van je route. Een mooi coherent routeplan is daarom de tweede stap die je moet nemen. Welke strategie heeft jouw voorkeur? De ene neemt graag het vliegtuig, de ander de trein of een derde heeft een uitgesproken voorkeur voor de auto als favoriet vervoersmiddel. Wanneer de bestemming ver weg ligt, is het mogelijk dat een goede mix misschien wel de meest optimale oplossing met zich meebrengt.

Veel zal afhangen van je bestemming. Regio, land, stad of streek en uiteindelijk de plek waar je precies wenst aan te komen, geven je het juiste aanknopingspunt om je routeplan op te bouwen. Hoe duidelijker je bestemming, hoe nauwkeuriger je de route kunt bepalen. Hierbij moet je telkens keuzes maken en dien je voordelen en nadelen tegen elkaar af te wegen. Wanneer je een keuze maakt kun je ook bijkomende maatregelen treffen om met een grotere zekerheid je doel te bereiken.

Zo kan het zijn dat wanneer je voor transport met een auto kiest, je verschillende etappes inbouwt omdat anders de afstand te lang is om in één keer te overbruggen. Je neemt misschien andere wegen om minder fileleed te ontmoeten of betaalt voor tolwegen om vlot te kunnen rijden. Elke keuze heeft zijn consequenties en kan verder verfijnd worden om een optimaal resultaat te bereiken.

Wanneer je routeplan helemaal uitgewerkt is en je zeker bent van de deugdelijkheid van je plan, moet je het ook ten uitvoer brengen. Hier kan immers nog alles fout lopen of zijn er nog heel wat beslissingen te nemen. De derde stap is dan ook jezelf ontwikkelen om het plan zo goed mogelijk uit te voeren en zo opmerkzaam te zijn dat je steeds opnieuw en ogenblikkelijk de juiste beslissingen kunt nemen. Het dagelijks verkeer is hectisch en er wordt veel van de reizigers gevraagd en elke dag zijn er weer nieuwe uitdagingen die je dient te overkomen. Het is steeds opnieuw leren wat er nodig is om vlot en veilig op je bestemming aan te komen.

De drie stappen van Total Respect Management zijn dus leiderschap, management en excellence. Leiderschap zorgt ervoor dat je weet waar je naartoe wilt en vooral waarom. Management helpt je om je traject te plannen en laat niets aan het toeval over. Tenslotte zorgt excellence voor een zo goed mogelijk uitvoeren van wat er gepland is.

Ken jij je bestemming en heb je een optimaal routeplan dat excellent uitgevoerd wordt?

Peter BloklandSemper Altior

Het KARAF model Posted on Mon, July 07, 2014 14:02:47

Semper Altior” betekent “Steeds Hoger”. Anders gezegd: “Volg je droom en geef niet op!””

Toen ik nog een kleine jongen was wist ik al wat ik later zou worden. Ik twijfelde er niet aan dat ik later als een Formule 1 piloot door het leven zou gaan. Een ongeval en een opmerking van mijn ouders hebben er echter anders over beslist. Toen Jochen Rindt (de toenmalige Sebastian Vettel) op 5 september 1970 omkwam te Monza, vonden mijn ouders het hoog tijd om me ervan te overtuigen dat Formule 1 piloot worden niet hun wens was. Het was veel te gevaarlijk en bovendien veel te duur om zo’n carrière te ambiëren.

“Dan word ik maar gewoon piloot” was toen mijn prompte antwoord en in plaats van BRM’s, Ferrari’s en andere Lotussen, werden het nu Phantoms, Skyhawks, Mirages en Starfighters die mijn dromen bezochten, spoedig aangevuld met F14’s, F15’s en vooral de fascinerende F16 Fighting Falcon. Bijna dag op dag acht jaar later startte ik mijn studies aan de Koninklijke Militaire School om piloot te worden en in 1983 studeerde ik af als licentiaat in de militaire en luchtvaartwetenschappen en vervoegde ik de 83A “Semper Altior” promotie van leerling-piloten. Het was het begin van een 30 jarige carrière als F-16 jachtpiloot, vlieginstructeur, smaldeelcommandant, luchtvaartongevallenonderzoeker en stafofficier in de Belgische Luchtmacht en de NAVO.

Bij het uitvoeren van al mijn functies was er eenzelfde rode draad aanwezig: Hoe kunnen we de zaken naar een hoger niveau tillen. Eerst van mezelf als leerling-piloot om de steile leercurve te kunnen volgen en daarna als piloot om steeds meer opdrachten aan te kunnen, vervolgens als instructeur om mijn leerlingen op diezelfde curve tot succes te leiden, maar ook als “CO” (Commanding Officer) van het 5e Smaldeel, waar ik heel mijn team van piloten en ondersteunend personeel naar een hoger niveau van prestaties bracht na ingrijpende veranderingen en herstructureringen. Tenslotte als stafofficier waar ik naarstig werk maakte van meer vliegveiligheid en betere prestaties van de systemen en diensten waarvoor ik verantwoordelijkheid droeg. Het begeleiden van mensen en teams om steeds hoger te vliegen zijn voor mij, na al die jaren, een tweede natuur geworden.

Toen ik eind 2007 “op rust” werd gesteld, was het voor mij dan ook duidelijk dat mijn expertise, opgedaan door voortdurende herstructureringen en steeds opnieuw “do more with less”, ook belangrijk is voor commerciële of andere organisaties, die vandaag, door een aanhoudende wereldwijde crisis, met dezelfde dynamiek geconfronteerd worden. Vandaag moet je als ondernemer of manager steeds beter doen of voor je het weet is het gedaan met de pret.

Als je me vraagt naar mijn formule voor succes geeft ik je het volgende antwoord:

“Weet wat je wilt bereiken en vooral waarom dit voor jou belangrijk is. Want als je weet wat en waarom, kun je veel beter bepalen hoe je dit doel het best nastreeft en geef je niet zo gemakkelijk op!”

Waarom je onderneemt wordt bepaald door je visie en je missie. Het is de gouden draad die alles met elkaar verbindt. Het geeft leiding aan je onderneming en je team. Vanuit je missie kun je een strategie bepalen die voorschrijft wat je moet doen om deze missie te vervullen. Je strategie is een manier om aandacht te geven aan de risico’s die je missie omgeven en om deze te managen. Door tenslotte in te zetten op excellence kun je deze risico’s optimaliseren door op een positieve manier aandachtig te zijn voor je resultaten.

Elk individu, team, bedrijf of organisatie behaalt een resultaat en je kunt dit resultaat zien als een dynamische Zwitserse kaas. Hierbij kun je de kaas bekijken als de waarde die je met je team creëert en de gaten in de kaas als de gemiste kansen, fouten, gevaren en vermijdbare kosten. Sommige van deze gaten zijn klein, anderen zijn groot, maar elk gaatje heeft het potentieel om jouw organisatie schade te berokkenen, terwijl ze gelijkertijd ook het potentieel voor vooruitgang inhouden. Elk gaatje dat kaas wordt is immers meer gecreëerde waarde. Door consequent deze gaten aan te pakken creëer je een optimaal resultaat.

Deze principes heb ik gebundeld in een boek dat ik samen met Prof. Genserik Reniers (HUB, UA, TU Delft) geschreven heb. Het draagt de titel “Total Respect Management – excellent leidinggeven voor de toekomst (Lannoo Campus)” en gaat over respect voor mensen door excellent leiding te geven, respect voor winst voor je onderneming door risico management goed toe te passen en tenslotte respect voor de planeet door continu te streven naar verbetering.

Excellent zijn vandaag is prima, maar zonder continu verbeteren betekent dit slechts middelmatig zijn morgen. Als je duurzaam wenst te ondernemen zul je steeds hoger moeten vliegen. “Semper Altior” is vandaag de echte uitdaging waar bedrijven en organisaties voor staan en ik sta klaar om hen daarbij te helpen!

Peter BloklandDe eerste schooldag

Risk Management Posted on Mon, July 07, 2014 14:01:28

Je eerste schooldag van een nieuw schooljaar is altijd een beetje spannend. Wie zal er in je klas zitten? Heb je een Juf of is het een Meester? Gaat die grappig, streng of gewoon saai zijn? Welke vakken staan er op het programma? Zal het een interessant jaar worden, met nieuwe vriendjes of vriendinnetjes? Zal je hard moeten werken om de punten bijeen te harken?

Misschien herinner je nog wel dat gevoel van een eerste schooldag. Toch wel een klein beetje spannend en niet iets dat je geheel onverschillig kon laten. Misschien is het gevoel wel een klein beetje hetzelfde als je terug uit verlof komt en weer aan de slag gaat.

Als ondernemer is het elke dag misschien wel een nieuwe schooldag. Zullen nieuwe klanten zich aanmelden? Kun je je producten in de aandacht brengen van de markt? Maak je kennis met nieuwe (zaken)partners? Zullen de leveranciers op tijd leveren en zal alles in orde zijn? En nog zoveel meer onzekerheden en vragen die telkens weer opnieuw opkomen. Ondernemen en het besturen van organisaties en bedrijven leidt je steeds vaker in een gebied vol onzekerheden van mogelijkheden en gevaren.

Vandaag is dit nog meer het geval dan gisteren en waarschijnlijk zal morgen nog meer risico met zich meebrengen. Alles wordt immers steeds complexer en verandering komt aan een steeds hoger tempo op je af. Het maakt dat je er best werk van maakt om het effect van onzekerheid op je doelstellingen goed te begrijpen, zodat je dit als een voordeel kunt benutten. Het stelt je in staat om opportuniteiten op een goede manier te benutten, je sterktes in te zetten, je zwakheden aan te pakken en gevaren op tijd te neutraliseren. Risico management is eigenlijk de dagelijkse taak van elke bedrijfsvoerder, manager of uitvoerder. Elk op zijn niveau van verantwoordelijkheid!

Peter BloklandTR³M Vooronderstelling 11

Risk Management Posted on Mon, July 07, 2014 14:00:03

Total Respect Management – Vooronderstelling 11: Risico en resultaat kun je pas echt respecteren als het juiste (zelf)leiderschap aanwezig is, dat zich uit en omvormt in een organisatiecultuur.

Deze elfde vooronderstelling over Total Respect Management lijkt misschien wat vergezocht, doch is een logisch gevolg van hoe Total Respect Management in elkaar steekt en werkt.

Leiderschap is enerzijds een proces en anderzijds ook een kwaliteit waarmee je aan de slag kunt gaan om je missie en ambitie te realiseren. Dit is natuurlijk evenzeer zo voor elke organisatie of bedrijf. Wanneer je het leiderschapsproces goed onder controle hebt, kun je samen met een team doelstellingen bepalen en die realiseren.

Echt goede resultaten behaal je slechts als iedereen voluit samenwerkt en als alle neuzen in dezelfde richting staan. Dat vergt een voldoende dosis (zelf)leiderschap. Dit zorgt voor de broodnodige motivatie om alles te geven. Zelfleiderschap werkt van binnenuit en “bottom-up”. Het zorgt voor de eigen intrinsieke motivatie, die intern de energie geeft om je ego opzij te zetten en te streven naar het hoger groepsbelang. Leiderschap zorgt dan ook voor de motivatie en eenheid in visie extern en vaak ook “top-down”. Het geeft je de moed en ondersteuning om net die stap verder te gaan dan wat je voor jezelf over hebt.

Total Respect Management werkt pas ten volle als de voorwaarde van leiderschap op gepaste wijze ingevuld wordt en het proces volop zijn werking kan hebben. De helderheid die dit schept inzake doelstellingen, processen, procedures en taken, helpt om een juiste inschatting te maken van de risico’s die je kunt nemen en de risico’s die je loopt. Door deze risico’s goed te managen kom je tot de excellente resultaten die TR³M voorstaat.

Wanneer doelstellingen onderbouwd worden door de juiste waarden en overtuigingen, geschraagd worden door ondersteunende gebruiken en leiden tot een performante houding en gedrag van alle betrokkenen, dan leidt dit tot een organisatie in balans die in staat is om duurzaam excellente resultaten te realiseren. Je hebt dan een performante organisatiecultuur die duurzaam succes kan nastreven.

Peter BloklandEen complexe samenleving

Algemeen Posted on Mon, July 07, 2014 13:41:42

De complexiteit in de
samenleving en in het ondernemerslandschap
neemt steeds maar toe en het
wordt soms moeilijk om door het bos nog de bomen te zien. Wat je ziet, je
perceptie, is daardoor vaak niet wat het lijkt te zijn. Doe er iets aan en verhoog
de kwaliteit van je perceptie met Total Respect Management (TR³M)

Respect en de kwaliteit van je perceptie

Respect komt van het
Latijnse “respicere”, wat zoveel wil zeggen als iets herbekijken om het beter
te kunnen zien. Total Respect Management is dan ook een systemische
methode
, waarbij je zaken beter leert bekijken, waardoor de kwaliteit van
je perceptie verhoogt.

Hoe hoger deze
kwaliteit, hoe beter je beslissingen neemt en hoe sneller je tot de gewenste
successen komt.

Met TR³M leer je
beter kijken naar mensen, naar je winstmarge en kun je dit ook beter plaatsen
in het groter geheel van de samenleving. Het brengt je naar duurzame
groei en blijvend succes
.

Leer wat perceptie is
en hoe dit je organisatie / bedrijf gunstig of ongunstig beïnvloedt / kan
beïnvloeden

Ontdek hoe je de
kwaliteit van je perceptie kunt verhogen door systeemdenken en hoe dit
bijdraagt tot je succes

Ondervind dat 1
+ 1 meer dan 3
kan zijn en hoe dit zich vertaalt in duurzaam succes
door respect als basis te nemen.

Leiderschap, management en excellence

Total Respect
Management vertrekt vanuit elk individu en gaat vanuit zelfrespect en de
ontwikkeling van zelfleiderschap naar zelfvertrouwen en een focus op je doelen.
Het laat je toe leiderschap in je organisatie naar een hoger niveau te brengen,
om je risico’s op een adequate wijze te benutten en te managen en
steeds beter te doen. Het leidt je naar een cultuur van excellence.

Door middel van een
gestructureerd raamwerk ben je in staat de juiste vragen te stellen en je
aandacht te wijden aan wat nodig is. Je ontdekt wat je nog extra kunt doen en
ook hoe je dit het best doet. Door continu bijsturen en verbeteren
bereik je de duurzaamheid
die vandaag zo gezocht, maar zelden gevonden
wordt.

Peter BloklandTR³M en duurzaamheid

Algemeen Posted on Mon, July 07, 2014 11:16:42

Waarom duurzaamheid?

Duurzaamheid staat steeds meer in de kijker. Steeds meer mensen beseffen dat
ons economisch model en de manier
waarop vandaag ondernomen wordt, niet kan blijven duren. Het is niet duurzaam.

“Duurzaamheid gaat over de juiste dingen juist doen om de juiste
reden”

Peter Blokland – BYAZ

Doen om de juiste reden

De juiste reden om te
ondernemen is meerwaarde bieden voor de
maatschappij en de onderneming
. Wanneer het ondernemen geen
meerwaarde biedt aan de maatschappij, zal deze vroeg of laat reageren en de
onderneming stoppen. Hetzelfde geldt voor de medewerker in de organisatie.
Indien deze geen toegevoegde waarde oplevert voor
de organisatie, zal spoedig de samenwerking gestopt worden. Het is immers een
situatie die niet duurzaam is.

De juiste dingen doen

Het gaat ook over de
juiste dingen doen. Alleen zo kun je een onderneming uitbouwen, laten groeien en bloeien en wordt er winst gemaakt. Als er teveel
onnodige zaken gedaan worden lopen de kosten op en wordt de winst afgeroomd.
Dit is ook zo voor de maatschappij. Wanneer foute keuzes gemaakt worden inzake overheidsbestedingen of wanneer organisaties
investeren in de foute producten, lopen de verliezen op. Niet alleen voor de bedrijven of de
organisaties zelf, maar bij uitbreiding voor het individu en de hele maatschappij. Dit kan niet
blijven duren en is dus niet duurzaam.

De dingen juist doen

Hetzelfde kan gezegd
worden over de zaken juist doen. Wanneer dit niet gebeurt, worden er fouten gemaakt. Kleine foutjes knagen ongezien
aan je winst
en grotere fouten brengen je in moeilijkheden. Soms heb je een
combinatie van deze kleine en grotere fouten en leidt dit
tot een rampzalig resultaat. Zo wordt alle
gecreëerde meerwaarde teniet gedaan en worden energie en grondstoffen verspild.
Op die manier kun je nog lang aanmodderen met het maken van kleine en grotere
foutjes, maar het kan evengoed onmiddellijk
afgelopen
zijn.

Hoe je het ook
bekijkt, duurzaamheid bereik je pas echt als je de juiste dingen juist doet voor de juiste reden. Het heeft alles
te maken met de drie pijlers van Total Respect Management:

Leiderschap laat je toe om zaken te doen voor
de juiste reden en geeft antwoorden op de vraag “waarom” je
iets doet. Het geeft je zicht op je doelstel-lingen.

(Risico)management laat
je de juiste zaken doen en beantwoordt de vragen over “wat” je
moet doen om je doelstellingen te behalen.

Excellence laat je toe om de zaken juist te doen.
Het geeft je de antwoorden op de vragen “hoe” je iets moet
doen om maximaal toegevoegde waarde te creëren en te behouden.

Peter BloklandWaarom is Total Respect Management nodig?

Algemeen Posted on Mon, July 07, 2014 11:08:34

Waarom is Total Respect Management nodig?

Kijk om je heen. De bevolking op deze planeet groeit angstwekkend snel aan en dit zorgt voor problemen.

  • Meer dan 1 miljoen jaar was er nodig om tot 1 miljard mensen te komen
  • Op 123 jaar was dit aantal al verdubbeld tot 2 miljard
  • Op iets meer dan vijftig jaar was dit weer verdubbeld tot 4 miljard

We zijn nog geen veertig jaar verder en toch zijn er bijna alweer dubbel zoveel mensen. In het najaar van 2011 werd de kaap van zeven miljard mensen bereikt en nog steeds groeit de wereldbevolking met rasse schreden aan.

Om de drie tot vier dagen krijgen we de bevolking van een stad zoals Antwerpen erbij!

Waarom is dit belangrijk?

Deze bevolkingsexplosie heeft een aantal consequenties die we dringend onder ogen moeten durven zien.

De aangroei van de bevolking vindt plaats in gebieden waar er op dit ogenblik een zeer belangrijke ontbossing plaatsgrijpt.

Deze ontbossing (verbranden van hout en verlies aan CO2 opname capaciteit) heeft een belangrijk aandeel in het in onbalans geraken van CO2 in onze atmosfeer

Dit is een cruciaal gegeven in de problematiek van klimaatopwarming

De roofbouw van grondstoffen leidt tot steeds schaarser wordende voorraden, stijgende prijzen en kunnen aanleiding geven tot conflicten en oorlogen.

Wat kunnen we hier aan doen?

Als je de aangroei door migratie buiten beschouwing laat, dan zie je dat in onze Westerse samenleving deze aangroei veel minder is of zelfs onbestaande is in de laatste vijftig jaar.

Hoe komt dit?

Sinds de jaren zestig heeft onze economische vooruitgang er toe geleid dat kinderen eerder een kost zijn geworden dan een rijkdom

Dit was alleen maar mogelijk door de ontvoogding van de vrouwen in onze Westerse samenleving

Economische vooruitgang en de ontvoogding van vrouwen in ontwikkelingsgebieden is dus essentieel in de aanpak van steeds schaarser wordende grondstoffen en de CO2 onbalans in onze atmosfeer!

Wat is Total Respect Management?

Total Respect Management (TR³M) is een filosofie, een managementmethode, een strategie en een organisatiecultuur, die streeft naar een maximalisatie van de waarde van een organisatie, zowel intern voor de organisatie, alsook extern voor de samenleving in zijn geheel, alle stakeholders inbegrepen.

Deze waardeopbouw gebeurt op een maatschappelijk verantwoorde wijze door:

  • Het respecteren van “people”, door het ontwikkelen van “niveau vijf” leiderschap.
  • Het respecteren van “profit”, door rigoureus toepassen van risicomanagement.
  • Het respecteren van de “planet”, door het continu streven naar excellence.

    Wanneer bedrijven en organisaties TR³M op een integere manier implementeren, ontstaat er voldoende ruimte om op een duurzame manier economische vooruitgang te creëren voor heel de maatschappij en zowel ontwikkeling als de ontvoogding van de vrouw in ontwikkelingsgebieden te versnellen.

    Peter BloklandHoe creëer je waarde in zeven stappen?

Algemeen Posted on Mon, June 02, 2014 22:56:16

Duurzame
waarde creëren in zeven stappen

Het creëren van
toegevoegde waarde is, zeker op dit ogenblik, een heel belangrijk gegeven voor
onze economie.
Als zelfstandige, als bedrijf of als organisatie, komt het
er vandaag op aan om voldoende waarde te creëren met je diensten, producten of
door je aanwezigheid in de samenleving. Het helpt om in de aandacht te komen of te blijven. Het
is slechts als je toegevoegde waarde levert dat je een onomstotelijk recht van
bestaan hebt en relevant bent voor de maatschappij. Het is immers de gecreëerde
toegevoegde waarde die een maatschappij doet groeien naar meer welvaart en
welzijn.

Toegevoegde waarde
dien je echter steeds opnieuw te verwezenlijken
en het is niet altijd
duidelijk hoe je dit op een effectieve en duurzame manier kunt doen. Waarde is
immers een vluchtig begrip, iets ontastbaars, maar wel heel reëel. Intuïtief
bepalen we immers steeds opnieuw de waarde van producten, diensten of andere
zaken, zoals bijvoorbeeld het lidmaatschap van organisaties en verenigingen. We
wegen af wat we moeten investeren tegenover wat we er uiteindelijk aan
overhouden. Het vormt vaak, maar niet altijd, de basis waarop we beslissingen
nemen. Blijven we lid van de organisatie? Kopen we het product? Of, maken we
gebruik van de aangeboden dienst?

Wat is echter waarde?
Wat is iets waard?
Het is een vraag die wel eens gesteld wordt en die niet
altijd even eenvoudig beantwoord kan worden. Als je deze vraag als zoekterm in
Google invoert krijg je onmiddellijk een veelvoud aan definities. Daarom dat ik
er graag mijn eigen visie aan toe voeg:

Waarde is datgene wat
mensen blij maakt.
Hoe meer mensen tevreden zijn van een product of dienst
of hoe blijer ze erdoor worden, hoe meer deze waard zal zijn.

Vroeger was waarde
vooral een zaak van vraag en aanbod.
Een product of dienst die erg in trek
is en die schaars voorhanden is, zal als waardevoller aanzien worden dan een
product of dienst die niet gevraagd wordt en die overvloedig beschikbaar is.
Dat is evident. Als je iets zeldzaam wilt hebben en je kunt het verkrijgen, dan
ben je blij.

Toch zijn er producten en diensten die veel gevraagd worden
en waarvan er een voldoende aanbod bestaat, waarbij de te betalen prijs van de
aangeboden diensten en producten heel erg uiteenlopend kan zijn. Denk maar aan
de aankoop van een laptop of tablet, een gsm / smartphone, maar ook aan de
prijs die je voor een fles wijn of een maaltijd in een restaurant dient te
betalen. Ogenschijnlijk zijn het telkens dezelfde producten en diensten, die
eenzelfde behoefte vervullen, waarbij je toch tot ver uiteenlopende prijzen
komt.

Hoe komt dit? Wat maakt nu dat het ene als veel waardevoller
aanzien wordt dan het andere gelijksoortige product? Waarde is een complex
gegeven en onderhevig aan individuele perceptie. Volgende zeven kenmerken
kunnen je alvast op weg zetten naar waardecreatie en het zorgen voor
meerwaarde:

·
Zo heeft niet iedereen exact hetzelfde gebruik
van een product of dienst voor ogen, waardoor de perceptie van de effectiviteit voor meer of
minder tevredenheid zorgt en dus voor een verschillende gepercipieerde waarde.
Als een product of dienst doet wat het belooft te doen is dit al een eerste
stap naar toegevoegde waarde.

·
Een tweede element waarmee je waarde creëert is
de regelmaat waarmee je product of dienst doet wat het beloofd te doen. Het
volstaat niet om de ene keer zus en de andere keer zo te presteren. Steeds op
eenzelfde manier en op hetzelfde niveau effectief zijn is het aspect kwaliteit waarmee je extra
waarde kunt toevoegen.

· De mate waarin een dienst of een product hun
effectiviteit en kwaliteit kunnen herhalen is op zijn beurt een maatstaf voor
de productiviteit van de
aangeboden dienst of het aangeleverde product. Een hogere productiviteit van
een product of dienst levert doorgaans ook een hogere waarde op. Je kunt er
immers meer mee bereiken.

·
Een belangrijk aspect, dat vandaag door heel wat
mensen en bedrijven gewaardeerd wordt is de mate waarmee een product of dienst
zuinig omspringt met de middelen die nodig zijn om de dienst of product te
gebruiken. Het is een maatstaf voor de efficiëntie
van een product of dienst en dit is heel wat waard, omdat grondstoffen, energie
en mensen, steeds duurder worden.

Deze eerste vier
stappen zijn vandaag al redelijk ingeburgerd
in veel van de producten en
diensten die worden aangeboden. Op elk domein kun je specialisten vinden die
met hun expertise de waarde van een product of dienst kunnen verbeteren en zo
dus ook helpen om het bedrijf of de organisatie waardevoller te maken.

·
Deze waarde kan nog verhogen met de mate waarmee
het gemakkelijk is om gebruik te maken van de aangeboden diensten of producten.
Dit bekom je door de ergonomie
van je product of dienst te verhogen. De mensen in de huidige maatschappij
worden steeds gemakzuchtiger en zijn bereid om extra te betalen voor dit gemak.

·
Vandaag is het evenzeer belangrijk om ook de ecologie, de mate waarin je
product of dienst aanvaardbaar is voor het geheel van de samenleving, naar een
hoger niveau te brengen. Steeds meer mensen, organisaties en bedrijven hechten
hier extra waarde aan.

·
Tot slot is het eveneens heel belangrijk dat de
waarde van je product of dienst bewaard blijft en vooral dat deze de waarde van
andere zaken niet aantasten. Dat is het aspect veiligheid van je product of dienst. Ook een verhoogde
veiligheid is wat extra waard.

Afhankelijk van de
voorkeuren van het individu
zal het ene kenmerk al meer meerwaarde creëren
dan het andere. Maar dit is individueel zeer verschillend. Focus op slechts één
van deze elementen is onvoldoende om echt toegevoegde waarde te scheppen.
Wanneer je er echter in slaagt om je product of dienst op deze zeven factoren te verbeteren,
zal de toegevoegde waarde met rasse schreden vooruitgaan!

De vraag is: hoe zorg
jij voor meer waarde van je producten of diensten?

Peter
Blokland

BYAZ
bvba« PreviousNext »