Blog Image

BYAZ Blog

BYAZ Blog

Via deze blog kunt u reageren op onze artikels en uw opinie geven.

De eerste schooldag

Risk Management Posted on Mon, July 07, 2014 14:01:28

Je eerste schooldag van een nieuw schooljaar is altijd een beetje spannend. Wie zal er in je klas zitten? Heb je een Juf of is het een Meester? Gaat die grappig, streng of gewoon saai zijn? Welke vakken staan er op het programma? Zal het een interessant jaar worden, met nieuwe vriendjes of vriendinnetjes? Zal je hard moeten werken om de punten bijeen te harken?

Misschien herinner je nog wel dat gevoel van een eerste schooldag. Toch wel een klein beetje spannend en niet iets dat je geheel onverschillig kon laten. Misschien is het gevoel wel een klein beetje hetzelfde als je terug uit verlof komt en weer aan de slag gaat.

Als ondernemer is het elke dag misschien wel een nieuwe schooldag. Zullen nieuwe klanten zich aanmelden? Kun je je producten in de aandacht brengen van de markt? Maak je kennis met nieuwe (zaken)partners? Zullen de leveranciers op tijd leveren en zal alles in orde zijn? En nog zoveel meer onzekerheden en vragen die telkens weer opnieuw opkomen. Ondernemen en het besturen van organisaties en bedrijven leidt je steeds vaker in een gebied vol onzekerheden van mogelijkheden en gevaren.

Vandaag is dit nog meer het geval dan gisteren en waarschijnlijk zal morgen nog meer risico met zich meebrengen. Alles wordt immers steeds complexer en verandering komt aan een steeds hoger tempo op je af. Het maakt dat je er best werk van maakt om het effect van onzekerheid op je doelstellingen goed te begrijpen, zodat je dit als een voordeel kunt benutten. Het stelt je in staat om opportuniteiten op een goede manier te benutten, je sterktes in te zetten, je zwakheden aan te pakken en gevaren op tijd te neutraliseren. Risico management is eigenlijk de dagelijkse taak van elke bedrijfsvoerder, manager of uitvoerder. Elk op zijn niveau van verantwoordelijkheid!

Peter BloklandTR³M Vooronderstelling 11

Risk Management Posted on Mon, July 07, 2014 14:00:03

Total Respect Management – Vooronderstelling 11: Risico en resultaat kun je pas echt respecteren als het juiste (zelf)leiderschap aanwezig is, dat zich uit en omvormt in een organisatiecultuur.

Deze elfde vooronderstelling over Total Respect Management lijkt misschien wat vergezocht, doch is een logisch gevolg van hoe Total Respect Management in elkaar steekt en werkt.

Leiderschap is enerzijds een proces en anderzijds ook een kwaliteit waarmee je aan de slag kunt gaan om je missie en ambitie te realiseren. Dit is natuurlijk evenzeer zo voor elke organisatie of bedrijf. Wanneer je het leiderschapsproces goed onder controle hebt, kun je samen met een team doelstellingen bepalen en die realiseren.

Echt goede resultaten behaal je slechts als iedereen voluit samenwerkt en als alle neuzen in dezelfde richting staan. Dat vergt een voldoende dosis (zelf)leiderschap. Dit zorgt voor de broodnodige motivatie om alles te geven. Zelfleiderschap werkt van binnenuit en “bottom-up”. Het zorgt voor de eigen intrinsieke motivatie, die intern de energie geeft om je ego opzij te zetten en te streven naar het hoger groepsbelang. Leiderschap zorgt dan ook voor de motivatie en eenheid in visie extern en vaak ook “top-down”. Het geeft je de moed en ondersteuning om net die stap verder te gaan dan wat je voor jezelf over hebt.

Total Respect Management werkt pas ten volle als de voorwaarde van leiderschap op gepaste wijze ingevuld wordt en het proces volop zijn werking kan hebben. De helderheid die dit schept inzake doelstellingen, processen, procedures en taken, helpt om een juiste inschatting te maken van de risico’s die je kunt nemen en de risico’s die je loopt. Door deze risico’s goed te managen kom je tot de excellente resultaten die TR³M voorstaat.

Wanneer doelstellingen onderbouwd worden door de juiste waarden en overtuigingen, geschraagd worden door ondersteunende gebruiken en leiden tot een performante houding en gedrag van alle betrokkenen, dan leidt dit tot een organisatie in balans die in staat is om duurzaam excellente resultaten te realiseren. Je hebt dan een performante organisatiecultuur die duurzaam succes kan nastreven.

Peter BloklandDe Six Thinking Hats van Edward De Bono

Risk Management Posted on Mon, June 03, 2013 23:51:26

De Six Thinking Hats van Edward De Bono

De Zes Denkhoeden van Edward De Bono is een van de meest
gebruikte technieken voor creatief en lateraal denken, waarbij je eenzelfde
situatie telkens vanuit een ander standpunt bekijkt. Het proces helpt je om een
toestand op verschillende manieren te benaderen. Wanneer je dit goed onder de
knie hebt, ben je in staat om je perceptie te verrijken en dichter bij de
realiteit te laten aansluiten.

Zoals de naam doet vermoeden zijn er in totaal zes posities.
Elke positie komt overeen met de kleur van een hoed. Een van deze posities, de blauwe hoed, is eigenlijk geen
waarnemingspositie. Het is echter wel de positie van een neutrale
scheidsrechter. Deze bekommert zich niet om het onderwerp en heeft alleen de
taak om het denkproces in goede banen te leiden. Deze positie waakt erover dat iedereen
aan bod komt en een gelijkwaardige inbreng krijgt.

Dit zijn de andere waarnemingsposities:

– De eerste waarnemingspositie is de witte hoed. Dit is het standpunt dat je krijgt vanuit facts & figures. De witte hoed
focust zich op de naakte cijfers en behandelt deze feiten met een koele ratio.

– Het gevoel is het domein van de rode hoed. Vanuit deze positie geef je vanuit je hart en buikgevoel
je mening en inzicht op de realiteit.

– Na de feiten en het gevoel, krijg je de optimistische en
pessimistische visie. Dit zijn respectievelijk de gele hoed en de zwarte hoed. De gele hoed staat duidelijk voor het
zonnige standpunt en heeft de kijk van een optimist.

– De zwarte hoed
is – hoe kan het ook anders – het standpunt van de pessimist, die spijkers op
laag water zoekt en genadeloos kritiek spuit op al die mooie voordelen die de
gele hoed aanhaalt. Het is de positie die tegengas geeft tegen de ideeën van de
gele hoed, het gevoel van de rode hoed in vraag stelt en twijfelt aan de
cijfers en de feiten van de witte hoed.

– Tot slot is er nog de groene
hoed
. Deze kleur staat voor creativiteit en nieuwe ideeën. Het is de hoed
die out of the box denkt en nieuwe
inzichten aanbrengt. Deze hoed zoekt naar alternatieven en is bij uitstek de
laterale denker die een zijsprong in het debat niet weert.

Je kunt de zes
denkhoeden van De Bono
op verschillende manieren gebruiken. In de eerste
plaats kun je zelf al deze hoeden opzetten en een situatie telkens met een
ander perspectief benaderen. Het proces werkt echter beter als je voor elke
hoed een andere persoon inzet. Zo krijg je een echte discussie die aanzet tot
nadenken en denkbeelden doet verschuiven. Ideaal roteer je de deelnemers, zodat
elke deelnemer telkens een ander perspectief kan en moet innemen.

Het eindresultaat is in de eerste plaats een beter inzicht in de realiteit. Je hebt
meer informatie en ideeën over je onderwerp en je bent je bewuster van de
mogelijkheden en de risico’s die je kunt nemen. Daarnaast krijg je ook een
bredere kijk op de risico’s die je loopt. Het hele proces kun je evengoed
gebruiken om de gewenste risicomaatregelen te bepalen en te testen op hun
deugdelijkheid.

Hoe zorg jij voor het verhogen van de kwaliteit van je perceptie?

Peter Blokland

BYAZ bvbaVoorondersteling 8

Risk Management Posted on Tue, May 07, 2013 01:28:27

Voorondersteling
8: “
Je resultaat wordt bepaald door het verschil
tussen je mogelijkheden en je beperkingen. Het is tevens het resultaat van het
verschil tussen het risico dat je neemt en het risico dat je loopt.

Deze achtste vooronderstelling van Total
Respect Management is de basis waarop elk resultaat behaald wordt. Je moet het
immers met je mogelijkheden doen. Want hetgeen je realiseert toont aan over
welke mogelijkheden je beschikt.

Maar misschien blijf je wel ver onder je
ideale mogelijkheden, omdat je tegengehouden wordt door je beperkingen.
Mogelijkheden en beperkingen vormen zo samen een dynamisch evenwicht wat
uiteindelijk je resultaat oplevert.

Je mogelijkheden zijn het potentieel waarover
je beschikt en dat omvat de mogelijke oorsprong van je winst. Wanneer je jouw
potentieel benut en er toegevoegde waarde mee creëert door risico te nemen, is
dit immers de basis waarop jouw winst gebaseerd is.

Anderzijds zijn je beperkingen ook de
mogelijke oorzaak van je verlies. Ze houden je tegen en verhinderen je om je
potentieel ten volle te benutten. Hierdoor halen ze je resultaten naar beneden
en zijn het tevens de risico’s die je loopt.

Het verschil tussen deze twee componenten, je
mogelijkheden en je tekortkomingen (ook
wel de risico’s die je neemt en de risico’s die je loopt) vormt dan ook het
eindresultaat.

Wanneer je mogelijkheden je beperkingen
overstijgen ben je op weg naar winst. Wanneer je beperkingen de bovenhand
nemen, draait alles uit op verlies. Daarom is het belangrijk om niet alleen je
mogelijkheden te vergroten, maar is het evenzeer belangrijk om je beperkingen
weg te werken. Het tenslotte tot een beter resultaat.

Welke kwaliteiten kun jij verder ontwikkelen
en welk gewoontes dien je te veranderen? Het is een dubbele vraag die zowel
mogelijkheden als beperkingen aanpakt!

Hoe zit het met jouw mogelijkheden en
beperkingen?

Peter
Blokland

BYAZ bvbaRisico nemen, vermijden of lopen.

Risk Management Posted on Mon, April 15, 2013 15:14:22

Een risico nemen of vermijden creëert steeds een nieuw risico dat je loopt

Volgens ISO 31000 is risico het effect van onzekerheid omtrent doelstellingen. Je zou dan ook kunnen zeggen dat “een risico nemen” gelijk staat met een doelstelling nastreven en dat dit gepaard gaat met een bepaald effect van onzekerheid. Op analoge wijze is een risico vermijden dan ook een bewuste keuze om bepaalde doelstellingen niet na te streven en ook hier is er een effect van onzekerheid in het spel.

Dit effect kan zowel positief als negatief zijn. Je tracht een positief effect te bekomen (nemen) of een negatief effect te vermijden. Zowel risico nemen, als risico vermijden, zijn bewuste keuzes omtrent doelstellingen. Het zijn telkens beslissingen die je al dan niet bewust neemt. Ook als je niet beslist, is dat een beslissing en heeft dit zijn gevolgen.

Het kan dan ook niet anders dat er een specifiek effect van onzekerheid mee gemoeid is. Een resultaat zal verschillend zijn, of misschien ook niet, naargelang de beslissingen die je omtrent een bepaald doel treft. Je kunt hierbij zowel het effect op je doelstellingen, alsook de onzekerheid zelf aanpakken door middel van adequaat risicomanagement.

Zo kun je bijvoorbeeld er voor zorgen dat je alles in het werk stelt om je doelstellingen zo helder mogelijk te krijgen en heel nauwkeurig te bepalen. Daarnaast kun je ook nog voorschrijven wat je allemaal precies moet doen om het behalen ervan onder controle te krijgen en te verzekeren. Zo kun je heel wat beslissingen over het behalen van je doelstellingen een ondersteunend kader geven, waardoor je sneller en effectiever kunt werken.

Wat je ook doet, het nemen of vermijden van risico, heeft ook een bijkomend effect. Namelijk je loopt ook risico. Het vermijden en nemen van risico zijn rechtstreeks het gevolg van de beslissingen die je neemt en kun je bestempelen als actieve en bewuste vormen van risico. Het is echter zo dat hierdoor op zijn beurt weer nieuwe risico’s ontstaan. Het zijn de risico’s die ontstaan als neveneffect van de risico’s die je neemt of vermijdt. Je hebt er niet zelf voor gekozen, maar toch zijn ze verbonden met de gevolgen van je keuzes. Dit zijn de risico’s die je loopt en kun je bestempelen als de passieve vorm van risico.

Specifiek voor TR³M is de aandacht die het heeft voor zowel het bewust gekozen als het ongewild effect van de onzekerheid op je doelstellingen. Door een helder onderscheid tussen risico nemen of vermijden enerzijds en risico lopen anderzijds stelt dit je in staat om deze beide componenten van risico als één geheel te managen, waardoor je tot betere beslissingen en resultaten komt. Je kunt immers meer risico nemen (meer en betere doelstellingen nastreven) en minder risico lopen.

Traditioneel is risico nemen in de handen van de managers en leidinggevenden in organisaties. Zij beslissen over het behalen van doelstellingen en trachten dit te maximaliseren. Even traditioneel is risico lopen in handen van specialisten in risicomanagement of veiligheid, gezondheid en milieu en dergelijke. Zij beslissen meestal niets en leveren doorgaans slechts een adviserende rol. Deze opsplitsing

leidt vaak tot suboptimalisatie en soms ronduit gevaarlijke situaties.

Wanneer er geen respectvol evenwicht en afstemming is tussen risico nemen en risico lopen, kan dit ernstige schade veroorzaken voor je bedrijf of organisatie. De negatieve effecten van dit onevenwicht zijn niet altijd direct zichtbaar en zo kan een teveel of te weinig risico nemen, of een gebrekkige aandacht voor de risico’s die je loopt, je resultaat (doelstelling) volkomen ondermijnen en zelfs laten overgaan in een zwaar verlies.

Alle management is eigenlijk risicomanagement en de verschillende methodes die je kunt toepassen, zijn dan ook geschikt om zowel je risico nemen als je risico lopen aan te pakken. Bij het respectvol aanpakken van een risico kan immers ook een ongewild positief effect ontstaan. Het is dan belangrijk om dit op te merken, zodat je dit effect kunt maximaliseren. Het komt er dus op aan om je bewust te

zijn van zowel de bedoelde als de onbedoelde gevolgen van je acties, nog voor je deze acties onderneemt.

Hoe bewust ben jij je van al de gevolgen van je beslissingen?

Peter Blokland

BYAZ bvbaZesde vooronderstelling van TR³M: Risico is cumulatief

Risk Management Posted on Tue, March 05, 2013 00:47:18

RISICO is cumulatief

Wanneer er gesproken wordt over risico, dan is dat voor
velen een vaag en onbepaald iets. Het gaat om mogelijkheden of juist het gebrek
daaraan, maar iedereen weet ergens wel dat je het nooit helemaal exact kunt
vatten of definiëren. Dat komt omdat “het risico” vaak een amalgaam is van
allerlei grotere en kleinere risico’s die zich op een of andere manier bij
elkaar voegen om één geheel te vormen.

Volgens ISO 31000 is risico het effect van onzekerheid op
doelstellingen. Deze definitie geeft je al heel wat meer houvast om te bepalen
wat je risico echt is. Risico gaat om onzekerheid, om een bepaald effect en
vooral om doelstellingen. Deze definitie is eigenlijk wel heel logisch. Bij
100% zekerheid of anders gezegd bij de afwezigheid van onzekerheid, praat je
niet over risico, dan gaat het om feiten.

Evenzeer praat je niet over risico als er geen enkele
doelstelling aan kunt koppelen of als er helemaal geen effect op die
doelstellingen mogelijk is. Dat is echter heel moeilijk om te realiseren. Van
zodra je bestaat, heb je risico. Dit is niet altijd een expliciet gegeven.
Integendeel, meestal is risico slechts impliciet aanwezig omdat je niet
voortdurend bewust bent van de doelstellingen waar je mee te maken hebt.

Zo is een belangrijke doelstelling van de meeste mensen om
in leven te blijven en dit in een goede fysieke als mentale gezondheid. Je kunt
zelfs stellen dat deze doelstelling aanwezig is van zodra je geconcipieerd wordt
of zelfs daarvoor. Toch ben je daar niet constant bewust mee bezig. Het is
immers helemaal niet zeker dat je gezond en wel oud kunt worden. Overal ligt
het gevaar op de loer en wordt je geconfronteerd met zwakheden en bedreigingen.

Anderzijds spring je misschien wel heel bewust met dit
gegeven om. Je zorgt voor je persoonlijke ontwikkeling en geestelijke
gezondheid, zorgt voor een gezonde voeding en doet op tijd en stond de nodige
fysieke inspanningen.

Een overkoepelende doelstelling kun je altijd splitsten in
onderliggende doelen. De verschillende (positieve en negatieve) risico’s die
met deze onderliggende doelen verbonden zijn, zijn cumuleerbaar. Je kunt ze bij
elkaar optellen.

Net zo goed kun je een globaal risico opsplitsen in al zijn
delen en zo aanpakken. Positief, door je doelstelling via allerlei subdoelen te
maximaliseren. Dit doe je door de positieve effecten zo groot mogelijk te
maken. Negatief, door de bedreigingen voor deze subdoelen te minimaliseren en
dit doe je door zoveel mogelijk de negatieve effecten te elimineren of te minimaliseren.

Op die manier zijn risico’s te overzien. Je bepaalt desgevallend
een globaal risico voor je project, dienst of organisatie of je splitst een
gepercipieerd risico op in zijn samenstellende delen om zo het geheel te
optimaliseren.

Hoe optimaliseer
jij je risico?

Peter
Blokland

BYAZ bvbaRISICO is altijd verbonden met een bepaald doel en omgekeerd.

Risk Management Posted on Tue, February 05, 2013 00:05:32

RISICO is altijd verbonden met een bepaald doel en omgekeerd.

TR³M gaat uit van het feit dat voor alles en iedereen
altijd een bepaald risico aanwezig is, zolang je een bepaald doel (al dan niet
bewust) nastreeft. Of je nu iets doet of niets doet, er is altijd een positief en
een negatief risico aan verbonden. De twee componenten (+ en -) weeg je (bewust
of onbewust) steeds tegen elkaar af, bij het nemen van een beslissing.

Je leven is
een aaneenschakeling van grote en kleine doelstellingen
waar je al dan niet
bewust mee bezig bent. Vanaf het moment dat je geboren wordt krijg je al een
heel aantal onbewuste doelstellingen mee. Het grote overkoepelende doel is
overleven en dat vertaalt zich onmiddellijk in andere doelstellingen, zoals het
bekomen van zuurstof, voeding, warmte, affectie, … Het is heel wat waarvoor je
aan de slag moet gaan.

Gelukkig ben je al wat voorgeprogrammeerd en zal je
een flinke keel opzetten als aan je behoeften niet voldaan wordt. Anders
gezegd, je neemt actie om je doel te bereiken. Als alles dan goed verloopt, heb
je een liefhebbende ouder die je van het nodige natje en droogje voorziet. Als
baby ontwikkel je zo al snel de mogelijkheid om je doelstellingen na te
streven.

Toch kan actie
nemen een verkeerd effect hebben
. Risico is immers het effect van
onzekerheid op het bereiken van je doelstellingen. Een positief effect zou dus
kunnen zijn dat je als baby onmiddellijk gehoor krijgt en snel geholpen wordt.
Dit is echter geen zekerheid. Het kan ook dat je als storend overkomt voor de
babysitter, die er niet zo goed mee om kan als je ouders.

Zo kan het zijn dat de babysit vooral rust en stilte
wil en niet zo goed tegen babygehuil kan. Het is dan niet onmogelijk dat er dan
nare dingen met je gebeuren. In plaats van een propere pamper of lekkere slok
melk, krijg je een rammeling om je stil te krijgen. Het is helaas iets dat te
vaak gebeurt.

Bij het
ondernemen is dit niet anders
. Met je bedrijf of je organisatie heb je
bepaalde doelstellingen die concreet gemaakt worden via allerlei onderliggende
doelstellingen. Voor elk van die doelstellingen bestaat er risico, hetgeen
betekent dat je zowel een positief als een negatief effect kunt bekomen.

Veel zal
afhangen van de beslissingen die je neemt.
Zo is niets beslissen ook een
beslissing, maar waarschijnlijk niet meteen de beste keuze. Het geeft immers
alle initiatief uit handen en dan is het maar af te wachten of het vervolg
meevalt of niet. Maar hoe zorg je wel voor goede beslissingen?

De kwaliteit
van je beslissingen hangt af van de kwaliteit van je perceptie
. Dit is je
inzicht in het geheel van keuzes en consequenties die verbonden zijn met het
behalen van een doel. Total Respect Management wil met deze vijfde
vooronderstelling helpen om dit inzicht te verhogen.

Door bewust om te gaan met je visie en missie, krijg
je zicht op je strategische doelstellingen, die verder vertaald worden in
processen, procedures en taken. Telkens zijn deze verbonden aan steeds
specifiekere doelstellingen. Het laat je toe om vervolgens op zoek te gaan naar
al de verwante risico’s.

“Wat zijn de sterktes en opportuniteiten?”, “Welke
zwaktes en bedreigingen kun je ontdekken?”, “Wat zou het ideaal eindresultaat kunnen zijn?”
En “Wat kan er allemaal gebeuren om dit waar te maken?” Of ook, “Wat kan er
allemaal gebeuren waardoor het kan mislukken?” Het zijn allemaal vragen die je
bewust maken van verschillende vormen van risico.

Wanneer je dan technieken van risicomanagement
toepast, kun je al snel de kwaliteit van je perceptie verhogen en de juiste
beslissingen nemen. Heb je een doelstelling, dan is er risico aan verbonden. Anderzijds
is het evenzeer belangrijk om expliciet doelstellingen te identificeren als je
bewust wordt gemaakt van een risico.

Hoe zorg jij
voor een hoge kwaliteit van je perceptie?

Peter Blokland

BYAZ bvbaVierde vooronderstelling van Total Respect Management

Risk Management Posted on Sat, January 05, 2013 15:53:44

Vooronderstelling
4: Ondernemen is risico nemen en risico lopen
.

Het
risico dat je neemt omvat de mogelijke positieve
effecten
die verbonden zijn aan het nastreven en behalen van je doel. Het
zijn de mogelijkheden die je creëert en die jij bepaalt. De risico’s die je
loopt, zijn de mogelijke negatieve
effecten
die verbonden zijn met het behalen en het nastreven van je doel.
Het zijn de beperkingen die je tegenhouden. Het zijn de mogelijke effecten die
je kunt ondergaan.

In vorige artikels heb ik al meermaals stilgestaan bij deze
vaak over het hoofd geziene realiteit dat risico nemen ook risico lopen
impliceert. Vaak gaan we hier geheel onbewust mee om en dat zorgt wel eens voor
problemen.

Zo zijn er ondernemers die heel erg goed aanvoelen welke
risico’s ze kunnen nemen, omdat ze hierbij goed onderkennen welke risico’s ze
ook lopen. Zo kunnen ze steeds opnieuw een optimaal resultaat voorleggen en is
het woord crisis niet aan hen besteed. Ze zien de opportuniteiten, voelen heel
goed de gevarengrens aan en nemen op basis van deze elementen snel een
beslissing.

Helaas gebeurt dit vaak op
een onbewust niveau
in dat gedeelte van ons brein dat daar uitermate voor
geschikt is, namelijk onze prefrontale hersenen. Hier huist ons superbrein,
waar we heel snel ongelooflijk complexe situaties mee kunnen inschatten en
beoordelen. Jammer genoeg is dit deel van onze hersenen niet rechtstreeks
toegankelijk voor ons bewustzijn.

Ons superbrein
laat zich horen via ons buikgevoel, die onbestemde gewaarwording dat er iets te
rapen valt of die knagende sensatie dat er iets niet in de haak is. Wanneer je
dergelijke informatie gewaar wordt mag je dit zeker niet verwaarlozen, maar is
verder onderzoek geboden.

Eerder heb ik ook al artikelen gewijd aan de kwaliteit van je perceptie. Wanneer
je een signaal krijgt van je prefrontale hersenen is dit zeker een teken dat je
de kwaliteit van je perceptie behoort te verhogen, zodat je ook op een bewuste
manier je beslissing kunt onderbouwen en verfijnen.

Wanneer je hier niet expliciet mee leert omgaan zul je vroeg
of laat minder optimale of zelfs foute beslissingen nemen, waardoor je van je
optimaal resultaat verwijderd geraakt. Door een vaag negatief gevoel verzeil je
misschien in uitstelgedrag en immobilisme of mogelijk loop je door een
euforisch gevoel in de val van mooipraters en heb je andere signalen, die wel
aanwezig waren, genegeerd.

Een goede manier om wel bewust met risico nemen en risico
lopen om te gaan is risicomanagement. Eigenlijk is alle management het goed
beheren en beheersen van risico’s die met je ondernemen te maken hebben. Je
managet immers je zaken om de onzekerheid omtrent het behalen van je doelstellingen
te verminderen en te optimaliseren.

Door heel goed te weten wat je doelstellingen zijn kun je
deze ook met risicomanagementtechnieken onderzoeken en op doordachte wijze
actie nemen. Maximaal risico nemen en minimaal risico lopen levert je een maximale
toegevoegde waarde op. Tenminste als je binnen de grenzen van het haalbare en
redelijke blijft.

Hoe zorg jij voor een optimaal evenwicht tussen
de risico’s die je neemt en de risico’s die je loopt?Next »