Blog Image

BYAZ Blog

BYAZ Blog

Via deze blog kunt u reageren op onze artikels en uw opinie geven.

Hoe creëer je waarde in zeven stappen?

Algemeen Posted on Mon, June 02, 2014 22:56:16

Duurzame
waarde creëren in zeven stappen

Het creëren van
toegevoegde waarde is, zeker op dit ogenblik, een heel belangrijk gegeven voor
onze economie.
Als zelfstandige, als bedrijf of als organisatie, komt het
er vandaag op aan om voldoende waarde te creëren met je diensten, producten of
door je aanwezigheid in de samenleving. Het helpt om in de aandacht te komen of te blijven. Het
is slechts als je toegevoegde waarde levert dat je een onomstotelijk recht van
bestaan hebt en relevant bent voor de maatschappij. Het is immers de gecreëerde
toegevoegde waarde die een maatschappij doet groeien naar meer welvaart en
welzijn.

Toegevoegde waarde
dien je echter steeds opnieuw te verwezenlijken
en het is niet altijd
duidelijk hoe je dit op een effectieve en duurzame manier kunt doen. Waarde is
immers een vluchtig begrip, iets ontastbaars, maar wel heel reëel. Intuïtief
bepalen we immers steeds opnieuw de waarde van producten, diensten of andere
zaken, zoals bijvoorbeeld het lidmaatschap van organisaties en verenigingen. We
wegen af wat we moeten investeren tegenover wat we er uiteindelijk aan
overhouden. Het vormt vaak, maar niet altijd, de basis waarop we beslissingen
nemen. Blijven we lid van de organisatie? Kopen we het product? Of, maken we
gebruik van de aangeboden dienst?

Wat is echter waarde?
Wat is iets waard?
Het is een vraag die wel eens gesteld wordt en die niet
altijd even eenvoudig beantwoord kan worden. Als je deze vraag als zoekterm in
Google invoert krijg je onmiddellijk een veelvoud aan definities. Daarom dat ik
er graag mijn eigen visie aan toe voeg:

Waarde is datgene wat
mensen blij maakt.
Hoe meer mensen tevreden zijn van een product of dienst
of hoe blijer ze erdoor worden, hoe meer deze waard zal zijn.

Vroeger was waarde
vooral een zaak van vraag en aanbod.
Een product of dienst die erg in trek
is en die schaars voorhanden is, zal als waardevoller aanzien worden dan een
product of dienst die niet gevraagd wordt en die overvloedig beschikbaar is.
Dat is evident. Als je iets zeldzaam wilt hebben en je kunt het verkrijgen, dan
ben je blij.

Toch zijn er producten en diensten die veel gevraagd worden
en waarvan er een voldoende aanbod bestaat, waarbij de te betalen prijs van de
aangeboden diensten en producten heel erg uiteenlopend kan zijn. Denk maar aan
de aankoop van een laptop of tablet, een gsm / smartphone, maar ook aan de
prijs die je voor een fles wijn of een maaltijd in een restaurant dient te
betalen. Ogenschijnlijk zijn het telkens dezelfde producten en diensten, die
eenzelfde behoefte vervullen, waarbij je toch tot ver uiteenlopende prijzen
komt.

Hoe komt dit? Wat maakt nu dat het ene als veel waardevoller
aanzien wordt dan het andere gelijksoortige product? Waarde is een complex
gegeven en onderhevig aan individuele perceptie. Volgende zeven kenmerken
kunnen je alvast op weg zetten naar waardecreatie en het zorgen voor
meerwaarde:

·
Zo heeft niet iedereen exact hetzelfde gebruik
van een product of dienst voor ogen, waardoor de perceptie van de effectiviteit voor meer of
minder tevredenheid zorgt en dus voor een verschillende gepercipieerde waarde.
Als een product of dienst doet wat het belooft te doen is dit al een eerste
stap naar toegevoegde waarde.

·
Een tweede element waarmee je waarde creëert is
de regelmaat waarmee je product of dienst doet wat het beloofd te doen. Het
volstaat niet om de ene keer zus en de andere keer zo te presteren. Steeds op
eenzelfde manier en op hetzelfde niveau effectief zijn is het aspect kwaliteit waarmee je extra
waarde kunt toevoegen.

· De mate waarin een dienst of een product hun
effectiviteit en kwaliteit kunnen herhalen is op zijn beurt een maatstaf voor
de productiviteit van de
aangeboden dienst of het aangeleverde product. Een hogere productiviteit van
een product of dienst levert doorgaans ook een hogere waarde op. Je kunt er
immers meer mee bereiken.

·
Een belangrijk aspect, dat vandaag door heel wat
mensen en bedrijven gewaardeerd wordt is de mate waarmee een product of dienst
zuinig omspringt met de middelen die nodig zijn om de dienst of product te
gebruiken. Het is een maatstaf voor de efficiëntie
van een product of dienst en dit is heel wat waard, omdat grondstoffen, energie
en mensen, steeds duurder worden.

Deze eerste vier
stappen zijn vandaag al redelijk ingeburgerd
in veel van de producten en
diensten die worden aangeboden. Op elk domein kun je specialisten vinden die
met hun expertise de waarde van een product of dienst kunnen verbeteren en zo
dus ook helpen om het bedrijf of de organisatie waardevoller te maken.

·
Deze waarde kan nog verhogen met de mate waarmee
het gemakkelijk is om gebruik te maken van de aangeboden diensten of producten.
Dit bekom je door de ergonomie
van je product of dienst te verhogen. De mensen in de huidige maatschappij
worden steeds gemakzuchtiger en zijn bereid om extra te betalen voor dit gemak.

·
Vandaag is het evenzeer belangrijk om ook de ecologie, de mate waarin je
product of dienst aanvaardbaar is voor het geheel van de samenleving, naar een
hoger niveau te brengen. Steeds meer mensen, organisaties en bedrijven hechten
hier extra waarde aan.

·
Tot slot is het eveneens heel belangrijk dat de
waarde van je product of dienst bewaard blijft en vooral dat deze de waarde van
andere zaken niet aantasten. Dat is het aspect veiligheid van je product of dienst. Ook een verhoogde
veiligheid is wat extra waard.

Afhankelijk van de
voorkeuren van het individu
zal het ene kenmerk al meer meerwaarde creëren
dan het andere. Maar dit is individueel zeer verschillend. Focus op slechts één
van deze elementen is onvoldoende om echt toegevoegde waarde te scheppen.
Wanneer je er echter in slaagt om je product of dienst op deze zeven factoren te verbeteren,
zal de toegevoegde waarde met rasse schreden vooruitgaan!

De vraag is: hoe zorg
jij voor meer waarde van je producten of diensten?

Peter
Blokland

BYAZ
bvbaPolitiek en Systeemdenken

Algemeen Posted on Mon, May 05, 2014 23:32:44

Over Verkiezingen, Systeemdenken, Politiek en Total
Respect Management

Over enkele weken vinden de verkiezingen plaats en daarom
galmt het weer steeds luider van de beloftes, wordt er uitgehaald naar
politieke tegenstanders, en wordt het grote gelijk van de ene en het grote
ongelijk van de ander verkondigd. Het is een steeds wederkerend circus waar we periodiek
mee overvallen worden.

Het stuit mij echter meer en meer tegen de borst wanneer ik
zie dat met de beste bedoelingen de grootste stommiteiten worden verkondigd en
vooral dat media en publiek vaak voor een deel meegaan met de
symptoombestrijding van ernstige maatschappelijke problemen of de hang naar een
overbevissing van gemeenschapsmiddelen. Deze symptoombestrijding en
overbevissing noemen we archetypes in
het systeemdenken; Dit zijn situaties en problemen die veel voorkomen, die een
welbepaalde toestand beschrijven en die ons leren wat het uiteindelijk
resultaat kan zijn als men doorgaat met dezelfde systemen die aan de basis van
het probleem of de toestand liggen.

Het kenmerk van symptoombestrijding is dat een probleem
alleen maar aangepakt wordt door de symptomen aan te pakken. Deze aanpak lost
het echte probleem niet op en bovendien zorgt de aanpak ervoor dat de middelen
die nodig zijn om het probleem ten gronde aan te pakken steeds groter worden,
terwijl tegelijkertijd de middelen die beschikbaar zijn om het probleem aan te
pakken steeds maar afnemen.

Overbevissing is dan weer het gevolg van het succes van een
gemeenschappelijk goed of hulpbron, waardoor deze steeds meer gebruikt wordt
door steeds meer gebruikers. Iedere gebruiker wil zijn rechten laten gelden,
maar als resultaat wordt het systeem overbelast, waardoor het van zijn
capaciteit verliest. Het uiteindelijk resultaat is dan een neerwaartse trend en
een vermindering van de mogelijkheden van de hulpbron, tot deze uiteindelijk
opdroogt.

Systeemdenken is een benadering van de werkelijkheid die
verder gaat dan wat men ziet en die graaft naar de onderliggende oorzaken, namelijk
de systemen, die aan de basis liggen van de problemen. Deze systemen worden op
hun beurt gevormd door de mentale modellen van de deelnemers aan het systeem.
Anders gezegd, het zijn de mentale modellen van mensen die er voor
verantwoordelijk zijn of systemen goed functioneren of niet.

Vandaag wordt de politiek meer dan ooit gekenmerkt door deze
mentale modellen. Links-rechts tegenstellingen of ‘conservatief tegen
progressief’ zijn niet meer aan de orde. Vandaag is rechts in de betrachting
even sociaal als links en zijn de zogenaamde progressieve partijen behoudender
dan de traditioneel conservatieve partijen. Wat echter wel duidelijk is, is het
verschil in mentale modellen waarmee problemen benaderd worden. Zo zal de ene
partij de nadruk leggen op de verantwoordelijkheden van de staat én van de
ander, terwijl andere partijen dan weer de nadruk leggen op zelfredzaamheid en
ondernemerschap. Dit zijn vandaag de meer fundamentele breuklijnen in de
politiek, die uiteindelijk resulteren in systemen, patronen en gebeurtenissen.

In de werkelijkheid is het “What you see, is what you get”.
Hoe je tegen de werkelijkheid aankijkt zal uiteindelijk jouw werkelijkheid
bepalen. Een eenzijdige kijk op de werkelijkheid zal steeds uitmonden in een
deviatie van die werkelijkheid, met alle kwalijke gevolgen van dien. Daarom is
het zo ontzettend belangrijk om steeds respect te betonen voor elkaars ideeën
en open te staan om er van te leren. Het is in de synthese van alle ideeën,
bekomen door een doorgedreven dialoog, dat de werkelijkheid eer aangedaan wordt
en fundamentele oplossingen hun beslag kunnen krijgen.

De vraag is: op welk
mentaal model stem jij?

Peter
Blokland BYAZ
bvba2de Vooronderstelling TR³M

Algemeen Posted on Tue, October 02, 2012 00:53:28

RESPECT betaalt zich altijd, al dan
niet met vertraging, terug op de wijze waarop het getoond is
geweest.

Wanneer je respect wenst te krijgen, zal je het eerst moeten
geven en als je een gebrek aan respect toont, zal je ook een gebrek aan respect
ervaren. Respect voor jou, en je onderneming, is onontbeerlijk om succesvol te
zijn.

Het omgekeerde is ook waar. Als je zaken of mensen niet
respecteert, dan leidt dit uiteindelijk tot moeilijkheden en verliezen, die een
duurzaam en optimaal resultaat in de weg staan. Positief aandacht geven levert
je positieve aandacht op, net zoals negatieve aandacht geven, of geen aandacht
geven, in hetzelfde resulteert. Geen of negatieve aandacht voor je onderneming
heeft vervolgens een negatief effect op je resultaat.

Een andere manier om deze
vooronderstelling uit Total Respect Management te bekijken is het feit dat de
investeringen komen voor de baten. Het is iets dat menig ondernemer in de harde
realiteit ervaart. Al heb je nog het beste idee, er zijn altijd wel
investeringen mee gemoeid alvorens je dit idee kunt lanceren en er de vruchten
van plukken.

Uit de eerste vooronderstelling
weet je dat, voor Total Respect Management, respect gezien wordt als een
toegewijde en positieve aandacht voor iets of iemand. Wanneer je bijvoorbeeld
een zaak opstart, zul je een hele tijd je positieve en toegewijde aandacht aan
deze zaak dienen te wijden. Wanneer dit niet het geval zou zijn, dan begrijpt
iedereen wel dat succes moeilijker behaald wordt.

Hoe meer je de opstart van je zaak
“respecteert” en er de juiste aandacht aan besteedt, hoe gemakkelijker het zal
zijn om goed van start te gaan en succesvol te zijn. Als jij goed voor je zaak
zorg draagt, zal het omgekeerde ook wel gebeuren.

Respect is echter iets dat je niet
kunt dwingen. Het komt terug met vertraging, het is niet iets dat één op één
werkt. Afhankelijk van de situatie, het onderwerp of andere omstandigheden, kan
het gebeuren dat er heel wat tijd verloopt vooraleer jouw respect beloond
wordt. Grote idealen vragen soms om heel wat respect, alvorens ze dit respect
zullen teruggeven.

Zo heeft Edison heel wat positieve
en toegewijde aandacht moeten schenken, alvorens hij met succes beloond werd. Op
een geheel ander vlak heeft Nelson Mandela ook vele jaren aandacht en
toewijding gehad voor de zaak waarvoor hij streed, alvorens hem het respect dat
hem verschuldigd was, gegeven werd. Respect kun je niet dwingen. Je kunt het
alleen geven en ontvangen.

Anderzijds is het net zo gesteld
met een gebrek aan respect. Wanneer je geen of de foute aandacht aan iets
besteedt, zal dit evenzeer na verloop van tijd op een negatieve manier
terugvloeien. Dat kan snel gaan of traag, net zoals bij het betonen van
respect.

Boontje komt om zijn loontje is
een volkse uitspraak die dit concept onderstreept. Heel dikwijls is het een
uitspraak die jaren op zich laat wachten, maar zelden zijn doel mist. Dictators
komen meestal op een onverkwikkelijke manier aan hun einde, net zoals vele
criminelen en anderen die respect niet hoog in het vaandel dragen.

Het is moeilijk om hierin altijd
helder te zien. Respect is namelijk afhankelijk van het perspectief waarin dit
geplaatst wordt. Zo kan iemand voor een bepaald deel van de bevolking een
crimineel zijn en voor een ander weer een held. Je moet het steeds binnen een
coherent denkkader bekijken.

Wat krijgt jouw respect en waar
zou het iets meer mogen zijn?

Peter
Blokland

CEO
BYAZ bvbaSeptember – Een nieuwe start!

Algemeen Posted on Mon, July 16, 2012 13:03:43

September

Net zoals voor studenten, is de maand september voor veel organisaties en bedrijven eennieuwe start. Vakantiegangers hebben hun batterijen opgeladen en thuisblijvers beleven vaak een rustigere periode, waarin ze orde op zaken kunnen stellen en deze nieuwe start voorbereiden.

Veel leidinggevenden en medewerkers ervaren echter snel dat alles heel snel terug bij het oude is. Problemen duiken weer op, oplossingen slepen aan en de “mentale” winst van de zomermaanden is binnen de kortste keren opgesoupeerd!

Dit komt vaak omdat de echte oorzaken van problemen en mistoestanden niet echt aangepaktworden. Het zijn slechts de symptomen die even de aandacht kregen en waarvoor de zomermaanden kortstondig wat soulaas brengen.

Duurzame oplossingen vergen vaak een iets grondigere analyse en meer doordachte investeringen dan enkele weken verlof of een rustigere periode op het werk. Het vraagt omnieuw gedrag, een toegenomen vaardigheid of nieuwe en ondersteunende overtuigingen, in overeenstemming met de waarden en de cultuur van je organisatie!

Als leidinggevende is het echter niet gemakkelijk om onmiddellijk te weten wat nu juist de goede investeringen zijn en welke eerder een lapmiddel blijken te zijn. Het vergt inzicht en moed om de werkelijkheid onder ogen te zien.

In de eerste plaats heb je hiervoor de juiste “mindset” nodig om tot de juiste inzichten te komen. Vervolgens is het handig als je een goedgevulde “toolset” hebt, waarmee je effectief problemen kunt doorzien en waarmee je deze uitdagingen kunt aangaan.

Je kunt dit niet alleen voor elkaar krijgen. Hiervoor heb je een team nodig en daarbij is het essentieel dat je heel je team kunt inspireren en naar een hoger niveau kunt brengen. “Eendracht maakt macht” is een leuze die veel waarheid bevat en die nog onvoldoende door organisaties benut wordt.

Met de juiste “mindset” ben je in staat om een goede “toolset” te hanteren en als je jouw team kunt inspireren, is geen enkele uitdaging te hoog gegrepen! Problemen en situaties kunnen dan een grondige en fundamentele oplossing krijgen. Het is een echte nieuwe start die je krachtig vooruit stuwt!

Duurzame oplossingen komen meestal goedkoper uit dan al de symptoombestrijding die vandaag handen vol geld kost! Effectieve verandering begint bij jezelf en je team en levert veel meer winst op!

Je kunt processen zoveel aanpakken als je wilt. Als het niet goed zit in de mentaliteit, zal je investering op dit vlak weinig opleveren. Indien je er echter in slaagt om de “human factor” op te lijnen met de doelstellingen van je organisatie en de juiste “mindset” te installeren, zal ook je investering in de processen renderen!

Hoe doe je dat dan? Door te leren en te doen en daar wil ik je graag bij helpen!

Zo kun je de mindset van de excellente manager bekomen, door deelname aan de “Systems Thinking Foundations” opleiding, die ik help verzorgen bij ubeon. Bekijk hier feedback van enkele deelnemers!

Is je “mindset” aanwezig en ben je eerder op zoek naar een goede toolset, dan kun je die vinden in de “Systems Thinking Practitioner” opleiding. Je kunt hier beluisteren wat deelnemers er van vinden.

Heeft je team inspiratie en motivatie nodig? Dan heb ik daar performante en kant en klare oplossingen voor, afgestemd op jouw situatie en je team. Aarzel niet om me te contacteren. Ik kom graag bij je langs voor een geheel gratis en vrijblijvend gesprek!

Hartelijke groeten,

Peter Blokland

P.S. Je kunt nog steeds aanzienlijke kortingen bekomen met code VPFE9 en KMO-portefeuille voor alle ubeon | academy opleidingen!Zachte heelmeesters maken stinkende wonden!

Algemeen Posted on Tue, April 17, 2012 00:18:01

Zachte
heelmeesters maken stinkende wonden

Bijna een jaar geleden schreef ik
een artikel waarin ik mijn steeds weerkerende verbazing uitte over de onmacht
van de politiek om problemen fundamenteel aan te pakken. Ik moest toen denken
aan de geliefkoosde uitspraak van mijn moeder toen ik nog een kleine jongen was
en geregeld thuis kwam met een geschaafde knie of elleboog en haar verzorging
nodig had.

Steevast werd ontsmettingsmiddel
in afdoende mate toegediend en werden wonden grondig aangepakt en gekuist.
Uiteraard pikte dit duchtig en was ik er niet happig op. Want het doortastend
schoonmaken van een wonde is niet voor doetjes. Zonder mankeren kwam dan een
“auw dat doet pijn!” uit mijn mond. Het was echt wel een pijnlijke zaak zo’n
geschaafde knie! Het standaard antwoord dat mijn moeder bezigde was dan altijd
“zachte heelmeesters maken stinkende wonden!”

Een halve eeuw later kan ik alleen
maar zeggen dat ze overschot van gelijk had. Je kunt het overal constateren. De
kool en de geit sparen is in de meeste gevallen niet mogelijk en dan moet je
keuzes maken, ook al doen ze pijn. Het is een gegeven dat perfect opgaat voor
onze politici. Het is iets waar ze het ook heel moeilijk mee hebben. De pijn
van de publieke opinie is vaak te groot en als gevolg daarvan kiest men
vervolgens voor een zachte behandeling. De stinkende wonden in onze samenleving
zijn er nu de consequentie van!

Dit is niet in het minst het geval
voor het departement van justitie, maar gaat net zo goed op voor andere
departementen. Halfslachtige compromisoplossingen uit het verleden pakken
slechts de symptomen aan en dringen niet door tot de kern van de zaak. Het zijn
maar oppervlakkige maatregelen die de wonden niet echt ontsmetten en kuisen.
Hoe langer ze aanslepen, hoe meer kans er komt op gangreen en dan zijn de
gevolgen helemaal niet meer te overzien.

Moed en visie zijn dan ook de
belangrijkste kenmerken die een politicus behoren te kenmerken. Het is iets om
aan te denken wanneer het straks weer verkiezingen zijn. Er zijn in het
verleden al teveel zachte heelmeesters verkozen. Politici die de bevolking
willen plezieren en hen vooral geen pijn willen doen. Zeker niet wanneer er een
geschaafde samenleving ontsmet moet worden.

Vaak wordt tolerantie verward met
laksheid en is een tolerante maatschappij verworden tot een lakse maatschappij,
die nog weinig voor elkaar krijgt. Je oogst wat je gezaaid hebt! Het
eigenbelang komt voor het algemeen belang. Het individu komt voor de samenleving.

Frappant is het feit dat juist die
partijen die het meest collectief willen overkomen, vooral de zachte
heelmeesters zijn en dat die politici die individueel durven denken, vaak het
meeste moed hebben. Het is echter pas als je van je eigen gelijk kunt afstappen
en je open kunt stellen voor alle inzichten, dat je vanuit een
gemeenschappelijke visie tot de kern van de zaak kunt komen. Dan pas wordt het
mogelijk lange termijn oplossingen te ontwikkelen. Het gebeurt nog onvoldoende
in de politiek.

Ook in het bedrijfsleven is het
van cruciaal belang om een open en onderzoekende houding aan te nemen om de
echte problemen te kunnen ontdekken en aan te pakken. Aandacht hebben voor
afwijkende gedachten en luisteren naar diverse bronnen van informatie is een
gezonde basis om dichter bij ieders werkelijkheid te komen. Wanneer iedereen
bewust is van het gevaar van gangreen, kan op een doortastende manier de wonden
gekuist en ontsmet worden. Het zal dan ook pijn doen, maar het resultaat zal
veel beter zijn.

Peter
Blokland

CEO BYAZ bvbaHet is vijf voor twaalf!

Algemeen Posted on Sun, October 02, 2011 12:44:57

Het is vijf voor twaalf!

Het klimaat op onze planeet verandert. Iedereen zegt het, velen zien het, sommigen doen er iets aan. De weerstand is hoog. De meest gehoorde analyses gaan over CO2 uitstoot en onze “verderfelijke” manier van leven. De CO2 uitstoot is de oorzaak van alle ellende en de oorzaak van de CO2 uitstoot zijn wij westerlingen die een gigantische ecologische voetafdruk op de planeet plaatsen.

Het is een typisch voorbeeld van een logische redenering en gevolgtrekking. Ogenschijnlijk is er geen speld tussen te krijgen. De redenering is op het eerste gezicht juist. Op het eerste gezicht! Het is een typisch voorbeeld van logisch denken in een complexe situatie, waar oorzaak een gevolg benoemd worden en vervolgens de oorzaak aangepakt kan worden.

Is dit echter wel de beste manier om tot echte, realistische en ook duurzame oplossingen te komen? Ik denk het niet. Volgens het hier bovenstaande betoog, is er maar één zaak die we moeten of zelfs maar kunnen doen. Wij westerlingen moeten dringend gaan “consuminderen”. Dat is wat velen stellen en waar heel wat linkse politici voor ijveren.

Ik ben het daar niet mee eens. We kunnen veel meer doen en vooral veel efficiënter optreden als we het geheel bekijken. Als we inzicht krijgen in de mechanismes die aan de basis liggen van de hele klimaatproblematiek, is het mogelijk echt invloed uit te oefenen. Ook de ogenschijnlijke schaarste van grondstoffen kan aangepakt worden, waardoor een realistische voetafdruk mogelijk wordt. Ik ben er ook van overtuigd dat “consuminderen” deze gang van zaken in de weg kan staan!

Om dit te kunnen doen heb je echter een ander manier van denken nodig. Systeemdenken in plaats van logisch redeneren! Systeemdenken zoekt naar zoveel mogelijk relevante factoren die binnen een systeem een invloed uitoefenen. Vervolgens zoek je naar de interacties binnen het systeem en die factoren die de grootste impact hebben op het systeem. Wanneer je hier vervolgens controle over kunt bekomen, is het mogelijk het systeem te beïnvloeden.

Het gevaar van logisch denken bestaat erin dat je symptomen gaat aanzien als oorzaken en dat je maatregelen treft om deze symptomen aan te pakken. Dit gevaar bestaat uit twee componenten. Een eerste component bestaat erin dat je helemaal geen inzicht verwerft in de werkelijke oorzaken die aan de basis liggen van het probleem. De symptomen aanpakken lost dus niets op. Het is dweilen met de kraan open! Veel erger is het bestaan van de tweede component. Vaak is het zo dat het aanpakken van symptomen in plaats van oorzaken, een averechts effect heeft. In plaats van het probleem op te lossen, gebeurt het meer dan eens, dat je het probleem alleen maar erger maakt.

Helaas is dit iets dat de laatste decennia steeds vaker voorkomt. Het zoeken naar de snelle winst, blokkeert dikwijls ons vermogen om een systemische benadering te hanteren en echte oplossingen te ontwikkelen. We werken ons voortdurend verder in de problemen en vandaag is het juist daarom vijf voor twaalf!

De klimaatproblematiek op onze planeet is er een goed voorbeeld van. Wat is de echte oorzaak? Wat ligt er echt aan de basis van het veranderend klimaat? Dat weten we misschien niet echt. Wat wel duidelijk is, is dat de CO2 balans in onze atmosfeer een gevolg en geen oorzaak is en dat de oplossingen ook op een ander niveau gezocht moeten worden.

In de eerste plaats is er de bevolkingsaangroei en de effecten (gevolgen, symptomen, …) die dit meebrengt. Gedurende millennia is deze aangroei een stimulans geweest om beter te doen. Meer mensen, meer mogelijkheden. Vandaag zijn we echter getuige van een soort ontsporing. Want zeg nu zelf, het gaat vandaag wel heel erg hard vooruit.

Toen mijn grootvader geboren werd, waren we al zo’n honderd jaar met meer dan 1 miljard en minder dan twee miljard mensen op onze planeet. Dit was nog steeds zo toen mijn vader zijn eerste zoon werd. Toen ikzelf het levenslicht zag, waren we nog niet aan drie miljard mensen toe op de aardbol. En toen mijn oudste dochter ter wereld kwam waren we met minder dan vijf miljard mensen op aarde. Wanneer er een eerste kleinkind komt zullen we de kaap van zeven miljard aardbewoners al overschreden hebben! Cijfers om toch even over na te denken.

Dit groeiend aantal mensen heeft een gigantische impact op onze planeet. Zo vermindert de oppervlakte van het tropisch regenwoud zienderogen met de aangroei van de bevolking. Voor deze “nieuwe” mensen is het een noodzaak om levensruimte en grondstoffen te vinden. Vaak gaat dit ten koste van de bomen die de CO2 omzetten in zuurstof. Zo is in enkele jaren 20% van het totaal van deze “natuurlijke longen” van de aarde verdwenen. Het is een capaciteit van omzetting van CO2 die zo groot is als de gezamenlijke CO2 uitstoot van al het transport op heel de planeet. Zolang je deze realiteit niet aanpakt los je dus niets op!

Een tweede belangrijk element van de laatste eeuwen, is onze economische en technologische vooruitgang, die mogelijk nog sneller gaat dan onze bevolkingsaangroei. Dit is een tweesnijdend zwaard. Uiteraard is deze vooruitgang er voor verantwoordelijk dat de CO2 uitstoot is toegenomen. Anderzijds laat deze vooruitgang ons ook toe om deze uitstoot te verminderen, zonder in te boeten aan comfort. Vaak zelfs integendeel! De vooruitgang in technologie is soms echt verbazend. De mogelijkheden zijn haast onbeperkt.

De bevolkingsexplosie is dan weer een zodanig versterkend element, dat zelfs de technologie de gecumuleerde uitstoot niet onmiddellijk in toom kan houden. Landen als China, India, Brazilië en zoveel meer in Azië, Zuid-Amerika en Afrika, hebben uiteraard ook het recht om zich te ontwikkelen en de welvaart te bekomen die wij de afgelopen eeuwen hebben opgebouwd. Hoe kun je er dan voor zorgen dat het niet uit de hand loopt?

Het lijkt me evident dat de bevolkingsaangroei een belangrijke factor is, die misschien ook wel een symptoom is, maar zeker een grote invloed uitoefent op zowel CO2 uitstoot als op de capaciteit om CO2 op te nemen. Het is op zich een versterkend effect en dit steeds in de ongunstige zin voor de CO2 balans in de atmosfeer en de mensen op deze planeet. We hebben dus de taak om effecten te zoeken die de bevolkingsaangroei kunnen tegen gaan!

Wat je kunt opmerken is het feit dat de bevolkingsaangroei stopt als de mens een voldoende niveau van welvaart en comfort heeft bereikt. In het westen is de bevolkingsaangroei louter een gevolg van migratie en zou de bevolking zelfs afnemen als deze migratie er niet was. Het geeft ons misschien houvast over hoe we het probleem van de opwarming van de aarde aan de bron kunnen aanpakken.

Je zou dus kunnen stellen dat het belangrijk is om ontwikkelingslanden zo snel mogelijk op een welvarend niveau te brengen, waardoor hun bevolkingsaangroei zou kunnen stabiliseren. Dit is een doelstelling die door velen onderschreven wordt, in de eerste plaats om humane redenen en helemaal niet uit eigenbelang of voor het overleven van de soort!

De welvaart in heel de wereld moet dus omhoog. Dit noodzaakt meer economie, meer creatie van toegevoegde waarde, minder verspilling en een vooral een verhoogde aandacht en respect voor elkaar.

Meer economie, meer technologie, meer creativiteit, dit zijn zaken die lijnrecht staan tegenover het “consuminderen” zoals velen dit voor ogen hebben. Het aanpakken van symptomen staat vaak de echte oplossingen in de weg! Dit is de belangrijkste les die systeemdenken ons kan leren.

Wil je meer over systeemdenken leren?

Schrijf in op deze nederlandstalige cursus van ubeon academy:

http://academy.ubeon.com/systemics/systems-thinking-foundations

Als je de code VPFE9 gebruikt krijg je een mooie korting!

Peter Blokland

CEO BYAZ bvbaHet nieuwe werken – door Ides De Vos

Algemeen Posted on Thu, June 02, 2011 19:27:16

Het nieuwe werken

In veel
bedrijven wordt er hedendaags uitgekijken om door een nieuwe manier van werken
, efficiënter (en dus goedkoper) tot de gewenste resultaten te komen. Dit
gebeurt onder andere door telewerken,
flexibele uurroosters, teamwerk, ecologische en gezellige werkruimtes, gebruik
maken van sociale media en slimme ICT oplossingen. Hierdoor hoopt het
management op een grotere motivatie, meer werkkracht en een betere samenwerking
… Maar waarom mislukken zo veel veranderingsprocessen en innovaties dan,
ondanks al die inspanningen?

Al die
deeloplossingen, voor het Nieuwe werken wordt aanzien als het wondermiddel,
maar de ‘mindset’ kant krijgt geen of onvoldoende aandacht.

Wij zijn
zo gewoon geweest analytisch en lineair te denken, de wereld en zijn
aanverwante problemen op te delen in aparte stukjes, dat we relatie’s en
samenhang der dingen niet meer zien.

Einstein
zei: ”Problemen die ontstaan zijn door een manier van denken, kunnen niet
opgelost worden door dezelfde manier van denken”

Het
veranderingsproject ”Nieuw werken”
vraagt te kijken naar het geheel, naar het systeem en zijn doelstelling. We
zijn nu zodanig opgedeeld in specialisten in verschillende vakgebieden, zodanig
dat we elkaar moeilijk begrijpen, een andere taal spreken, de impact van
actie’s van de een naar de andere niet zien en er weinig coördinatie is.

Coordinatie
is zo belangrijk, om een doelstelling te verwezenlijken … maar coordinatie
zonder systeemdenken is zeer moeilijk, bijna onmogelijk.

Wat is
systeemdenken?

Systeemdenken
is het vermogen om relaties te zien en te begrijpen. De echte problemen, die
achter de symptomen zitten komen duidelijk naar voor en er wordt sneller een
verband gelegd tussen de huidige situatie en de vereisten voor de toekomstige
situatie.

Een
organisatie moet bekeken worden als een “open systeem” : een samenhang van
elementen die met elkaar in een oorzaak en gevolg relatie zijn, zowel intern
als met de externe omgeving.

Intern is
elke organisatie uit 6 elementen opgebouwd:

1.
Context: in
welke omgeving werken we, wat zijn de grenzen?

2.
Structuur: werkprocessen,
procedures, enz.

3.
Bekwaamheden: technische,
sociale competenties

4.
Waarden: cultuur van de
onderneming, de ziel, overtuigingen

5.
Missie: wat is de
doelstelling , waarvoor bestaan we, wat is onze identiteit?

6.
Visie: wat willen
we bereiken?

Alle 6
elementen zijn in relatie met elkaar en hebben in beide richtingen een oorzaak
en gevolg die de structuur van het
systeem gaat bepalen en ook zodanig zijn gedrag.

Als een
organisatie “Nieuw Werken“ wil invoeren en haar resultaten wil verbeteren, is
de eerste vereiste een goed zicht te hebben op de visie en de huidige en toekomstige
identiteit. Dit moet gedeeld en gedragen worden door de ganse organisatie.

Verder is
er een totale openheid nodig voor feedback en communicatie: waarden en
overtuigingen moeten ook gedeeld worden, zodanig dat er één mentaal model
gevormd word.

Bij het
materiele veranderen van de werkplaats, moet ook de mindset veranderen. Structuren
en procedures moeten ook herbekeken worden anders wordt er maar verandert om te
veranderen, zonder verbetering.

De meeste
managers zijn getraind op lineir en analytisch denken (linker hersenshelft),
maar niet op de rechterhelft, zodanig dat het veranderingsproject, niet het
gewenste effect bereikt.

De
systeemaanpak van de Ubeon I business experts in business en persoonlijk
coachen, te samen met de open trainingen en workshops van de Ubeon Academy in
systeemdenken en zijn toepassingen ervan, zullen U helpen om “Nieuw werken” in
Uw organisatie met succes te implementeren .

Voor alle
inlichtingen en contact:

De Vos
Ides

Performance
improvement expert

Ubeon | business experts

Cederstraat,9 9230 Wetteren belgium

Tel:+32(0)93241616

Fax:+32(0)93241617

GSM:00492657955

http://academy.ubeon.com

http://www.ubeon.comAnalytisch – Systemisch – Holistisch denken

Algemeen Posted on Thu, January 27, 2011 12:52:55

Logisch (analytisch) denken –
Systemisch denken – Holistisch denken

Wanneer we een situatie bekijken of een probleem willen
aanpakken zijn er verschillende manieren van denken mogelijk. Een juiste manier
van denken laat je toe om effectief een situatie of probleem te doorzien en er
werkende oplossingen voor te bedenken.

Welke manier van denken je het best gebruikt om een goed
resultaat te bekomen, hangt af van de complexiteit van het probleem of de
situatie. Een model dat hierin inzicht verschaft is het Cynefin (spreek uit
kunèvin) model van Dave Snowden, dat onder meer door Cynthia Kurtz verder
ontwikkeld werd.

Dit model geeft onder andere weer hoe we op een situatie of
probleem moeten reageren om goede informatie te bekomen, vanwaar er verder
gewerkt kan worden. Het is een heel eenvoudige, doch waardevolle benadering van
de realiteit, die ons inzicht geeft in onze manier van handelen en welke aanpak
het meest aangewezen is.

Cynefin model

Cynefin onderscheidt vier belangrijke gebieden. Een eerste
gebied is het eenvoudige domein, waar simpele oorzaak en gevolg relaties
bestaan.

Een tweede gebied wordt gevormd door meer gecompliceerde oorzaak-gevolg
relaties en het wordt gekenmerkt door het feit dat er wel vaste relaties
bestaan tussen oorzaken en gevolgen, maar dat deze niet onmiddellijk zichtbaar
zijn en dus eerst ontdekt en daarna grondig onderzocht moeten worden alvorens
men er conclusies uit trekt.

Een derde gebied is het complexe gebied. Hier heb je nog
steeds te maken met oorzaken en gevolgen, maar kun je op voorhand geen
eenduidige gevolgtrekkingen maken, omdat een bepaalde oorzaak niet noodzakelijk
steeds eenzelfde gevolg zal hebben, omdat het onmogelijk is om alle parameters die een
rol spelen in het proces van oorzaak en gevolg te benoemen of te ontdekken. Je
kunt echter wel de oorzaken ontdekken en ook de gevolgen waarnemen en achteraf
kun je perfect analyseren hoe een
aaneensluiting van oorzaken tot een gevolg hebben geleid.

Tot slot is er het gebied van de chaos. In dit gebied is de
relatie tussen oorzaak en gevolg, ook achteraf, een raadsel en is het
onmogelijk om onmiddellijk of na onderzoek, conclusies te trekken uit een
situatie of probleem.

Verder beschouwt het Cynefin model ook een vijfde domein, de
wanorde. Je bevindt je in dit domein wanneer je niet weet, of niet onmiddellijk
kunt bepalen, in welk van de vier domeinen je situatie of probleem zich
bevindt.

De grens tussen deze gebieden hangt alleen maar af van ons waarnemingsvermogen
en de mogelijkheid om op voorhand alle relevante relaties in een systeem te
benoemen en te analyseren. Het model geeft je een aantal heel praktische tips
over hoe we met deze verschillende domeinen kunnen omgaan om zo snel mogelijk
tot resultaten te komen.

De stappen die voorgesteld worden over hoe je met een
bepaald domein omgaat, komen er op neer dat je telkens een ander denkpatroon gebruikt
om tot inzicht en oplossingen te komen.

Wat zijn nu deze “tips” en “denkpatronen”?

Dit zijn de
respectievelijke stappen, zoals door het model voorgeschreven.

Is
de situatie eenvoudig, dan is
het gewoon een kwestie van eerst “Waarnemen
dan “Categoriseren” en tot slot “Actie nemen”.

Het
is de wereld van de proces optimalisatie, waar oorzaak en gevolg rechtstreeks
verbonden en eenduidig zijn. Je kunt ogenblikkelijk vaststellen of iets goed
werkt en als het niet zo is, kun je de keten van oorzaken en gevolgen afgaan om
te zien waar het probleem zit. Vervolgens kun je het eenvoudig oplossen.

(Cynefin
à
Sense – Categorise – Respond)

Bij
een gecompliceerde situatie
wordt dit “Waarnemen” vervolgens “Analyseren” ten slotte “Actie nemen”.

Hier
komen we al op het domein van het systemisch denken. Het komt er op aan om het hele
systeem in kaart te brengen en de relaties tussen de verschillende elementen, alsook hun wisselwerking, te beschrijven. Vervolgens moet je het geheel analyseren
om te bekijken waar er versterkende of compenserende oorzaak-gevolg relaties in
werking zijn. Het is pas als al deze interacties duidelijk zijn, dat je het
probleem kunt beginnen oplossen.

(Cynefin à
Sense – Analyse – Respond)

Als
de situatie complex is, moet
je eerst de situatie “Peilen” dan “Waarnemen” en vervolgens “Actie nemen”.

Dit
is het domein waar oorzaak en gevolg op een random basis plaatsvinden en waar
pas achteraf de relatie kan waargenomen worden. Daarom is het nodig om in
complexe situaties eerst te peilen naar de specifieke elementen van een
toestand, bekijken of deze elementen kunnen verbeterd worden en vervolgens
actie nemen waar mogelijk.

Dit
is de wereld van de preventie en het ongevallenonderzoek, waar complexe
situaties telkens een andere uitkomst geven, maar waar een zekere wetmatigheid
kan gevonden worden over oorzaken die al dan niet een gunstig effect hebben op het
eindresultaat.

(Cynefin à
Probe – Sense – Respond)

Bij
chaos moet je eerst iets “Doen” vervolgens “Waarnemen” en tot slot “Actie
nemen
”.

Hier
moet je onmiddellijk reageren en je eigen orde scheppen. Door je actie krijg je
een resultaat en krijg je feedback over hoe je vervolgens kunt reageren. Binnen
deze nieuwe orde kun je dan verder aan de slag gaan. De bedoeling is dat je met
je actie terug in één van de drie eerste domeinen komt, zodat je een correcte
analyse kunt maken.

(Cynefin à
Act – Sense – Respond)

Deze verschillende denkwijzen die
je bij de eerste drie domeinen aantreft, komen ook overeen met de verschillende
denkwijzen die in de loop der jaren zijn ontstaan.

Zo komt het simpele domein overeen met het logisch of analytisch denken. Hier
volg je immers de regels van de logica, die eenduidig en wetmatig werden
vastgelegd. A geeft B geeft C wordt al snel A geeft C. Je bepaalt de
relaties tussen de verschillende onderdelen van je situatie of probleem en je catalogiseert elk effect. Hierdoor is de uitkomst duidelijk en eenduidig en je
reactie kan onmiddellijk uitgevoerd worden.

In het gecompliceerde
domein is het aangewezen om systemisch te denken. Je bepaalt eerst welke
relaties er in je systeem bestaan en gaat dan analyseren hoe deze elkaar
beïnvloeden en tot welk resultaat ze leiden. Vervolgens kun je een plan uitwerken
om het systeem op de juiste manier te sturen om tot het gewenste resultaat te
bekomen.

In het complexe domein zijn de relaties op voorhand niet te
ontdekken. Tenminste de relaties zijn er wel, maar de uitkomst van deze
relaties zijn nog afhankelijk van factoren die te variabel en zelfs zo random zijn
in hun invloed op het systeem, dat het niet te overzien valt. Je kunt deze
elementen niet in een systeem gieten, waardoor de relaties en hun gevolgen met
voldoende juistheid kunnen onderzocht worden.

Hierdoor kom je op het domein van het holistisch denken,
waar je van het geheel naar het detail gaat en omgekeerd. In het holistische
denken ga je uit van het geheel, maar je peilt naar de samenstellende delen van
je systeem en neemt waar hoe deze zich kunnen gedragen en of dit mogelijke
oorzaken kunnen zijn van te mijden gevolgen in je probleem of situatie.
Vervolgens pak je deze mogelijke oorzaken aan zodat ze in het geheel de kans op een beter resultaat verhogen.

Dit is bij uitstek de wereld van de preventie, waar er
steeds gepeild wordt naar de elementen van een systeem en punctuele verbeteringen
aangebracht worden met het oog op een algemene verbetering, zonder dat je op
voorhand kunt becijferen hoeveel beter het resultaat zal zijn.

Wat het denken betreft is het natuurlijk zo dat de
denkwijzen elkaar omsluiten. Systemisch denken zal ook gebruik maken van
analytisch denken en holistisch denken zal op zijn beurt weer gebruik maken van
systemisch denken en analytisch denken. Echt succes wordt bereikt door de
juiste denkwijze in te schakelen waar nodig. Kortom, het is heel belangrijk om
te ontdekken in welk domein van het Cynefin model je je bevindt en hoe je daar
vervolgens mee aan de slag kunt gaan.

Vandaag is de noodzaak aan systemisch en holistisch denken
heel sterk toegenomen. We leven in een globale wereld, waar alles met elkaar
verbonden is met verschillende soorten communicatiekanalen, netwerken en
verkeersstromen. Eenvoudige problemen worden opgelost, maar gecompliceerde en
complexe zaken worden dikwijls behandeld met dezelfde methodes, waardoor een
goed resultaat achterwege blijft.

Peter Blokland

CEO BYAZ bvba« PreviousNext »