Blog Image

BYAZ Blog

BYAZ Blog

Via deze blog kunt u reageren op onze artikels en uw opinie geven.

Nieuws

Algemeen Posted on Tue, September 02, 2014 15:02:17

Hoewel
ik vorige maand mijn 57ste verjaardag heb mogen vieren, breekt voor mij opnieuw een “nieuw
schooljaar”
aan.
Letterlijk.

Vanaf 1 september ben ik
terug een student en meldde ik mij gisteren aan bij de Technische Universiteit
van Delft waar ik vanaf nu aan de slag ga als doctoraatsstudent (PhD candidate/researcher of promovendus
zoals men dat daar noemt).

Het spreekt vanzelf dat
dit de nodige veranderingen en uitdagingen met zich meebrengt en ik moet eerlijk
bekennen dat het mij evengoed wat afschrikt net zoals het mij begeestert.
Doctoreren is voor mij nog een onbekend terrein en dat is toch zowel een beetje
spannend als uitdagend.

Ik hoop over
vier jaar
dit
project af te sluiten met een bevredigend resultaat en uiteraard zal ik de komende maanden
en jaren regelmatig een verslagje maken van mijn vorderingen en de belevenissen
die ik ongetwijfeld zal meemaken. Het onderwerp van de studie is zeker verwant
aan de verschillende thema’s waarover ik je in het verleden regelmatig een
artikel bezorgde en sluit helemaal aan bij het expertise
en interessegebied aangaande management en excellence
.

In het bijzonder gaat de studie
over veiligheid
en
meer precies over de perceptie van veiligheid en wat je bereid bent ervoor te
doen in functie van de gepercipieerde kosten en baten. Het gaat eveneens over
hoe je op eensystemische
en procesmatige manier
een
adequaat niveau van veiligheid kunt bereiken en dit zelfs naar een hoger niveau
kunt brengen, welke indicatoren je hiervoor kunt gebruiken, alsook welke
communicatie hiervoor nodig is. Een hele boterham!

Deze carrièrewending zal natuurlijk ook zijn gevolgen hebben voor mijn samenwerking met ubeon en de
opleidingen systeemdenken en duurzaam ondernemen die ik samen met hen verzorg.

Vanzelfsprekend zal ik de
geplande activiteiten blijven ondersteunen, maar vanaf volgend jaar zullen er beduidend minder mogelijkheden aangeboden worden. Wil je zeker zijn
van een goede opleiding
systeemdenken dan is het daarom
aangewezen om er snel bij te zijn.

Mogelijk ben jij ook weer
aan een nieuw schooljaar begonnen en heb je de dagelijkse
bezorgdheden van ouders met schoolgaande kinderen weer opgepikt of ben je na
een verdiende vakantie opnieuw aan de slag gegaan met je professionele
activiteiten. Wat het ook is, ik wens je er alvast veel succes
mee!


Peter BloklandThe Killing (Forbrydelsen)

Algemeen Posted on Mon, July 07, 2014 14:13:11

The Killing (Forbrydelsen = Misdrijf)

Eenmaal je deze Deense televisieserie bekeken hebt, is het moeilijk om er geen fan van te zijn. Spannende televisie met onverwachte wendingen en een plot dat zich laag voor laag laat afpellen als een ajuin en slechts op het laatst zijn geheimen prijsgeeft.

Deze serie steunt vooral op het karakter Sarah Lund, de eigenwijze politie-inspecteur (meesterlijk gespeeld door Sofie Gråbøl) die haar collega’s regelmatig voor schut zet en opvalt door de manier waarop ze denkt. Ze denkt namelijk anders dan haar collega’s en ziet wat zij niet zien. Ze legt verbanden die niet voor de hand liggen en die er ogenschijnlijk niet toe doen. Uiteindelijk blijkt echter dat ze het bij het rechte eind heeft en worden de verantwoordelijken en daders ontmaskerd.

Sarah Lund ziet het groter plaatje en kan daardoor de losse eindjes aan elkaar knopen tot er een coherent verhaal tevoorschijn komt, waardoor het ook voor haar collega’s duidelijk wordt. Eenmaal de feiten op een rijtje, is het simpel en zo klaar als een klontje wat er gebeurd is. Ze slaagt hierin, vaak in weerwil van de verwoede pogingen om alles toe te dekken en de tegenkanting die ze ondervindt van haar oversten.

Een van haar oversten is Lennart Brix (gespeeld door Morten Suurballe). In het begin kan hij Sarah niet zo goed volgen en meermaals liggen ze met elkaar overhoop over de te volgen weg. Maar gaandeweg leer Lennart te vertrouwen op de bijzondere gave die Sarah heeft en geeft hij haar de ondersteuning die ze nodig heeft, vaak tegen zijn superieuren in. Uiteindelijk met goed gevolg.

Zelf kan ik me heel goed vinden in het hoofdpersonage. Je ziet zaken die anderen niet zien en het is moeilijk om uit te leggen waarom het is zoals je denkt dat het is. Aanvankelijk ontbreken er immers altijd nog stukjes van de puzzel om het beeld voor iedereen helder te maken, maar zelf heb je er al een glimp van in gedachten en ziet het al voor je geestesoog. Het is een moeilijke situatie als anderen dit niet zien en je soms zelfs uitgelachen wordt voor de, op dat ogenblik, onconventionele opinies en keuzes die je maakt.

Dergelijke situatie is vast en zeker ook herkenbaar voor bepaalde managers in bedrijven, die soms ook zaken zien die anderen blijkbaar niet op dezelfde manier zien en die het dan achteraf toch bij het rechte eind blijken te hebben. Net zoals Sarah zijn zij van nature uit systeemdenkers. Ze zien vanuit het geheel de stukjes van de puzzel en kunnen de ontbrekende stukjes vermoeden, maar dikwijls niet glashelder uitleggen waarom ze dit zo zien.

Niet elke manager in dergelijke positie krijgt echter de steun die Lund van Brix krijgt en daarom blijven problemen in bedrijven en organisaties onopgelost. De gekozen aanpak werkt even om daarna weer in nieuwe problemen te verzanden. Een duurzame uitkomst wordt niet gevonden. De lijken blijven in de kast liggen. Het gebeurt meer dan je vermoedt. Zeker vandaag, nu de druk op korte termijn resultaten, door de aanhoudende crisis, steeds maar toeneemt. Het is de snelste weg naar een nieuwe crisis. Verdachten worden opgepakt, maar de daders gaan vrijuit

Systeemdenken is heel zeker een bijzonder talent. Het is echter ook een vaardigheid die je kunt aanleren en aanscherpen. Het ontwikkelen van helikopterzicht en het zien van verbanden tussen losstaande elementen is iets dat vandaag steeds meer nodig zal zijn. Alles wordt immers complexer en het lijkt erop dat de werkelijkheid de eigen oorzaken wil toedekken. Snelle verandering en een overvloed aan informatie en kennis, maken het niet makkelijk om door het bos nog de bomen te zien. Het is echter exact dit wat systeemdenken voor jou kan betekenen. Orde brengen in de chaos en alles uiteindelijk omtoveren tot een simpel en helder verhaal, dat door iedereen verstaan wordt.

Wanneer je dit voor een hele organisatie wenst te bekomen, dan is Total Respect Management een methode die je op weg zet om dit te bewerkstelligen. Deze systemische en integrale management methode laat je toe om de kwaliteit van je perceptie en je niveau van bewustzijn te verhogen, waardoor je als vanzelf het overzicht creëert waarmee je de losse eindjes aan elkaar kunt knopen. Het is een vaardigheid die je in staat stelt om steeds opnieuw de juiste beslissingen te nemen en een duurzaam resultaat te bereiken.

Ben jij ook een systeemdenker?

Peter BloklandVijftig jaar verbeteren

Algemeen Posted on Mon, July 07, 2014 14:09:35

Als trouwe abonnee van de autogids krijg ik regelmatig het blad “Miles”, een lifestyle magazine voor automobilisten, in de brievenbus. De editie van deze maand is geheel gewijd aan de vijftigste verjaardag van de Porsche 911.

Bij dit gouden jubileum van één van de bekendste sportwagens uit de automobielgeschiedenis, wil ik ook even stilstaan bij dit fenomeen. Hoe komt het dat eenzelfde merk, met eenzelfde wagen, zo constant de successen aan elkaar kan knopen, zichzelf trouw blijft en toch al een halve eeuw meegaat met zijn tijd? Is dat niet wat elke onderneming zou moeten bereiken met zijn producten en diensten?

De Porsche 911 is voor mij een prachtig voorbeeld van hoe je duurzame groei en succes kunt bekomen.

Als je hiervan heel goed de ingrediënten begrijpt, kun je deze ook toepassen op je eigen organisatie. De eerste Porsche 911’s waren immers niet van meet af aan het toonbeeld van excellence dat ze vandaag zijn. Toen deze sportwagen in 1963 uitkwam had hij nog heel wat gebreken. Echter, de reactie van de constructeur op die gebreken is misschien wel de basis geweest van het succes dat deze mythische wagen kenmerkt. Wat was nu deze reactie?

Michael Mauer, designdirecteur bij Porsche, werd voor deze speciale editie van “Miles” geïnterviewd en daarin laat hij toch wel een aantal zaken noteren die licht werpen op de zaak. Zo zegt hij dat continu vernieuwen en toch hondstrouw blijven aan de merkwaarden de basis zijn van het blijvend succes van de 911. Hij zegt daarbij dat het een kwestie is van respect! Hij vertelt ook dat er bij Porsche twee keer over iets nagedacht wordt alvorens ze weer een stapje verder gaan. Ze mikken op zekerheid en laten zo weinig mogelijk over aan het toeval. Heel bewust koppelt Porsche hun mensen met jarenlange ervaring aan de jonge wolven in het bedrijf. Een mix van traditie en vernieuwing in de praktijk die blijkbaar goed werkt!

In 1963 was het antwoord op de gebreken bovenal een strategie van continu verbeteren. Geen revoluties, maar een permanente evolutie. Zeer snel na de eerste 911 volgde een nieuw model, gebaseerd op het vorige, maar met de nodige verbeteringen, zonder het goede over boord te gooien. De feedback ernstig nemen en er daadwerkelijk iets aan doen. Het klinkt eenvoudig, maar het is o zo belangrijk. Van bij de start werd aldus de basis gelegd voor het uitgroeien van de 911 tot een icoon uit de automobielindustrie.

Ongetwijfeld is het verhaal van de Porsche 911 voor mij persoonlijk een bevestiging van mijn ideeën over groei en duurzaam succes. Misschien is het zelfs een inspiratiebron voor me geweest bij het verder uitwerken van Total Respect Management als integrale managementmethode, waarbij leiderschap (weten wat je wilt en trouw blijven aan je waarden), management (twee keer nadenken alvorens je een stap verder zet) en excellence (voortdurend feedback verwerken tot effectieve verbetering) de basis vormen van een methode die door elk bedrijf of iedere organisatie kan gebruikt worden om tot duurzaam succes te komen.

In het boek “Total Respect Management – excellent leidinggeven voor de toekomst” kun je al die ideeën en inzichten terugvinden en krijg je verhalen en metaforen over leiderschap, (risico)management en excellence, die vertellen wat Porsche met zijn mythische 911 aantoont.

Duurzame groei en succes zijn mogelijk. Als je maar goed weet wat je moet doen en vooral waarom en hoe je iets doet. Het is geen toeval en jij kunt het ook!

Hoe bouw jij aan je eigen “Porsche 911”?

Peter BloklandEen duurzaam resultaat boeken

Algemeen Posted on Mon, July 07, 2014 14:08:08

Hoe pak je het aan om een duurzaam resultaat neer te zetten?

Een eerste schooldag is altijd hetzelfde en ook steeds anders. Het is een dag vol onzekerheden en nieuwe doelstellingen, het is daarom een dag om je beste risicomanagement boven te halen!

Eigenlijk zou elke student bij de aanvang van het nieuwe schooljaar een korte SWOT analyse moeten uitvoeren.

Wat zijn je sterke punten en hoe kun je de nieuwe klas / juf of meester daar zo snel mogelijk van overtuigen?

Wat zijn je zwakke kanten en hoe kun je vermijden dat deze je in dit nieuwe schooljaar parten gaan spelen?

Welke kansen biedt het nieuwe schooljaar? En Welke bedreigingen zie je aan de horizon al opduiken?

Hoe beter je deze vragen beantwoordt, hoe beter je gewapend zult zijn om goede schoolresultaten te behalen.

Zo is een eerste indruk vaak bepalend voor de rest van het schooljaar. Ga je vanachter in de klas zitten of vooraan? Ben je eerder afwezig of werk je volop mee? Ben je vriendelijk en gedienstig of gedraag je je eerder afstandelijk en zet je jezelf in een hoekje? Kleine keuzes die op het einde van het jaar een gigantisch verschil kunnen maken als de rapporten uitgedeeld worden.

Voor ondernemers en managers is het eigenlijk niet anders. Elke keuze is een afweging van het risico dat genomen kan worden ten opzichte van het risico dat je loopt. Als je dit telkens helder hebt, dit op langere termijn kunt bekijken en in de ruimere context, dan leidt dit evenzeer naar een goed rapport op het einde van het jaar!

Peter BloklandIn drie stappen naar een excellent resultaat!

Algemeen Posted on Mon, July 07, 2014 14:04:37

Total Respect Management is een methode om in drie stappen naar een excellent resultaat te gaan. Deze stappen hebben een welbepaalde volgorde die, wanneer gerespecteerd, veel helderheid en richting brengen in waarmee je bezig bent. Het zijn slechts drie stappen, maar elke stap heeft zijn proces en het is daarom niet altijd in één – twee – drie gebeurd. Het vergt moed, overtuiging en doorzettingsvermogen om de drie stappen tot een goed einde te brengen.

De eerste stap heeft te maken met de bestemming die je voor ogen hebt. Waar wil je naartoe? En vooral, waarom wil je perse daar naartoe? Zie het als een reis die je plant. Vooraleer je een reis kunt plannen, is het wel handig om je bestemming te bepalen en deze bestemming bepaal je aan de hand van een aantal factoren die voor jou belangrijk zijn en wat je ziet als mogelijkheden of juist gebrek aan mogelijkheden. De keuzes die je hier maakt zijn het gevolg van wie je bent of worden bepaald door wat voor organisatie je wenst te zijn.

Je visie op de werkelijkheid van zowel verleden, heden als toekomst, laat je zien waar de reis heen kan gaan en wat er bij jou of je organisatie het beste past. Zo zijn er mensen die graag naar de bergen trekken en anderen opteren liever voor een strandvakantie. Sommigen opteren voor een verre reis en anderen blijven weer liever dicht bij huis. Je visie, missie en ambitie zijn de drijvende factoren waarmee je kunt beginnen met het plannen van de reis. Hiermee vorm je de basis voor het kiezen van de bestemming die je nastreeft en waarvoor je op weg gaat. De eerste stap is gezet.

Wanneer de eerste stap achter de rug ligt, kun je de route bepalen. Dit is dikwijls het moeilijkere werk waar telkens opnieuw keuzes gemaakt moeten worden. Je kunt je bestemming immers op heel veel verschillende manieren bereiken, maar niet allemaal zijn ze even gemakkelijk, vlot of veilig. De keuzes die je hier maakt kunnen je duur te staan komen als je onvoldoende zicht hebt op het geheel van je route. Een mooi coherent routeplan is daarom de tweede stap die je moet nemen. Welke strategie heeft jouw voorkeur? De ene neemt graag het vliegtuig, de ander de trein of een derde heeft een uitgesproken voorkeur voor de auto als favoriet vervoersmiddel. Wanneer de bestemming ver weg ligt, is het mogelijk dat een goede mix misschien wel de meest optimale oplossing met zich meebrengt.

Veel zal afhangen van je bestemming. Regio, land, stad of streek en uiteindelijk de plek waar je precies wenst aan te komen, geven je het juiste aanknopingspunt om je routeplan op te bouwen. Hoe duidelijker je bestemming, hoe nauwkeuriger je de route kunt bepalen. Hierbij moet je telkens keuzes maken en dien je voordelen en nadelen tegen elkaar af te wegen. Wanneer je een keuze maakt kun je ook bijkomende maatregelen treffen om met een grotere zekerheid je doel te bereiken.

Zo kan het zijn dat wanneer je voor transport met een auto kiest, je verschillende etappes inbouwt omdat anders de afstand te lang is om in één keer te overbruggen. Je neemt misschien andere wegen om minder fileleed te ontmoeten of betaalt voor tolwegen om vlot te kunnen rijden. Elke keuze heeft zijn consequenties en kan verder verfijnd worden om een optimaal resultaat te bereiken.

Wanneer je routeplan helemaal uitgewerkt is en je zeker bent van de deugdelijkheid van je plan, moet je het ook ten uitvoer brengen. Hier kan immers nog alles fout lopen of zijn er nog heel wat beslissingen te nemen. De derde stap is dan ook jezelf ontwikkelen om het plan zo goed mogelijk uit te voeren en zo opmerkzaam te zijn dat je steeds opnieuw en ogenblikkelijk de juiste beslissingen kunt nemen. Het dagelijks verkeer is hectisch en er wordt veel van de reizigers gevraagd en elke dag zijn er weer nieuwe uitdagingen die je dient te overkomen. Het is steeds opnieuw leren wat er nodig is om vlot en veilig op je bestemming aan te komen.

De drie stappen van Total Respect Management zijn dus leiderschap, management en excellence. Leiderschap zorgt ervoor dat je weet waar je naartoe wilt en vooral waarom. Management helpt je om je traject te plannen en laat niets aan het toeval over. Tenslotte zorgt excellence voor een zo goed mogelijk uitvoeren van wat er gepland is.

Ken jij je bestemming en heb je een optimaal routeplan dat excellent uitgevoerd wordt?

Peter BloklandEen complexe samenleving

Algemeen Posted on Mon, July 07, 2014 13:41:42

De complexiteit in de
samenleving en in het ondernemerslandschap
neemt steeds maar toe en het
wordt soms moeilijk om door het bos nog de bomen te zien. Wat je ziet, je
perceptie, is daardoor vaak niet wat het lijkt te zijn. Doe er iets aan en verhoog
de kwaliteit van je perceptie met Total Respect Management (TR³M)

Respect en de kwaliteit van je perceptie

Respect komt van het
Latijnse “respicere”, wat zoveel wil zeggen als iets herbekijken om het beter
te kunnen zien. Total Respect Management is dan ook een systemische
methode
, waarbij je zaken beter leert bekijken, waardoor de kwaliteit van
je perceptie verhoogt.

Hoe hoger deze
kwaliteit, hoe beter je beslissingen neemt en hoe sneller je tot de gewenste
successen komt.

Met TR³M leer je
beter kijken naar mensen, naar je winstmarge en kun je dit ook beter plaatsen
in het groter geheel van de samenleving. Het brengt je naar duurzame
groei en blijvend succes
.

Leer wat perceptie is
en hoe dit je organisatie / bedrijf gunstig of ongunstig beïnvloedt / kan
beïnvloeden

Ontdek hoe je de
kwaliteit van je perceptie kunt verhogen door systeemdenken en hoe dit
bijdraagt tot je succes

Ondervind dat 1
+ 1 meer dan 3
kan zijn en hoe dit zich vertaalt in duurzaam succes
door respect als basis te nemen.

Leiderschap, management en excellence

Total Respect
Management vertrekt vanuit elk individu en gaat vanuit zelfrespect en de
ontwikkeling van zelfleiderschap naar zelfvertrouwen en een focus op je doelen.
Het laat je toe leiderschap in je organisatie naar een hoger niveau te brengen,
om je risico’s op een adequate wijze te benutten en te managen en
steeds beter te doen. Het leidt je naar een cultuur van excellence.

Door middel van een
gestructureerd raamwerk ben je in staat de juiste vragen te stellen en je
aandacht te wijden aan wat nodig is. Je ontdekt wat je nog extra kunt doen en
ook hoe je dit het best doet. Door continu bijsturen en verbeteren
bereik je de duurzaamheid
die vandaag zo gezocht, maar zelden gevonden
wordt.

Peter BloklandTR³M en duurzaamheid

Algemeen Posted on Mon, July 07, 2014 11:16:42

Waarom duurzaamheid?

Duurzaamheid staat steeds meer in de kijker. Steeds meer mensen beseffen dat
ons economisch model en de manier
waarop vandaag ondernomen wordt, niet kan blijven duren. Het is niet duurzaam.

“Duurzaamheid gaat over de juiste dingen juist doen om de juiste
reden”

Peter Blokland – BYAZ

Doen om de juiste reden

De juiste reden om te
ondernemen is meerwaarde bieden voor de
maatschappij en de onderneming
. Wanneer het ondernemen geen
meerwaarde biedt aan de maatschappij, zal deze vroeg of laat reageren en de
onderneming stoppen. Hetzelfde geldt voor de medewerker in de organisatie.
Indien deze geen toegevoegde waarde oplevert voor
de organisatie, zal spoedig de samenwerking gestopt worden. Het is immers een
situatie die niet duurzaam is.

De juiste dingen doen

Het gaat ook over de
juiste dingen doen. Alleen zo kun je een onderneming uitbouwen, laten groeien en bloeien en wordt er winst gemaakt. Als er teveel
onnodige zaken gedaan worden lopen de kosten op en wordt de winst afgeroomd.
Dit is ook zo voor de maatschappij. Wanneer foute keuzes gemaakt worden inzake overheidsbestedingen of wanneer organisaties
investeren in de foute producten, lopen de verliezen op. Niet alleen voor de bedrijven of de
organisaties zelf, maar bij uitbreiding voor het individu en de hele maatschappij. Dit kan niet
blijven duren en is dus niet duurzaam.

De dingen juist doen

Hetzelfde kan gezegd
worden over de zaken juist doen. Wanneer dit niet gebeurt, worden er fouten gemaakt. Kleine foutjes knagen ongezien
aan je winst
en grotere fouten brengen je in moeilijkheden. Soms heb je een
combinatie van deze kleine en grotere fouten en leidt dit
tot een rampzalig resultaat. Zo wordt alle
gecreëerde meerwaarde teniet gedaan en worden energie en grondstoffen verspild.
Op die manier kun je nog lang aanmodderen met het maken van kleine en grotere
foutjes, maar het kan evengoed onmiddellijk
afgelopen
zijn.

Hoe je het ook
bekijkt, duurzaamheid bereik je pas echt als je de juiste dingen juist doet voor de juiste reden. Het heeft alles
te maken met de drie pijlers van Total Respect Management:

Leiderschap laat je toe om zaken te doen voor
de juiste reden en geeft antwoorden op de vraag “waarom” je
iets doet. Het geeft je zicht op je doelstel-lingen.

(Risico)management laat
je de juiste zaken doen en beantwoordt de vragen over “wat” je
moet doen om je doelstellingen te behalen.

Excellence laat je toe om de zaken juist te doen.
Het geeft je de antwoorden op de vragen “hoe” je iets moet
doen om maximaal toegevoegde waarde te creëren en te behouden.

Peter BloklandWaarom is Total Respect Management nodig?

Algemeen Posted on Mon, July 07, 2014 11:08:34

Waarom is Total Respect Management nodig?

Kijk om je heen. De bevolking op deze planeet groeit angstwekkend snel aan en dit zorgt voor problemen.

  • Meer dan 1 miljoen jaar was er nodig om tot 1 miljard mensen te komen
  • Op 123 jaar was dit aantal al verdubbeld tot 2 miljard
  • Op iets meer dan vijftig jaar was dit weer verdubbeld tot 4 miljard

We zijn nog geen veertig jaar verder en toch zijn er bijna alweer dubbel zoveel mensen. In het najaar van 2011 werd de kaap van zeven miljard mensen bereikt en nog steeds groeit de wereldbevolking met rasse schreden aan.

Om de drie tot vier dagen krijgen we de bevolking van een stad zoals Antwerpen erbij!

Waarom is dit belangrijk?

Deze bevolkingsexplosie heeft een aantal consequenties die we dringend onder ogen moeten durven zien.

De aangroei van de bevolking vindt plaats in gebieden waar er op dit ogenblik een zeer belangrijke ontbossing plaatsgrijpt.

Deze ontbossing (verbranden van hout en verlies aan CO2 opname capaciteit) heeft een belangrijk aandeel in het in onbalans geraken van CO2 in onze atmosfeer

Dit is een cruciaal gegeven in de problematiek van klimaatopwarming

De roofbouw van grondstoffen leidt tot steeds schaarser wordende voorraden, stijgende prijzen en kunnen aanleiding geven tot conflicten en oorlogen.

Wat kunnen we hier aan doen?

Als je de aangroei door migratie buiten beschouwing laat, dan zie je dat in onze Westerse samenleving deze aangroei veel minder is of zelfs onbestaande is in de laatste vijftig jaar.

Hoe komt dit?

Sinds de jaren zestig heeft onze economische vooruitgang er toe geleid dat kinderen eerder een kost zijn geworden dan een rijkdom

Dit was alleen maar mogelijk door de ontvoogding van de vrouwen in onze Westerse samenleving

Economische vooruitgang en de ontvoogding van vrouwen in ontwikkelingsgebieden is dus essentieel in de aanpak van steeds schaarser wordende grondstoffen en de CO2 onbalans in onze atmosfeer!

Wat is Total Respect Management?

Total Respect Management (TR³M) is een filosofie, een managementmethode, een strategie en een organisatiecultuur, die streeft naar een maximalisatie van de waarde van een organisatie, zowel intern voor de organisatie, alsook extern voor de samenleving in zijn geheel, alle stakeholders inbegrepen.

Deze waardeopbouw gebeurt op een maatschappelijk verantwoorde wijze door:

  • Het respecteren van “people”, door het ontwikkelen van “niveau vijf” leiderschap.
  • Het respecteren van “profit”, door rigoureus toepassen van risicomanagement.
  • Het respecteren van de “planet”, door het continu streven naar excellence.

    Wanneer bedrijven en organisaties TR³M op een integere manier implementeren, ontstaat er voldoende ruimte om op een duurzame manier economische vooruitgang te creëren voor heel de maatschappij en zowel ontwikkeling als de ontvoogding van de vrouw in ontwikkelingsgebieden te versnellen.

    Peter BloklandNext »