Hoewel
ik vorige maand mijn 57ste verjaardag heb mogen vieren, breekt voor mij opnieuw een “nieuw
schooljaar”
aan.
Letterlijk.

Vanaf 1 september ben ik
terug een student en meldde ik mij gisteren aan bij de Technische Universiteit
van Delft waar ik vanaf nu aan de slag ga als doctoraatsstudent (PhD candidate/researcher of promovendus
zoals men dat daar noemt).

Het spreekt vanzelf dat
dit de nodige veranderingen en uitdagingen met zich meebrengt en ik moet eerlijk
bekennen dat het mij evengoed wat afschrikt net zoals het mij begeestert.
Doctoreren is voor mij nog een onbekend terrein en dat is toch zowel een beetje
spannend als uitdagend.

Ik hoop over
vier jaar
dit
project af te sluiten met een bevredigend resultaat en uiteraard zal ik de komende maanden
en jaren regelmatig een verslagje maken van mijn vorderingen en de belevenissen
die ik ongetwijfeld zal meemaken. Het onderwerp van de studie is zeker verwant
aan de verschillende thema’s waarover ik je in het verleden regelmatig een
artikel bezorgde en sluit helemaal aan bij het expertise
en interessegebied aangaande management en excellence
.

In het bijzonder gaat de studie
over veiligheid
en
meer precies over de perceptie van veiligheid en wat je bereid bent ervoor te
doen in functie van de gepercipieerde kosten en baten. Het gaat eveneens over
hoe je op eensystemische
en procesmatige manier
een
adequaat niveau van veiligheid kunt bereiken en dit zelfs naar een hoger niveau
kunt brengen, welke indicatoren je hiervoor kunt gebruiken, alsook welke
communicatie hiervoor nodig is. Een hele boterham!

Deze carrièrewending zal natuurlijk ook zijn gevolgen hebben voor mijn samenwerking met ubeon en de
opleidingen systeemdenken en duurzaam ondernemen die ik samen met hen verzorg.

Vanzelfsprekend zal ik de
geplande activiteiten blijven ondersteunen, maar vanaf volgend jaar zullen er beduidend minder mogelijkheden aangeboden worden. Wil je zeker zijn
van een goede opleiding
systeemdenken dan is het daarom
aangewezen om er snel bij te zijn.

Mogelijk ben jij ook weer
aan een nieuw schooljaar begonnen en heb je de dagelijkse
bezorgdheden van ouders met schoolgaande kinderen weer opgepikt of ben je na
een verdiende vakantie opnieuw aan de slag gegaan met je professionele
activiteiten. Wat het ook is, ik wens je er alvast veel succes
mee!


Peter Blokland