Waarom is Total Respect Management nodig?

Kijk om je heen. De bevolking op deze planeet groeit angstwekkend snel aan en dit zorgt voor problemen.

  • Meer dan 1 miljoen jaar was er nodig om tot 1 miljard mensen te komen
  • Op 123 jaar was dit aantal al verdubbeld tot 2 miljard
  • Op iets meer dan vijftig jaar was dit weer verdubbeld tot 4 miljard

We zijn nog geen veertig jaar verder en toch zijn er bijna alweer dubbel zoveel mensen. In het najaar van 2011 werd de kaap van zeven miljard mensen bereikt en nog steeds groeit de wereldbevolking met rasse schreden aan.

Om de drie tot vier dagen krijgen we de bevolking van een stad zoals Antwerpen erbij!

Waarom is dit belangrijk?

Deze bevolkingsexplosie heeft een aantal consequenties die we dringend onder ogen moeten durven zien.

De aangroei van de bevolking vindt plaats in gebieden waar er op dit ogenblik een zeer belangrijke ontbossing plaatsgrijpt.

Deze ontbossing (verbranden van hout en verlies aan CO2 opname capaciteit) heeft een belangrijk aandeel in het in onbalans geraken van CO2 in onze atmosfeer

Dit is een cruciaal gegeven in de problematiek van klimaatopwarming

De roofbouw van grondstoffen leidt tot steeds schaarser wordende voorraden, stijgende prijzen en kunnen aanleiding geven tot conflicten en oorlogen.

Wat kunnen we hier aan doen?

Als je de aangroei door migratie buiten beschouwing laat, dan zie je dat in onze Westerse samenleving deze aangroei veel minder is of zelfs onbestaande is in de laatste vijftig jaar.

Hoe komt dit?

Sinds de jaren zestig heeft onze economische vooruitgang er toe geleid dat kinderen eerder een kost zijn geworden dan een rijkdom

Dit was alleen maar mogelijk door de ontvoogding van de vrouwen in onze Westerse samenleving

Economische vooruitgang en de ontvoogding van vrouwen in ontwikkelingsgebieden is dus essentieel in de aanpak van steeds schaarser wordende grondstoffen en de CO2 onbalans in onze atmosfeer!

Wat is Total Respect Management?

Total Respect Management (TR³M) is een filosofie, een managementmethode, een strategie en een organisatiecultuur, die streeft naar een maximalisatie van de waarde van een organisatie, zowel intern voor de organisatie, alsook extern voor de samenleving in zijn geheel, alle stakeholders inbegrepen.

Deze waardeopbouw gebeurt op een maatschappelijk verantwoorde wijze door:

  • Het respecteren van “people”, door het ontwikkelen van “niveau vijf” leiderschap.
  • Het respecteren van “profit”, door rigoureus toepassen van risicomanagement.
  • Het respecteren van de “planet”, door het continu streven naar excellence.

    Wanneer bedrijven en organisaties TR³M op een integere manier implementeren, ontstaat er voldoende ruimte om op een duurzame manier economische vooruitgang te creëren voor heel de maatschappij en zowel ontwikkeling als de ontvoogding van de vrouw in ontwikkelingsgebieden te versnellen.

    Peter Blokland