Total Respect Management – Vooronderstelling 12 luidt als volgt:

“Een optimaal en duurzaam resultaat is het gevolg van een evenwichtige aandacht voor (en een respectvol evenwicht tussen) profit, people en planet, waarbij je profit beschouwt als de waarde en gezondheid van je onderneming.”

Zonder profit heb je geen onderneming. Je bedrijf is de kip met de gouden eieren. Door goed voor je onderneming te zorgen maak je van je bedrijf een kathedraal en zal je bedrijf niet alleen in staat zijn om meer gouden eieren te leggen, maar dit ook over een lange periode vol te houden. Hier hebben ook people en planet meer profijt van de inspanningen die geleverd worden.

Het is altijd een interessante vraag om te stellen: “Welke van de drie P’s (People, Planet & Profit) van het maatschappelijk verantwoord ondernemen is nu de belangrijkste?” Het is gegarandeerd voer voor een levendige discussie. Mens gerichte personen zullen met hand en tand verdedigen dat de P van People het belangrijkste is. Meer ecologisch ingestelde mensen zullen even fervent aantonen dat de P van Planet nog belangrijker is. Slechts een minderheid zal zeggen dat de P van Profit de voorkeur moet krijgen. Vaak voegen ze er ter verontschuldiging aan toe dat het eigenlijk de harde realiteit van de concurrentie hier een dwingende rol in speelt, net alsof ze het niet kunnen helpen om voor Profit te moeten kiezen.

Echt maatschappelijk verantwoord ondernemen is echter een systemisch gegeven. Dit wil zeggen dat je het geheel moet zien en bekijken hoe de verschillende elementen met elkaar in verbinding treden en hoe ze uiteindelijk elkaar beïnvloeden. Wanneer je dit doet is het antwoord simpel. Alle drie de P’s zijn belangrijk als je echt een duurzaam en excellent resultaat wenst te bekomen.

De drie P’s beïnvloeden elkaar voortdurend. De ene werkt al meer op de korte termijn en de andere is belangrijker voor de langere termijn, maar geen enkele van de dire P’s mag je verwaarlozen of het resultaat zal niet duurzaam, noch excellent zijn.

Neem het voorbeeld van de P van Profit. Deze heeft de P van People nodig om tot volle potentieel te komen, maar de P van Planet is nodig om de P van People duurzaam te kunnen ondersteunen. De belangrijke stap die vandaag echter moet genomen worden is dat de P van Profit de P van Planet gaat ondersteunen om zo een duurzame cirkel te bouwen, die komaf maakt met de roofbouw die vandaag op onze planeet gepleegd wordt.

Vaak blijft roofbouw niet beperkt tot de leefomgeving, maar woedt deze ook op het vlak van het uitpersen van mensen alsof het citroenen zijn of gaat het zelfs over het opsouperen van de waarde van de onderneming, wanneer winsten, bonussen en dividenden overmatig uitgekeerd worden aan een beperkte groep van mensen. Daar waar deze Profit eigenlijk veel beter het bedrijf zelf, de mensen in het bedrijf en de omgeving van het bedrijf zouden kunnen ondersteunen om zo tot een duurzaam systeem te komen.

Peter Blokland