Total Respect Management – Vooronderstelling 11: Risico en resultaat kun je pas echt respecteren als het juiste (zelf)leiderschap aanwezig is, dat zich uit en omvormt in een organisatiecultuur.

Deze elfde vooronderstelling over Total Respect Management lijkt misschien wat vergezocht, doch is een logisch gevolg van hoe Total Respect Management in elkaar steekt en werkt.

Leiderschap is enerzijds een proces en anderzijds ook een kwaliteit waarmee je aan de slag kunt gaan om je missie en ambitie te realiseren. Dit is natuurlijk evenzeer zo voor elke organisatie of bedrijf. Wanneer je het leiderschapsproces goed onder controle hebt, kun je samen met een team doelstellingen bepalen en die realiseren.

Echt goede resultaten behaal je slechts als iedereen voluit samenwerkt en als alle neuzen in dezelfde richting staan. Dat vergt een voldoende dosis (zelf)leiderschap. Dit zorgt voor de broodnodige motivatie om alles te geven. Zelfleiderschap werkt van binnenuit en “bottom-up”. Het zorgt voor de eigen intrinsieke motivatie, die intern de energie geeft om je ego opzij te zetten en te streven naar het hoger groepsbelang. Leiderschap zorgt dan ook voor de motivatie en eenheid in visie extern en vaak ook “top-down”. Het geeft je de moed en ondersteuning om net die stap verder te gaan dan wat je voor jezelf over hebt.

Total Respect Management werkt pas ten volle als de voorwaarde van leiderschap op gepaste wijze ingevuld wordt en het proces volop zijn werking kan hebben. De helderheid die dit schept inzake doelstellingen, processen, procedures en taken, helpt om een juiste inschatting te maken van de risico’s die je kunt nemen en de risico’s die je loopt. Door deze risico’s goed te managen kom je tot de excellente resultaten die TR³M voorstaat.

Wanneer doelstellingen onderbouwd worden door de juiste waarden en overtuigingen, geschraagd worden door ondersteunende gebruiken en leiden tot een performante houding en gedrag van alle betrokkenen, dan leidt dit tot een organisatie in balans die in staat is om duurzaam excellente resultaten te realiseren. Je hebt dan een performante organisatiecultuur die duurzaam succes kan nastreven.

Peter Blokland