Total Respect Management is een methode om in drie stappen naar een excellent resultaat te gaan. Deze stappen hebben een welbepaalde volgorde die, wanneer gerespecteerd, veel helderheid en richting brengen in waarmee je bezig bent. Het zijn slechts drie stappen, maar elke stap heeft zijn proces en het is daarom niet altijd in één – twee – drie gebeurd. Het vergt moed, overtuiging en doorzettingsvermogen om de drie stappen tot een goed einde te brengen.

De eerste stap heeft te maken met de bestemming die je voor ogen hebt. Waar wil je naartoe? En vooral, waarom wil je perse daar naartoe? Zie het als een reis die je plant. Vooraleer je een reis kunt plannen, is het wel handig om je bestemming te bepalen en deze bestemming bepaal je aan de hand van een aantal factoren die voor jou belangrijk zijn en wat je ziet als mogelijkheden of juist gebrek aan mogelijkheden. De keuzes die je hier maakt zijn het gevolg van wie je bent of worden bepaald door wat voor organisatie je wenst te zijn.

Je visie op de werkelijkheid van zowel verleden, heden als toekomst, laat je zien waar de reis heen kan gaan en wat er bij jou of je organisatie het beste past. Zo zijn er mensen die graag naar de bergen trekken en anderen opteren liever voor een strandvakantie. Sommigen opteren voor een verre reis en anderen blijven weer liever dicht bij huis. Je visie, missie en ambitie zijn de drijvende factoren waarmee je kunt beginnen met het plannen van de reis. Hiermee vorm je de basis voor het kiezen van de bestemming die je nastreeft en waarvoor je op weg gaat. De eerste stap is gezet.

Wanneer de eerste stap achter de rug ligt, kun je de route bepalen. Dit is dikwijls het moeilijkere werk waar telkens opnieuw keuzes gemaakt moeten worden. Je kunt je bestemming immers op heel veel verschillende manieren bereiken, maar niet allemaal zijn ze even gemakkelijk, vlot of veilig. De keuzes die je hier maakt kunnen je duur te staan komen als je onvoldoende zicht hebt op het geheel van je route. Een mooi coherent routeplan is daarom de tweede stap die je moet nemen. Welke strategie heeft jouw voorkeur? De ene neemt graag het vliegtuig, de ander de trein of een derde heeft een uitgesproken voorkeur voor de auto als favoriet vervoersmiddel. Wanneer de bestemming ver weg ligt, is het mogelijk dat een goede mix misschien wel de meest optimale oplossing met zich meebrengt.

Veel zal afhangen van je bestemming. Regio, land, stad of streek en uiteindelijk de plek waar je precies wenst aan te komen, geven je het juiste aanknopingspunt om je routeplan op te bouwen. Hoe duidelijker je bestemming, hoe nauwkeuriger je de route kunt bepalen. Hierbij moet je telkens keuzes maken en dien je voordelen en nadelen tegen elkaar af te wegen. Wanneer je een keuze maakt kun je ook bijkomende maatregelen treffen om met een grotere zekerheid je doel te bereiken.

Zo kan het zijn dat wanneer je voor transport met een auto kiest, je verschillende etappes inbouwt omdat anders de afstand te lang is om in één keer te overbruggen. Je neemt misschien andere wegen om minder fileleed te ontmoeten of betaalt voor tolwegen om vlot te kunnen rijden. Elke keuze heeft zijn consequenties en kan verder verfijnd worden om een optimaal resultaat te bereiken.

Wanneer je routeplan helemaal uitgewerkt is en je zeker bent van de deugdelijkheid van je plan, moet je het ook ten uitvoer brengen. Hier kan immers nog alles fout lopen of zijn er nog heel wat beslissingen te nemen. De derde stap is dan ook jezelf ontwikkelen om het plan zo goed mogelijk uit te voeren en zo opmerkzaam te zijn dat je steeds opnieuw en ogenblikkelijk de juiste beslissingen kunt nemen. Het dagelijks verkeer is hectisch en er wordt veel van de reizigers gevraagd en elke dag zijn er weer nieuwe uitdagingen die je dient te overkomen. Het is steeds opnieuw leren wat er nodig is om vlot en veilig op je bestemming aan te komen.

De drie stappen van Total Respect Management zijn dus leiderschap, management en excellence. Leiderschap zorgt ervoor dat je weet waar je naartoe wilt en vooral waarom. Management helpt je om je traject te plannen en laat niets aan het toeval over. Tenslotte zorgt excellence voor een zo goed mogelijk uitvoeren van wat er gepland is.

Ken jij je bestemming en heb je een optimaal routeplan dat excellent uitgevoerd wordt?

Peter Blokland