Onlangs werd er in de G31000 Linkedin groep over risicomanagement een heel pertinente en interessante vraag gesteld: “Wat is het grootste risico, zowel positief als negatief, dat een bedrijf kan hebben?”. Het is een vraag die op het eerste zicht niet eenvoudig te beantwoorden valt en vele mogelijke oplossingen biedt! Mijns inziens is het misschien niet eenvoudig om alle aspecten te benoemen van dergelijk risico, maar is het antwoord op zich wel eenvoudig.

Groei en succes zijn de grootste risico’s voor bedrijven en organisaties. Het is de voornaamste bron van alle andere risico’s die je binnen een bedrijf of organisatie aantreft!

Het is namelijk zo dat risico nemen (positief risico) en risico lopen (negatief risico) met elkaar verbonden zijn en dat juist in deze verbinding de kern van risicomanagement verscholen ligt en is het juist daarom dat volgens mij het juiste antwoord op de vraag: “succes en groei” is. Succes en groei betekenen immers dat je een positief effect beoogt en bereikt met je ondernemen en je behaalt dit slechts door risico te nemen, door iets te doen om je doel te verwezenlijken. Van zodra je echter aan de slag gaat, kan er van alles fout gaan en dat wil je niet hebben. Het “nemen van risico” roept dus meteen het “lopen van risico” op. Ook niets doen kan een negatief effect hebben. Van zodra je je hier van bewust bent, kun je deze risico’s gaan managen.

Eerst en vooral begin je met wat je wilt bereiken. Wat betekent succes voor jouw organisatie of jouw bedrijf en wat moet je dan doen om dit succes te behalen? Wanneer dit helder is, kun je bedenken van hoe dat je dit in de praktijk gaat brengen en wat er dan allemaal fout kan gaan.

Eens je aan de slag bent en resultaten boekt, kun je verder verfijnen van wat je wenst te behalen en verbeter je waar dit mogelijk is. Steeds opnieuw bekijk je waar je bedrijf naartoe gaat en hoe je het op de juiste koers houdt met realistische en inspirerende doelstellingen. Steeds opnieuw ga je na wat je moet doen en hoe je het moet doen om geen onnodige verliezen en kosten op te lopen. Je neemt in de mate van het mogelijke de acties en maatregelen die je met steeds meer zekerheid het positief resultaat brengen dat je uiteindelijk beoogt.

Soms loopt dit proces niet zoals het moet en heb je succesvolle bedrijven en organisaties die groeien, maar onvoldoende begrijpen dat risico nemen en risico lopen met elkaar verbonden zijn en dat je op destructieve grenzen kunt botsen als je dit geheel slecht managet.

De dot.com hype aan het begin van deze eeuw en de bankencrisis enkele jaren later zijn sprekende voorbeelden van hoe het niet moet en waarom succes en groei de grootste risico’s zijn voor ondernemingen.

Weten wat je wilt en de weg ernaartoe uitstippelen is een vorm van leiderschap die onontbeerlijk is voor elke organisatie. De juiste maatregelen treffen waarmee je de risico’s optimaliseert om de gekozen doelen te bereiken, is wat management voor elke organisatie doet. Tenslotte is continu verbeteren en bijsturen waar nodig, het ingrediënt waarop elk duurzaam succes gestoeld is.

Total Respect Management is er juist op gericht om deze drie essentiële processen, die in elke organisatie aanwezig zijn, optimaal met elkaar te verbinden, zodat ze elkaar kunnen versterken in het behalen van duurzaam succes en gezonde groei voor jouw bedrijf of organisatie.

Hoe zorg jij voor groei en duurzaam succes?

Peter Blokland