Duurzame
waarde creëren in zeven stappen

Het creëren van
toegevoegde waarde is, zeker op dit ogenblik, een heel belangrijk gegeven voor
onze economie.
Als zelfstandige, als bedrijf of als organisatie, komt het
er vandaag op aan om voldoende waarde te creëren met je diensten, producten of
door je aanwezigheid in de samenleving. Het helpt om in de aandacht te komen of te blijven. Het
is slechts als je toegevoegde waarde levert dat je een onomstotelijk recht van
bestaan hebt en relevant bent voor de maatschappij. Het is immers de gecreëerde
toegevoegde waarde die een maatschappij doet groeien naar meer welvaart en
welzijn.

Toegevoegde waarde
dien je echter steeds opnieuw te verwezenlijken
en het is niet altijd
duidelijk hoe je dit op een effectieve en duurzame manier kunt doen. Waarde is
immers een vluchtig begrip, iets ontastbaars, maar wel heel reëel. Intuïtief
bepalen we immers steeds opnieuw de waarde van producten, diensten of andere
zaken, zoals bijvoorbeeld het lidmaatschap van organisaties en verenigingen. We
wegen af wat we moeten investeren tegenover wat we er uiteindelijk aan
overhouden. Het vormt vaak, maar niet altijd, de basis waarop we beslissingen
nemen. Blijven we lid van de organisatie? Kopen we het product? Of, maken we
gebruik van de aangeboden dienst?

Wat is echter waarde?
Wat is iets waard?
Het is een vraag die wel eens gesteld wordt en die niet
altijd even eenvoudig beantwoord kan worden. Als je deze vraag als zoekterm in
Google invoert krijg je onmiddellijk een veelvoud aan definities. Daarom dat ik
er graag mijn eigen visie aan toe voeg:

Waarde is datgene wat
mensen blij maakt.
Hoe meer mensen tevreden zijn van een product of dienst
of hoe blijer ze erdoor worden, hoe meer deze waard zal zijn.

Vroeger was waarde
vooral een zaak van vraag en aanbod.
Een product of dienst die erg in trek
is en die schaars voorhanden is, zal als waardevoller aanzien worden dan een
product of dienst die niet gevraagd wordt en die overvloedig beschikbaar is.
Dat is evident. Als je iets zeldzaam wilt hebben en je kunt het verkrijgen, dan
ben je blij.

Toch zijn er producten en diensten die veel gevraagd worden
en waarvan er een voldoende aanbod bestaat, waarbij de te betalen prijs van de
aangeboden diensten en producten heel erg uiteenlopend kan zijn. Denk maar aan
de aankoop van een laptop of tablet, een gsm / smartphone, maar ook aan de
prijs die je voor een fles wijn of een maaltijd in een restaurant dient te
betalen. Ogenschijnlijk zijn het telkens dezelfde producten en diensten, die
eenzelfde behoefte vervullen, waarbij je toch tot ver uiteenlopende prijzen
komt.

Hoe komt dit? Wat maakt nu dat het ene als veel waardevoller
aanzien wordt dan het andere gelijksoortige product? Waarde is een complex
gegeven en onderhevig aan individuele perceptie. Volgende zeven kenmerken
kunnen je alvast op weg zetten naar waardecreatie en het zorgen voor
meerwaarde:

·
Zo heeft niet iedereen exact hetzelfde gebruik
van een product of dienst voor ogen, waardoor de perceptie van de effectiviteit voor meer of
minder tevredenheid zorgt en dus voor een verschillende gepercipieerde waarde.
Als een product of dienst doet wat het belooft te doen is dit al een eerste
stap naar toegevoegde waarde.

·
Een tweede element waarmee je waarde creëert is
de regelmaat waarmee je product of dienst doet wat het beloofd te doen. Het
volstaat niet om de ene keer zus en de andere keer zo te presteren. Steeds op
eenzelfde manier en op hetzelfde niveau effectief zijn is het aspect kwaliteit waarmee je extra
waarde kunt toevoegen.

· De mate waarin een dienst of een product hun
effectiviteit en kwaliteit kunnen herhalen is op zijn beurt een maatstaf voor
de productiviteit van de
aangeboden dienst of het aangeleverde product. Een hogere productiviteit van
een product of dienst levert doorgaans ook een hogere waarde op. Je kunt er
immers meer mee bereiken.

·
Een belangrijk aspect, dat vandaag door heel wat
mensen en bedrijven gewaardeerd wordt is de mate waarmee een product of dienst
zuinig omspringt met de middelen die nodig zijn om de dienst of product te
gebruiken. Het is een maatstaf voor de efficiëntie
van een product of dienst en dit is heel wat waard, omdat grondstoffen, energie
en mensen, steeds duurder worden.

Deze eerste vier
stappen zijn vandaag al redelijk ingeburgerd
in veel van de producten en
diensten die worden aangeboden. Op elk domein kun je specialisten vinden die
met hun expertise de waarde van een product of dienst kunnen verbeteren en zo
dus ook helpen om het bedrijf of de organisatie waardevoller te maken.

·
Deze waarde kan nog verhogen met de mate waarmee
het gemakkelijk is om gebruik te maken van de aangeboden diensten of producten.
Dit bekom je door de ergonomie
van je product of dienst te verhogen. De mensen in de huidige maatschappij
worden steeds gemakzuchtiger en zijn bereid om extra te betalen voor dit gemak.

·
Vandaag is het evenzeer belangrijk om ook de ecologie, de mate waarin je
product of dienst aanvaardbaar is voor het geheel van de samenleving, naar een
hoger niveau te brengen. Steeds meer mensen, organisaties en bedrijven hechten
hier extra waarde aan.

·
Tot slot is het eveneens heel belangrijk dat de
waarde van je product of dienst bewaard blijft en vooral dat deze de waarde van
andere zaken niet aantasten. Dat is het aspect veiligheid van je product of dienst. Ook een verhoogde
veiligheid is wat extra waard.

Afhankelijk van de
voorkeuren van het individu
zal het ene kenmerk al meer meerwaarde creëren
dan het andere. Maar dit is individueel zeer verschillend. Focus op slechts één
van deze elementen is onvoldoende om echt toegevoegde waarde te scheppen.
Wanneer je er echter in slaagt om je product of dienst op deze zeven factoren te verbeteren,
zal de toegevoegde waarde met rasse schreden vooruitgaan!

De vraag is: hoe zorg
jij voor meer waarde van je producten of diensten?

Peter
Blokland

BYAZ
bvba