Vooronderstelling 9 – Excellence heeft een gunstige
invloed op je resultaat.

Excellence stelt je in staat je doelen op een optimale
manier te bereiken. Het vergroot je mogelijkheden en verkleint je beperkingen. Wat
betekent excellence echter ook voor ons milieu?

Total Respect Management gaat om het respecteren van de drie
P’s van Corporate Social Responsibility”, ook wel MVO genoemd. Hierbij wordt de
eerste P van People, de mensen, gerespecteerd door het juiste leiderschap te
ontwikkelen. Wanneer je het juiste leiderschap in je organisatie ontwikkelt,
voelt iedereen zich gerespecteerd en krijg je uiteindelijk tevreden en
geïnspireerde werknemers. Die meer voor zichzelf en hun organisatie kunnen
realiseren.

De tweede P van Profit, respecteer je door risicomanagement
zo goed mogelijk te ontwikkelen en toe te passen. Je kunt hierdoor meer risico
nemen, terwijl je minder risico loopt. Anders gezegd, je kunt maximaal winst
nastreven terwijl je kosten en onverwachte verliezen minimaal blijven of zelfs
helemaal onbestaande zijn.

Deze eerst twee P’s zijn voor de meeste mensen helemaal
logisch. Waar ze het wel moeilijker mee hebben is de derde P van Planet. Als je
dan zegt dat die gerespecteerd wordt door je resultaat te respecteren, is de
link niet altijd even duidelijk.

Het is echter eenvoudig. In je resultaat kun je zien of je
optimaal gebruik hebt gemaakt van de beschikbare grondstoffen, energie,
materiaal enzovoort. Je resultaat geeft meteen ook aan of je met iets bezig
bent dat vol te houden is (duurzaam is) of naar een onhoudbare toestand
evolueert.

Door de juiste aandacht aan je resultaat te schenken en
vervolgens continu te verbeteren op alle zeven elementen van excellence zoals
Total Respect management dit voorziet, krijg je hoe langer hoe meer grip op de
duurzaamheid van je eindresultaat. Met het KARAF model kun je immers steeds
opnieuw op zoek gaan naar wat nodig is om weer een element te verbeteren.

Mooie voorbeelden zijn de ontwikkeling van elektrische
wagens en hun hybride broeders, die nu nog in de kinderschoenen staan, maar waar
door continu te verbeteren, grote
stappen gezet worden naar meer duurzaamheid in de samenleving.

Vandaag zijn er heel wat gebieden waar juist het steeds
beter doen en meer streven naar excellence, leidt naar de effectiviteit,
kwaliteit, productiviteit en efficiëntie die vandaag nodig zijn voor veilige,
ergonomische en ecologische oplossingen voor de uitdagingen die zich stelen.
Excellence zorgt ervoor dat we op deze planeet nog een duurzame toekomst kunnen
hebben.

Hoe zorg jij voor jouw excellence en duurzaamheid in onze
samenleving?

Peter Blokland

BYAZ bvba