Blog Image

BYAZ Blog

BYAZ Blog

Via deze blog kunt u reageren op onze artikels en uw opinie geven.

Leiderschap en ego

Leiderschap Posted on Mon, June 03, 2013 23:52:30

Leiderschap
en ego

Wat maakt nu dat mensen hun zelfleiderschap ontwikkelen,
geïnspireerd raken, initiatief nemen en tot grootse resultaten komen?

Hoe komt het dat organisaties op een bepaald moment hoge
toppen scheren en daarna weer afglijden naar middelmatigheid of juist niet?

Jim Collins heeft het in zijn boek “Good to Great” over “level
5 leadership”. Het is de kern van succes voor elke organisatie.

Zelf heb ik het geluk gehad een aantal uitstekende leiders
te hebben mogen dienen. Alleen was dit op zo’n moment eigenlijk eerder
omgekeerd. Deze leiders stonden meer ten dienste van hun team. Ze gaven
begeleiding waar nodig, ontwikkelden de mogelijkheden van hun team door
coaching en vorming en gaven daarna hun onvoorwaardelijke steun voor de
initiatieven die ontwikkeld werden.

Ze lieten de eer voor het succes aan de ander, maar stonden
op de barricades en sprongen in de bres voor hun team, wanneer er iets niet
naar wens verliep. Het was dan hun volle verantwoordelijkheid.

Kortom deze leiders lieten hun ego thuis. Het is zo
eenvoudig, maar helemaal niet vanzelfsprekend. Het is iets waarnaar ik nog
steeds streef en waarvan ik telkens merk dat ik erin tekortschiet. Want meer
dan tweeduizend jaar geleden wist men al waar het echt om ging:

Om mensen te leiden, loop naast hen …

Want van de beste leiders, daar hebben de
mensen hun aanwezigheid niet van opgemerkt.

De iets minder goede leiders, die worden
door de mensen geprezen en geloofd.

De nog minder goede, daar zijn de mensen
bevreesd voor.

En de nog minder goede, de mensen haten hen.

Wanneer de taak van de beste leider gedaan
is, zeggen de mensen:

‘We hebben het zelf gedaan!’

LaoTsu

Hoe goed kun jij je ego thuislaten als je je
team leidt?


Peter Blokland

BYAZ bvbaDe Six Thinking Hats van Edward De Bono

Risk Management Posted on Mon, June 03, 2013 23:51:26

De Six Thinking Hats van Edward De Bono

De Zes Denkhoeden van Edward De Bono is een van de meest
gebruikte technieken voor creatief en lateraal denken, waarbij je eenzelfde
situatie telkens vanuit een ander standpunt bekijkt. Het proces helpt je om een
toestand op verschillende manieren te benaderen. Wanneer je dit goed onder de
knie hebt, ben je in staat om je perceptie te verrijken en dichter bij de
realiteit te laten aansluiten.

Zoals de naam doet vermoeden zijn er in totaal zes posities.
Elke positie komt overeen met de kleur van een hoed. Een van deze posities, de blauwe hoed, is eigenlijk geen
waarnemingspositie. Het is echter wel de positie van een neutrale
scheidsrechter. Deze bekommert zich niet om het onderwerp en heeft alleen de
taak om het denkproces in goede banen te leiden. Deze positie waakt erover dat iedereen
aan bod komt en een gelijkwaardige inbreng krijgt.

Dit zijn de andere waarnemingsposities:

– De eerste waarnemingspositie is de witte hoed. Dit is het standpunt dat je krijgt vanuit facts & figures. De witte hoed
focust zich op de naakte cijfers en behandelt deze feiten met een koele ratio.

– Het gevoel is het domein van de rode hoed. Vanuit deze positie geef je vanuit je hart en buikgevoel
je mening en inzicht op de realiteit.

– Na de feiten en het gevoel, krijg je de optimistische en
pessimistische visie. Dit zijn respectievelijk de gele hoed en de zwarte hoed. De gele hoed staat duidelijk voor het
zonnige standpunt en heeft de kijk van een optimist.

– De zwarte hoed
is – hoe kan het ook anders – het standpunt van de pessimist, die spijkers op
laag water zoekt en genadeloos kritiek spuit op al die mooie voordelen die de
gele hoed aanhaalt. Het is de positie die tegengas geeft tegen de ideeën van de
gele hoed, het gevoel van de rode hoed in vraag stelt en twijfelt aan de
cijfers en de feiten van de witte hoed.

– Tot slot is er nog de groene
hoed
. Deze kleur staat voor creativiteit en nieuwe ideeën. Het is de hoed
die out of the box denkt en nieuwe
inzichten aanbrengt. Deze hoed zoekt naar alternatieven en is bij uitstek de
laterale denker die een zijsprong in het debat niet weert.

Je kunt de zes
denkhoeden van De Bono
op verschillende manieren gebruiken. In de eerste
plaats kun je zelf al deze hoeden opzetten en een situatie telkens met een
ander perspectief benaderen. Het proces werkt echter beter als je voor elke
hoed een andere persoon inzet. Zo krijg je een echte discussie die aanzet tot
nadenken en denkbeelden doet verschuiven. Ideaal roteer je de deelnemers, zodat
elke deelnemer telkens een ander perspectief kan en moet innemen.

Het eindresultaat is in de eerste plaats een beter inzicht in de realiteit. Je hebt
meer informatie en ideeën over je onderwerp en je bent je bewuster van de
mogelijkheden en de risico’s die je kunt nemen. Daarnaast krijg je ook een
bredere kijk op de risico’s die je loopt. Het hele proces kun je evengoed
gebruiken om de gewenste risicomaatregelen te bepalen en te testen op hun
deugdelijkheid.

Hoe zorg jij voor het verhogen van de kwaliteit van je perceptie?

Peter Blokland

BYAZ bvbaVooronderstelling 9

Het KARAF model Posted on Mon, June 03, 2013 23:49:52

Vooronderstelling 9 – Excellence heeft een gunstige
invloed op je resultaat.

Excellence stelt je in staat je doelen op een optimale
manier te bereiken. Het vergroot je mogelijkheden en verkleint je beperkingen. Wat
betekent excellence echter ook voor ons milieu?

Total Respect Management gaat om het respecteren van de drie
P’s van Corporate Social Responsibility”, ook wel MVO genoemd. Hierbij wordt de
eerste P van People, de mensen, gerespecteerd door het juiste leiderschap te
ontwikkelen. Wanneer je het juiste leiderschap in je organisatie ontwikkelt,
voelt iedereen zich gerespecteerd en krijg je uiteindelijk tevreden en
geïnspireerde werknemers. Die meer voor zichzelf en hun organisatie kunnen
realiseren.

De tweede P van Profit, respecteer je door risicomanagement
zo goed mogelijk te ontwikkelen en toe te passen. Je kunt hierdoor meer risico
nemen, terwijl je minder risico loopt. Anders gezegd, je kunt maximaal winst
nastreven terwijl je kosten en onverwachte verliezen minimaal blijven of zelfs
helemaal onbestaande zijn.

Deze eerst twee P’s zijn voor de meeste mensen helemaal
logisch. Waar ze het wel moeilijker mee hebben is de derde P van Planet. Als je
dan zegt dat die gerespecteerd wordt door je resultaat te respecteren, is de
link niet altijd even duidelijk.

Het is echter eenvoudig. In je resultaat kun je zien of je
optimaal gebruik hebt gemaakt van de beschikbare grondstoffen, energie,
materiaal enzovoort. Je resultaat geeft meteen ook aan of je met iets bezig
bent dat vol te houden is (duurzaam is) of naar een onhoudbare toestand
evolueert.

Door de juiste aandacht aan je resultaat te schenken en
vervolgens continu te verbeteren op alle zeven elementen van excellence zoals
Total Respect management dit voorziet, krijg je hoe langer hoe meer grip op de
duurzaamheid van je eindresultaat. Met het KARAF model kun je immers steeds
opnieuw op zoek gaan naar wat nodig is om weer een element te verbeteren.

Mooie voorbeelden zijn de ontwikkeling van elektrische
wagens en hun hybride broeders, die nu nog in de kinderschoenen staan, maar waar
door continu te verbeteren, grote
stappen gezet worden naar meer duurzaamheid in de samenleving.

Vandaag zijn er heel wat gebieden waar juist het steeds
beter doen en meer streven naar excellence, leidt naar de effectiviteit,
kwaliteit, productiviteit en efficiëntie die vandaag nodig zijn voor veilige,
ergonomische en ecologische oplossingen voor de uitdagingen die zich stelen.
Excellence zorgt ervoor dat we op deze planeet nog een duurzame toekomst kunnen
hebben.

Hoe zorg jij voor jouw excellence en duurzaamheid in onze
samenleving?

Peter Blokland

BYAZ bvba