Voorondersteling
8: “
Je resultaat wordt bepaald door het verschil
tussen je mogelijkheden en je beperkingen. Het is tevens het resultaat van het
verschil tussen het risico dat je neemt en het risico dat je loopt.

Deze achtste vooronderstelling van Total
Respect Management is de basis waarop elk resultaat behaald wordt. Je moet het
immers met je mogelijkheden doen. Want hetgeen je realiseert toont aan over
welke mogelijkheden je beschikt.

Maar misschien blijf je wel ver onder je
ideale mogelijkheden, omdat je tegengehouden wordt door je beperkingen.
Mogelijkheden en beperkingen vormen zo samen een dynamisch evenwicht wat
uiteindelijk je resultaat oplevert.

Je mogelijkheden zijn het potentieel waarover
je beschikt en dat omvat de mogelijke oorsprong van je winst. Wanneer je jouw
potentieel benut en er toegevoegde waarde mee creëert door risico te nemen, is
dit immers de basis waarop jouw winst gebaseerd is.

Anderzijds zijn je beperkingen ook de
mogelijke oorzaak van je verlies. Ze houden je tegen en verhinderen je om je
potentieel ten volle te benutten. Hierdoor halen ze je resultaten naar beneden
en zijn het tevens de risico’s die je loopt.

Het verschil tussen deze twee componenten, je
mogelijkheden en je tekortkomingen (ook
wel de risico’s die je neemt en de risico’s die je loopt) vormt dan ook het
eindresultaat.

Wanneer je mogelijkheden je beperkingen
overstijgen ben je op weg naar winst. Wanneer je beperkingen de bovenhand
nemen, draait alles uit op verlies. Daarom is het belangrijk om niet alleen je
mogelijkheden te vergroten, maar is het evenzeer belangrijk om je beperkingen
weg te werken. Het tenslotte tot een beter resultaat.

Welke kwaliteiten kun jij verder ontwikkelen
en welk gewoontes dien je te veranderen? Het is een dubbele vraag die zowel
mogelijkheden als beperkingen aanpakt!

Hoe zit het met jouw mogelijkheden en
beperkingen?

Peter
Blokland

BYAZ bvba