Een cultuur van excellence is ook een cultuur van
veiligheid.

Excellence heeft alles te maken met
houding en gedrag. Het behoort uiteindelijk een cultuur te worden in je organisatie.
Het is een cultuur die je ook de juiste prestaties laat leveren en die het
resultaat van deze prestaties vrijwaart van schade en verlies.

Een moment om bij stil te staan is de
treinramp die de afgelopen dagen Wetteren en omstreken in rep en roer gezet
heeft. Een alledaagse klus, zoals het transporteren van chemische stoffen,
heeft immers geleid tot een catastrofaal ongeval, met minstens één dode tot
gevolg.

Wat is er gebeurd? Wat er echt allemaal
gebeurd is moet nog afdoende onderzocht worden. Alles wat er nu in de media
gelanceerd wordt kun je catalogeren als speculaties en gissingen. De
complexiteit van dergelijke gebeurtenissen overstijgt immers het vermogen om op
korte tijd tot de kern van de zaak door te dringen en alle stukjes van de
puzzel te laten kloppen.

Zo’n ongeval is immers een web van
kleine gebeurtenissen, tekortkomingen en gebreken, die uiteindelijk tot schade
en verlies hebben geleid (zie ook achtste vooronderstelling van TR³M in deze
nieuwsbrief). Als het onderzoek goed gevoerd wordt, zal men niet zoeken naar “schuldigen”,
maar naar “oorzaken” en dat houdt een heel verschil in.

Bij schuldigen ga je voorbij aan de
feedback en de lessen die in dit ongeval schuil gaan, maar wordt er gezocht
naar een zondebok om in de woestijn te kunnen sturen. Het resultaat is dan een
welles nietes spelletje of een rondje verstoppertje spelen, waardoor de echte
oorzaken moeilijk of geheel niet boven water komen. Eerdere ongevallen bij de
spoorwegen wachten zo nog op een finaal rapport, waarbij de mogelijkheden voor
de maatschappij om zichzelf te kunnen verbeteren, uitblijven.

Wanneer je echter niet op zoek gaat
naar schuldigen, maar wel op zoek gaat naar de feedback die in een ongeval
verscholen zit, kun je er volop uit leren. Wanneer dit de oprechte houding is,
zullen er gemakkelijker stukjes van de puzzel gevonden worden en kan er snel
een correct plaatje van opgebouwd worden. Als je er dan ook de lessen uit kunt
trekken en deze nieuwe kennis kunt borgen in nieuwe structuren, processen en procedures,
kan dit aanleiding geven tot nieuw gedrag en uiteindelijk een nieuwe cultuur.

Wanneer je dit proces van verbetering consequent
doorvoert en kunt aankweken als houding en gedrag bij zaken die mislopen,
creëer je een basis voor continu leren en verbeteren en uiteindelijk een
cultuur van excellence!

Hoe zorg jij voor excellence in jouw
organisatie?

Peter Blokland

BYAZ bvba