Blog Image

BYAZ Blog

BYAZ Blog

Via deze blog kunt u reageren op onze artikels en uw opinie geven.

Voorondersteling 8

Risk Management Posted on Tue, May 07, 2013 01:28:27

Voorondersteling
8: “
Je resultaat wordt bepaald door het verschil
tussen je mogelijkheden en je beperkingen. Het is tevens het resultaat van het
verschil tussen het risico dat je neemt en het risico dat je loopt.

Deze achtste vooronderstelling van Total
Respect Management is de basis waarop elk resultaat behaald wordt. Je moet het
immers met je mogelijkheden doen. Want hetgeen je realiseert toont aan over
welke mogelijkheden je beschikt.

Maar misschien blijf je wel ver onder je
ideale mogelijkheden, omdat je tegengehouden wordt door je beperkingen.
Mogelijkheden en beperkingen vormen zo samen een dynamisch evenwicht wat
uiteindelijk je resultaat oplevert.

Je mogelijkheden zijn het potentieel waarover
je beschikt en dat omvat de mogelijke oorsprong van je winst. Wanneer je jouw
potentieel benut en er toegevoegde waarde mee creëert door risico te nemen, is
dit immers de basis waarop jouw winst gebaseerd is.

Anderzijds zijn je beperkingen ook de
mogelijke oorzaak van je verlies. Ze houden je tegen en verhinderen je om je
potentieel ten volle te benutten. Hierdoor halen ze je resultaten naar beneden
en zijn het tevens de risico’s die je loopt.

Het verschil tussen deze twee componenten, je
mogelijkheden en je tekortkomingen (ook
wel de risico’s die je neemt en de risico’s die je loopt) vormt dan ook het
eindresultaat.

Wanneer je mogelijkheden je beperkingen
overstijgen ben je op weg naar winst. Wanneer je beperkingen de bovenhand
nemen, draait alles uit op verlies. Daarom is het belangrijk om niet alleen je
mogelijkheden te vergroten, maar is het evenzeer belangrijk om je beperkingen
weg te werken. Het tenslotte tot een beter resultaat.

Welke kwaliteiten kun jij verder ontwikkelen
en welk gewoontes dien je te veranderen? Het is een dubbele vraag die zowel
mogelijkheden als beperkingen aanpakt!

Hoe zit het met jouw mogelijkheden en
beperkingen?

Peter
Blokland

BYAZ bvbaEen cultuur van excellence is ook een cultuur van veiligheid.

Leiderschap Posted on Tue, May 07, 2013 01:26:44

Een cultuur van excellence is ook een cultuur van
veiligheid.

Excellence heeft alles te maken met
houding en gedrag. Het behoort uiteindelijk een cultuur te worden in je organisatie.
Het is een cultuur die je ook de juiste prestaties laat leveren en die het
resultaat van deze prestaties vrijwaart van schade en verlies.

Een moment om bij stil te staan is de
treinramp die de afgelopen dagen Wetteren en omstreken in rep en roer gezet
heeft. Een alledaagse klus, zoals het transporteren van chemische stoffen,
heeft immers geleid tot een catastrofaal ongeval, met minstens één dode tot
gevolg.

Wat is er gebeurd? Wat er echt allemaal
gebeurd is moet nog afdoende onderzocht worden. Alles wat er nu in de media
gelanceerd wordt kun je catalogeren als speculaties en gissingen. De
complexiteit van dergelijke gebeurtenissen overstijgt immers het vermogen om op
korte tijd tot de kern van de zaak door te dringen en alle stukjes van de
puzzel te laten kloppen.

Zo’n ongeval is immers een web van
kleine gebeurtenissen, tekortkomingen en gebreken, die uiteindelijk tot schade
en verlies hebben geleid (zie ook achtste vooronderstelling van TR³M in deze
nieuwsbrief). Als het onderzoek goed gevoerd wordt, zal men niet zoeken naar “schuldigen”,
maar naar “oorzaken” en dat houdt een heel verschil in.

Bij schuldigen ga je voorbij aan de
feedback en de lessen die in dit ongeval schuil gaan, maar wordt er gezocht
naar een zondebok om in de woestijn te kunnen sturen. Het resultaat is dan een
welles nietes spelletje of een rondje verstoppertje spelen, waardoor de echte
oorzaken moeilijk of geheel niet boven water komen. Eerdere ongevallen bij de
spoorwegen wachten zo nog op een finaal rapport, waarbij de mogelijkheden voor
de maatschappij om zichzelf te kunnen verbeteren, uitblijven.

Wanneer je echter niet op zoek gaat
naar schuldigen, maar wel op zoek gaat naar de feedback die in een ongeval
verscholen zit, kun je er volop uit leren. Wanneer dit de oprechte houding is,
zullen er gemakkelijker stukjes van de puzzel gevonden worden en kan er snel
een correct plaatje van opgebouwd worden. Als je er dan ook de lessen uit kunt
trekken en deze nieuwe kennis kunt borgen in nieuwe structuren, processen en procedures,
kan dit aanleiding geven tot nieuw gedrag en uiteindelijk een nieuwe cultuur.

Wanneer je dit proces van verbetering consequent
doorvoert en kunt aankweken als houding en gedrag bij zaken die mislopen,
creëer je een basis voor continu leren en verbeteren en uiteindelijk een
cultuur van excellence!

Hoe zorg jij voor excellence in jouw
organisatie?

Peter Blokland

BYAZ bvba