Leidinggeven en systeemdenken

Leidinggeven, het is iets dat altijd al bestaan
heeft. Er zijn steeds mensen geweest die zich geroepen voelden om andere mensen
mee op sleeptouw te nemen naar nieuwe horizonten. Dat is vandaag niet anders.
Bedrijfsleiders, managers, politici, activisten, allemaal hebben ze inzicht in
hun doelstellingen en trachten ze andere mensen te inspireren, bewegen en mee
te nemen in hun avontuur.

De geschiedenis is dan ook doorweven met leiders die
hun volk konden aanvoeren en die voorop gingen in de strijd. Figuurlijk of
zelfs letterlijk. Deze leiders wisten perfect waar ze naartoe wilden gaan en
konden het allemaal perfect uitleggen aan hun volgelingen. Sommigen met groot
succes anderen met grote catastrofes tot gevolg.

Wanneer alles duidelijk en eenvoudig is, is het niet
zo moeilijk om te leiden. Het volstaat om voorop te gaan en duidelijk te maken
dat je het vertrouwen van de mensen om je te volgen waard bent. Als de zaken
wat gecompliceerder worden, wordt leidinggeven al wat minder gemakkelijk. Je
zult al wat meer uitleg moeten verschaffen om mensen te overtuigen van je
gelijk vooraleer je gevolgd wordt.

Wanneer de zaken complex zijn wordt het nog
moeilijker. Als leider ben je dan niet meer in staat alles zelf uit te leggen.
Hoewel je expertise groot is en zelfs als je zeer bekwaam wordt geacht, kun je
gewoon niet alles weten. Je moet op anderen kunnen vertrouwen om je de juiste
informatie te geven. Leidinggeven verandert daardoor.

In plaats van te spreken zul je eerst moeten
luisteren. Maar om te kunnen luisteren moeten mensen eerst met je spreken.
Bovendien is het essentieel dat die mensen je vertrouwen en in je geloven,
zodat ze volop hun informatie met je willen delen.

Leiding geven is dan niet meer voorop gaan, maar wel leiding geven. Het zijn de
mensen zelf die gaan leiden en de leidinggevende geeft. Hij geeft
ondersteuning, raad, inspiratie, moed, inzicht, … Vandaag leven we in steeds
complexer wordende maatschappij, waar verandering de enige constante is
geworden. Het maakt dat leidinggevenden heel veel van zichzelf moeten geven.

Maar wat heeft dit met systeemdenken te maken zal je
misschien denken. Het antwoord is eenvoudig: Alles! Systeemdenken is een mindset die je als leidinggevende best
ontwikkeld om in een complexe maatschappij leiding te kunnen geven. Het laat je
toe je team op de juiste manier te ondersteunen, waardoor het een lerend team
wordt en steeds meer zichzelf kan sturen en zelfleiderschap opnemen, omdat de
mindset overgedragen kan worden.

Systeemdenken is geen “rocket science” het is meestal
gewoon gezond boerenverstand. Het laat je toe om jouw intuïtief denken om te
zetten in effectief bewust denken en dit te delen met je mensen. Systeemdenken
en leiding geven is wat we vandaag nog te weinig zien gebeuren in organisaties.
Het is één van de redenen waarom we in een lange economische winter verzeild
zijn geraakt.

Mijn vraag:
Ben jij als leiding-gevende al een systeemdenker?

Peter
Blokland

BYAZ
bvba