RISICO is cumulatief

Wanneer er gesproken wordt over risico, dan is dat voor
velen een vaag en onbepaald iets. Het gaat om mogelijkheden of juist het gebrek
daaraan, maar iedereen weet ergens wel dat je het nooit helemaal exact kunt
vatten of definiëren. Dat komt omdat “het risico” vaak een amalgaam is van
allerlei grotere en kleinere risico’s die zich op een of andere manier bij
elkaar voegen om één geheel te vormen.

Volgens ISO 31000 is risico het effect van onzekerheid op
doelstellingen. Deze definitie geeft je al heel wat meer houvast om te bepalen
wat je risico echt is. Risico gaat om onzekerheid, om een bepaald effect en
vooral om doelstellingen. Deze definitie is eigenlijk wel heel logisch. Bij
100% zekerheid of anders gezegd bij de afwezigheid van onzekerheid, praat je
niet over risico, dan gaat het om feiten.

Evenzeer praat je niet over risico als er geen enkele
doelstelling aan kunt koppelen of als er helemaal geen effect op die
doelstellingen mogelijk is. Dat is echter heel moeilijk om te realiseren. Van
zodra je bestaat, heb je risico. Dit is niet altijd een expliciet gegeven.
Integendeel, meestal is risico slechts impliciet aanwezig omdat je niet
voortdurend bewust bent van de doelstellingen waar je mee te maken hebt.

Zo is een belangrijke doelstelling van de meeste mensen om
in leven te blijven en dit in een goede fysieke als mentale gezondheid. Je kunt
zelfs stellen dat deze doelstelling aanwezig is van zodra je geconcipieerd wordt
of zelfs daarvoor. Toch ben je daar niet constant bewust mee bezig. Het is
immers helemaal niet zeker dat je gezond en wel oud kunt worden. Overal ligt
het gevaar op de loer en wordt je geconfronteerd met zwakheden en bedreigingen.

Anderzijds spring je misschien wel heel bewust met dit
gegeven om. Je zorgt voor je persoonlijke ontwikkeling en geestelijke
gezondheid, zorgt voor een gezonde voeding en doet op tijd en stond de nodige
fysieke inspanningen.

Een overkoepelende doelstelling kun je altijd splitsten in
onderliggende doelen. De verschillende (positieve en negatieve) risico’s die
met deze onderliggende doelen verbonden zijn, zijn cumuleerbaar. Je kunt ze bij
elkaar optellen.

Net zo goed kun je een globaal risico opsplitsen in al zijn
delen en zo aanpakken. Positief, door je doelstelling via allerlei subdoelen te
maximaliseren. Dit doe je door de positieve effecten zo groot mogelijk te
maken. Negatief, door de bedreigingen voor deze subdoelen te minimaliseren en
dit doe je door zoveel mogelijk de negatieve effecten te elimineren of te minimaliseren.

Op die manier zijn risico’s te overzien. Je bepaalt desgevallend
een globaal risico voor je project, dienst of organisatie of je splitst een
gepercipieerd risico op in zijn samenstellende delen om zo het geheel te
optimaliseren.

Hoe optimaliseer
jij je risico?

Peter
Blokland

BYAZ bvba