Leiderschap begint bij een heldere visie en missie

Visie en missie. Je vindt het om de haverklap vermeld op websites, mooie statements van idealen en doelstellingen. Veel organisaties pakken ermee uit en laten uitschijnen dat deze idealen de drijfveren van de organisatie zijn. Ik vraag me soms af of het altijd wel goed begrepen wordt of binnen de organisatie voldoende bekendheid geniet.

Dit komt omdat veel bedrijven denken dat ze dit als een soort commerciële boodschap moeten gebruiken om zichzelf van anderen te onderscheiden. Hoewel dit in zekere zin waar is, is dit niet de essentie van de visie en missie voor organisaties.

Een visie en missie zijn veel belangrijker voor intern gebruik. Het zijn de kaart en het kompas waarop de organisatie navigeert. Toch kennen slechts heel weinig medewerkers echt de visie en missie van hun organisatie. Wanneer dit wel het geval is, zul je vaak in excellente bedrijven of organisaties terecht komen. Want zij hebben wel door waar het om gaat.

De visie en missie van een individu of een organisatie zijn in de eerste plaats een bron van leiderschap. Met kompas en kaart ben je veel gemakkelijker in staat om een doel te bereiken. Dat is niet alleen zo als je de baan opgaat, het is even belangrijk voor je leven of het leven van je organisatie.

Je visie is een blauwdruk van jouw realiteit. Vaak lees je dat een visie een toekomstbeeld is en dat is ook wel zo, maar het is evenzeer het beeld van het heden of zelfs het verleden. Het is gewoon wat je ziet in verband met jouw bestaan of het bestaan van je organisatie waar het om gaat. Verleden, heden en toekomst. Het is namelijk het verschil tussen heden en toekomst waar je bij stil moet staan en dit soms ook in het licht van het verleden. Het geeft een dynamisch beeld in de tijd dat inspireert en helderheid brengt.

Als je vandaag op punt A staat en morgen op punt B wenst te staan, dan zal er iets moeten gebeuren. Dan heb je een opdracht, een missie. Een missie is datgene wat je moet laten gebeuren of doen om tot je uiteindelijk visionair toekomstbeeld te geraken. Het is je overkoepelende doelstelling.

Waarom dit in organisaties belangrijk is, ligt voor de hand. Wanneer elk organisatielid op de hoogte is van de visie en missie en hierin mee denkt, dan zal hij of zij veel gemakkelijker de juiste beslissingen treffen bij het uitvoeren van taken en het opstellen van plannen. De kaart, het kompas en het doel zijn dan gekend en kunnen op een eenvoudig manier gebruikt en nagestreefd worden.

Het belang van het delen en doorgeven van een heldere en goed onderbouwde visie binnen organisaties kan dan ook moeilijk overschat worden. Het is een belangrijke manier om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Het bundelt de inspanningen en zorgt voor de nodige continuïteit en doorzettingsvermogen.

Hoe zorg jij voor het opbouwen, delen en doorgeven van een heldere visie en missie?

Peter Blokland

BYAZ bvba