RISICO is altijd verbonden met een bepaald doel en omgekeerd.

TR³M gaat uit van het feit dat voor alles en iedereen
altijd een bepaald risico aanwezig is, zolang je een bepaald doel (al dan niet
bewust) nastreeft. Of je nu iets doet of niets doet, er is altijd een positief en
een negatief risico aan verbonden. De twee componenten (+ en -) weeg je (bewust
of onbewust) steeds tegen elkaar af, bij het nemen van een beslissing.

Je leven is
een aaneenschakeling van grote en kleine doelstellingen
waar je al dan niet
bewust mee bezig bent. Vanaf het moment dat je geboren wordt krijg je al een
heel aantal onbewuste doelstellingen mee. Het grote overkoepelende doel is
overleven en dat vertaalt zich onmiddellijk in andere doelstellingen, zoals het
bekomen van zuurstof, voeding, warmte, affectie, … Het is heel wat waarvoor je
aan de slag moet gaan.

Gelukkig ben je al wat voorgeprogrammeerd en zal je
een flinke keel opzetten als aan je behoeften niet voldaan wordt. Anders
gezegd, je neemt actie om je doel te bereiken. Als alles dan goed verloopt, heb
je een liefhebbende ouder die je van het nodige natje en droogje voorziet. Als
baby ontwikkel je zo al snel de mogelijkheid om je doelstellingen na te
streven.

Toch kan actie
nemen een verkeerd effect hebben
. Risico is immers het effect van
onzekerheid op het bereiken van je doelstellingen. Een positief effect zou dus
kunnen zijn dat je als baby onmiddellijk gehoor krijgt en snel geholpen wordt.
Dit is echter geen zekerheid. Het kan ook dat je als storend overkomt voor de
babysitter, die er niet zo goed mee om kan als je ouders.

Zo kan het zijn dat de babysit vooral rust en stilte
wil en niet zo goed tegen babygehuil kan. Het is dan niet onmogelijk dat er dan
nare dingen met je gebeuren. In plaats van een propere pamper of lekkere slok
melk, krijg je een rammeling om je stil te krijgen. Het is helaas iets dat te
vaak gebeurt.

Bij het
ondernemen is dit niet anders
. Met je bedrijf of je organisatie heb je
bepaalde doelstellingen die concreet gemaakt worden via allerlei onderliggende
doelstellingen. Voor elk van die doelstellingen bestaat er risico, hetgeen
betekent dat je zowel een positief als een negatief effect kunt bekomen.

Veel zal
afhangen van de beslissingen die je neemt.
Zo is niets beslissen ook een
beslissing, maar waarschijnlijk niet meteen de beste keuze. Het geeft immers
alle initiatief uit handen en dan is het maar af te wachten of het vervolg
meevalt of niet. Maar hoe zorg je wel voor goede beslissingen?

De kwaliteit
van je beslissingen hangt af van de kwaliteit van je perceptie
. Dit is je
inzicht in het geheel van keuzes en consequenties die verbonden zijn met het
behalen van een doel. Total Respect Management wil met deze vijfde
vooronderstelling helpen om dit inzicht te verhogen.

Door bewust om te gaan met je visie en missie, krijg
je zicht op je strategische doelstellingen, die verder vertaald worden in
processen, procedures en taken. Telkens zijn deze verbonden aan steeds
specifiekere doelstellingen. Het laat je toe om vervolgens op zoek te gaan naar
al de verwante risico’s.

“Wat zijn de sterktes en opportuniteiten?”, “Welke
zwaktes en bedreigingen kun je ontdekken?”, “Wat zou het ideaal eindresultaat kunnen zijn?”
En “Wat kan er allemaal gebeuren om dit waar te maken?” Of ook, “Wat kan er
allemaal gebeuren waardoor het kan mislukken?” Het zijn allemaal vragen die je
bewust maken van verschillende vormen van risico.

Wanneer je dan technieken van risicomanagement
toepast, kun je al snel de kwaliteit van je perceptie verhogen en de juiste
beslissingen nemen. Heb je een doelstelling, dan is er risico aan verbonden. Anderzijds
is het evenzeer belangrijk om expliciet doelstellingen te identificeren als je
bewust wordt gemaakt van een risico.

Hoe zorg jij
voor een hoge kwaliteit van je perceptie?

Peter Blokland

BYAZ bvba