Het business model canvas van Alex Osterwalder

Toen ik enkele weken geleden zocht naar een oplossing
om een visie en missie op een coherente manier te vertalen naar een strategie,
kwam ik op het idee om dit te doen met behulp van het business model canvas van
Alex Qsterwalder.

Dit kwam door een interessante workshop over “LEGO
serious play” die ik onlangs volgde bij het Flanders District of Creativity. In
deze workshop gingen we aan de slag met LEGO blokjes in combinatie met het
business model canvas, dat veelvuldig door de Vlaamse instanties gebruikt wordt
om een business model te analyseren of op te stellen. Zo wordt het bijvoorbeeld
ook gebruikt bij het IWT en bij de innovatiecentra, om na te gaan of je
innovatief idee met een goed business model kan onderbouwd worden.

Je kunt het dus ook gebruiken om je visie en missie
meer concreet te maken en om te zetten in een strategie. Je visie en missie,
geven je immers een specifieke kijk op wat je potentiële klanten nodig kunnen
hebben en hoe jij op deze vraag kunt inspelen. Het canvas bevat negen gebieden die
je business model omschrijven en waarmee je aan de slag kunt gaan om dit geheel
helemaal concreet uit te werken. Het is daarom ook een goede basis om je
business plan aan op te hangen.

Je business model kun je onder meer beschouwen als
een concrete invulling van je visie en missie in een welbepaalde strategie. Het
geeft weer op welke manier je jouw visie en missie gaat uitvoeren. Door dit
mooi op te delen in negen met elkaar verbonden gebieden, krijg je helderheid
over hetgeen je reeds doet en wat je desgevallend nog dient aan te vullen om
tot de gewenste resultaten te komen. Het canvas helpt je met alles in één
samenhangend geheel te plaatsen.

Value
proposition
: Het begint eigenlijk met wat je te bieden hebt. Wat is
jouw aanbod aan de markt?

Customer
segments
: Hetgeen je aanbiedt is meteen ook verbonden met wie je
potentiële klanten zijn. Wie heeft er interesse in hetgeen je te bieden hebt?
Als je verschillende zaken aanbiedt, heb je desgevallend ook verschillende
soorten klanten en kun je deze onderverdelen in segmenten.

Channels:
Uiteraard moet je aanbod tot bij de klant gebracht worden. Hoe je dit doet kun
je oplijsten in dit vakje. Welke kanalen gebruik je om jouw producten en
diensten tot bij de verschillende klantensegmenten te krijgen?

Revenu
streams:
Natuurlijk is het de bedoeling om geld te krijgen voor je
producten en diensten. Dit kan op zeer uiteenlopende manieren. In dit vakje kun
je dan ook een overzicht geven van waar je inkomsten vandaan komen.

Key
activities
: Als je goed weet wat je aanbod is, kun je op een heldere
manier bepalen wat je allemaal moet doen om je producten en diensten van een
idee tot de gewenste inkomsten te leiden. Dit gebeurt door het uitvoeren van de
kernactiviteiten, die je in dit vlak weergeeft.

Key
resources
: Je kunt geen omelet bakken zonder eieren te breken zegt het
spreekwoord. Op eenzelfde manier heb je een aantal middelen nodig om tot je
aanbod te komen. Wat je nodig hebt om je kernactiviteiten uit te voeren vindt
hier zijn plaats.

Key
partners
: Het kan zijn dat je helemaal alleen voor alles kunt zorgen en
dat je niets of niemand nodig hebt om te bereiken wat je wenst te bereiken,
maar dat zou wel heel uitzonderlijk zijn. Elke organisatie heeft een aantal
partners waarmee wordt samengewerkt. Bijvoorbeeld om aan de kernmiddelen te
geraken of om de kernactiviteiten te helpen uitvoeren. Dit zijn dan ook je
partners die een sleutelrol vertolken.

Cost
structure
: Al deze partners, middelen en activiteiten kosten waarschijnlijk
ook geld. Ze vormen de basis voor je kostenstructuur. In dit vak kun je een
duidelijk overzicht van je kosten oplijsten.

Customer
relationships
: Een duurzaam bedrijf heeft behoefte aan een permanente
stroom van trouwe klanten. Dat noodzaakt een goed onderhouden relatie met je
(potentiële) klanten. Hoe je dit doet kun je in dit negende vakje kwijt. Het
maakt de cirkel rond.

Deze negen domeinen staan voortdurend met elkaar in
verbinding. De onderdelen beïnvloeden elkaar en zijn een permanente bron van
inspiratie en transpiratie. Alles evolueert vandaag snel en als performant
bedrijf dien je daar steeds opnieuw op in te spelen, door voortdurend je
business model te evalueren en aan te passen waar nodig. Het is de basis van de
strategie waarmee je jouw bedrijf managet en op koers houdt en dit vanuit een
uitgewerkte visie en missie.

Hoe ziet jouw
business model eruit?

Peter
Blokland

BYAZ bvba