Waarom excellence een antwoord biedt aan de crisis!

Als je kijkt naar de bedrijven
die blijkbaar helemaal geen last hebben van de crisis, kom je al snel tot de
vaststelling dat er goede redenen zijn voor hun succes. Wanneer je dan kijkt
naar die bedrijven die in een concurrentiële markt actief zijn, constateer je
al snel dat excellence een belangrijke factor voor hun welslagen is.

Organisaties die steeds opnieuw
de lat hoger leggen voor alle aspecten van hun bestaan, kunnen niet anders dan
uiteindelijk in de kop van het peloton plaatsnemen of er zelfs van weg fietsen.
Klanten zijn immers gevoelig voor een uitmuntend product met een excellente
service. Daar wordt zelfs graag extra voor betaald (hoewel je dit niet mag
overdrijven). Excellente producten zorgen dus voor een grotere meerwaarde. Deze
meerwaarde is heel belangrijk. Dit laat immers toe om de waarde die verloren
ging door de recente economische luchtbellen (zoals de dot.com en vastgoed
crises die we in het eerste decennium van deze eeuw meemaakten) terug op te
bouwen.

Continu verbeteren op alle
vlakken van je ondernemen is dus een cruciaal punt om uit de crisis te komen. Zoeken
naar verbetering is vaak ook zoeken naar innovaties, om verandering bij te
benen of voor te blijven. Telkens zijn dit veranderingen die zowel positieve
als negatieve elementen in zich zullen meedragen. Je neemt risico en loopt
daardoor ook risico, zelfs als je niets verandert!

Om echte resultaatsverbetering te
bekomen, is het daarom essentieel dat je zo zuinig mogelijk omspringt met de
middelen die je hebt. Dat is een onderdeel van risicomanagement zoals TR³M dat
beoogt, maar dit betekent eveneens dat je respect opbrengt voor de planeet en
je omgeving. Het betekent dat je zo
weinig mogelijk afval produceert en dat je geen grondstoffen verkwist.
Een
excellent resultaat zal dan ook gekenmerkt worden door een ecologische
component en efficiëntie. Ecologie en
efficiëntie zijn niet zomaar eigenschappen
van excellence volgens TR³M.

Excellente producten en diensten
blinken echter ook uit in gebruiksgemak en betrouwbaarheid. Dit zijn kenmerken
die het gevolg zijn van een hoge kwaliteit,
effectiviteit, productiviteit en ergonomie
. Het zijn evengoed elementen die
een excellent resultaat kenmerken. Uitmuntende producten en diensten zijn
bovendien ook veilig. Veiligheid is
dan ook de zevende factor waarmee Total Respect Management een resultaat,
dienst of product beoordeelt of het al dan niet excellent is.

Wanneer je voortdurend inzet op
het verhogen van kwaliteit, effectiviteit, productiviteit, efficiëntie,
veiligheid, ergonomie en ecologie van je activiteiten, producten en diensten
krijg je ook een excellent resultaat en fiets je naar de kop van het peloton.
Je bent dan klaar om de ontsnapping uit de crisis aan te vatten.

Hoe zorg jij ervoor om in de kop
van het peloton te geraken en ervan weg te rijden?