Vooronderstelling
4: Ondernemen is risico nemen en risico lopen
.

Het
risico dat je neemt omvat de mogelijke positieve
effecten
die verbonden zijn aan het nastreven en behalen van je doel. Het
zijn de mogelijkheden die je creëert en die jij bepaalt. De risico’s die je
loopt, zijn de mogelijke negatieve
effecten
die verbonden zijn met het behalen en het nastreven van je doel.
Het zijn de beperkingen die je tegenhouden. Het zijn de mogelijke effecten die
je kunt ondergaan.

In vorige artikels heb ik al meermaals stilgestaan bij deze
vaak over het hoofd geziene realiteit dat risico nemen ook risico lopen
impliceert. Vaak gaan we hier geheel onbewust mee om en dat zorgt wel eens voor
problemen.

Zo zijn er ondernemers die heel erg goed aanvoelen welke
risico’s ze kunnen nemen, omdat ze hierbij goed onderkennen welke risico’s ze
ook lopen. Zo kunnen ze steeds opnieuw een optimaal resultaat voorleggen en is
het woord crisis niet aan hen besteed. Ze zien de opportuniteiten, voelen heel
goed de gevarengrens aan en nemen op basis van deze elementen snel een
beslissing.

Helaas gebeurt dit vaak op
een onbewust niveau
in dat gedeelte van ons brein dat daar uitermate voor
geschikt is, namelijk onze prefrontale hersenen. Hier huist ons superbrein,
waar we heel snel ongelooflijk complexe situaties mee kunnen inschatten en
beoordelen. Jammer genoeg is dit deel van onze hersenen niet rechtstreeks
toegankelijk voor ons bewustzijn.

Ons superbrein
laat zich horen via ons buikgevoel, die onbestemde gewaarwording dat er iets te
rapen valt of die knagende sensatie dat er iets niet in de haak is. Wanneer je
dergelijke informatie gewaar wordt mag je dit zeker niet verwaarlozen, maar is
verder onderzoek geboden.

Eerder heb ik ook al artikelen gewijd aan de kwaliteit van je perceptie. Wanneer
je een signaal krijgt van je prefrontale hersenen is dit zeker een teken dat je
de kwaliteit van je perceptie behoort te verhogen, zodat je ook op een bewuste
manier je beslissing kunt onderbouwen en verfijnen.

Wanneer je hier niet expliciet mee leert omgaan zul je vroeg
of laat minder optimale of zelfs foute beslissingen nemen, waardoor je van je
optimaal resultaat verwijderd geraakt. Door een vaag negatief gevoel verzeil je
misschien in uitstelgedrag en immobilisme of mogelijk loop je door een
euforisch gevoel in de val van mooipraters en heb je andere signalen, die wel
aanwezig waren, genegeerd.

Een goede manier om wel bewust met risico nemen en risico
lopen om te gaan is risicomanagement. Eigenlijk is alle management het goed
beheren en beheersen van risico’s die met je ondernemen te maken hebben. Je
managet immers je zaken om de onzekerheid omtrent het behalen van je doelstellingen
te verminderen en te optimaliseren.

Door heel goed te weten wat je doelstellingen zijn kun je
deze ook met risicomanagementtechnieken onderzoeken en op doordachte wijze
actie nemen. Maximaal risico nemen en minimaal risico lopen levert je een maximale
toegevoegde waarde op. Tenminste als je binnen de grenzen van het haalbare en
redelijke blijft.

Hoe zorg jij voor een optimaal evenwicht tussen
de risico’s die je neemt en de risico’s die je loopt?