Het TR³M Framework laat je toe met de complexiteit van
je ondernemen om te gaan

Het Total Respect Management Framework is opgebouwd uit
zeven hoofdprocessen die op alle niveaus van je organisatie aanwezig zijn. Met
deze zeven processen kun je dan ook elke organisatie beschrijven en er eveneens
elk belangrijk aspect van in kaart brengen. Elk hoofdproces kun je op zijn
beurt weer onderverdelen in onderliggende deelprocessen, functies of
activiteiten.

Het TR³M Framework is gebaseerd op het Swiss Cheese model
van Dr James Reason, bekend uit de wereld van preventie en veiligheid. Het
model beschrijft de realiteit als een blok Zwitserse kaas, waar veel gaten in
zitten. Deze gaten zijn de latente en actieve fouten en tekortkomingen die zich
in de beschouwde realiteit voordoen. Door de kaas in plakjes te snijden kun je
zo de gaten ontdekken en aanpakken, waardoor je een beter resultaat bekomt.

Eerder heb ik je al eens verteld over het Cynefin model en
hoe dit aangeeft hoe we een complexe realiteit dienen te benaderen. Het TR³M
Framework is dan ook uitermate geschikt om complexe situaties te peilen, te
analyseren en actie te nemen.

Het TR³M-denkkader of raamwerk beschouwt deze overkoepelende
processen immers als een specifieke focus waarmee je elke situatie kunt
benaderen om te peilen naar de realiteit. Zo stelt elk proces een zijde van je
kaas voor en de onderliggende delen zijn vervolgens een manier om je kaas te
snijden en te peilen naar opportuniteiten, sterktes, zwaktes en gevaren. Het
laat je toe om op een gestructureerde manier te bekijken hoe je meer risico
kunt nemen, terwijl je gelijktijdig kunt zien hoe je de zaken best aanpakt om
minder risico te lopen.

De zeven hoofdprocessen kun je dan ook beschouwen als twee
keer drie zijden van een blok kaas en de binnenkant ervan. Drie van deze
processen zijn fundamenteel in min of meerdere mate in elke organisatie
aanwezig en vormen de pijlers waarop TR³M gegrondvest is. De vier andere
processen zijn even fundamenteel, maar worden al dan niet bewust ingevuld aan
de hand van de drie pijlers. We vatten de hoofdprocessen als volgt samen:

De drie pijlers van
TR³M:

·
Leiderschap

·
Management

·
Excellence

Drie processen die
het geheel van je ondernemen bepalen:

·
Input

·
Verwerking / Productie

·
Output

Het proces dat alles
verbindt:

·
Communicatie

Deze zeven processen krijgen hun plaats in het
raamwerk, dat de vorm aanneemt van een kubus. De zes zijden van de kubus staan
voor de processen leiderschap, management, excellence, input, verwerking en
output. Het zevende proces, communicatie, is gemeenschappelijk aan al deze
processen en bevindt zich dan ook in de kubus zelf. Op alle punten waar deze
processen elkaar kruisen en met elkaar in verbinding treden, is er communicatie
nodig en is het belangrijk om er aandacht aan te schenken.

De kubus is de checklist
die je aanzet om de realiteit vanuit verschillende dimensies te benaderen en
inzicht te verwerven in de mogelijke interacties die zich tussen deze
verschillende processen voordoen. Het laat je toe het proces zelf (zoals het
binnen je organisatie aanwezig is) te peilen en op verschillende niveaus of
deelprocessen na te gaan waar er zich hiaten bevinden, opportuniteiten voor
verbetering aanwezig zijn of een noodzakelijke verbetering nodig is. Of anders
gezegd: de kubus zet je aan om de gaten in de kaas te ontdekken en te bekijken
waar je meer en betere kaas kunt maken.

Hoe zoek jij naar de gaten in je kaas?