Het effect van RESPECT uit zich in het eindresultaat,

ook en meestal op een
ander gebied dan dit waarop het getoond is geweest.

Deze stelling is misschien wel de fundamentele basis van de “Total
Respect Management” filosofie. De vooronderstelling gaat er immers vanuit, dat
respect betonen (het geven van een toegewijde en positieve aandacht aan iets of
iemand), op zijn beurt respect oplevert en dat dit niet alleen leidt tot een
wederzijds respect binnen eenzelfde gebied. Integendeel, het veroorzaakt eveneens
positieve effecten, die zich ook kunnen voordoen op geheel andere gebieden dan die
waar het respect in de eerste plaats voor betoond werd.

Misschien is dit het beste te begrijpen aan de hand
van enkele voorbeelden. Als je bijvoorbeeld jouw klanten respecteert en hen jouw
respect betoont (bijvoorbeeld door een goede service, het leveren van degelijke
producten en het verlenen van een onberispelijke nazorg), dan zal dit niet
alleen tot uiting komen in een wederkerig respect van je klanten voor jou en je
bedrijf. Na verloop van tijd krijg je ambassadeurs, die jouw bedrijf zullen
aanraden bij hun vrienden en kennissen. Daardoor groeit ook jouw klantenbestand
en dit op een duurzame manier.

Door het bekomen respect, zal inderdaad de mond aan
mond reclame toenemen en een gunstig effect uitoefenen op de aandacht voor jouw
bedrijf en zijn resultaten. Voor je het weet ontvang je daarbij eveneens het respect
van conculega’s, die graag met je zullen samenwerken, of krijg je de
belangstelling van leveranciers die aan jou willen leveren.

Er is echter meer. Medewerkers verbinden zich graag met
een succesvol en respectvol bedrijf. Nieuwe medewerkers vinden wordt voor een
respectvol bedrijf na verloop van tijd veel gemakkelijker. In plaats van steeds
op zoek te moeten gaan naar nieuwe klanten, de juiste leveranciers of geschikte
medewerkers, komen ze vanzelf naar je toe.

Anderzijds kan een gebrek aan respect evenzeer tot
negatieve gevolgen leiden en dit ook op totaal verschillende gebieden dan waar
het gebrek aan respect zijn oorsprong heeft. Een gebrek aan respect voor
veiligheid, kan de oorzaak zijn van het feit dat je niet tot de gewenste
kwaliteit, productiviteit of efficiëntie komt. Hoe hard je ook werkt, of hoe
goed je ook je best doet.

Ook extern kan een gebrek aan respect tot slechte
resultaten leiden. Het niet respecteren van je leveranciers bijvoorbeeld, kan
tot gevolg hebben dat ze je minder goed en minder snel gaan bevoorraden. Je
hebt dan de kans dat jouw producten niet de gewenste kwaliteit gaan hebben of
dat ze niet tijdig kunnen geleverd worden. Het maakt een neerwaartse spiraal
mogelijk van ontevreden klanten, een tanende reputatie en verval voor heel jouw
bedrijf.

Dit zijn slechts enkele mogelijkheden van de
gevolgen van respect of een gebrek aan respect. Respect opbrengen voor mensen,
voor jouw bedrijf en voor jouw omgeving (in de brede zin van de betekenis),
vertaalt zich op termijn in gevaloriseerde en gemotiveerde mensen, een gezond
bedrijf, een leefbare samenleving en een duurzaam milieu. Dit zijn de echte
doelstellingen van Total Respect Management en de realisatie ervan begint met
het opbrengen van een positieve en toegewijde aandacht voor alle stakeholders
van jouw organisatie.

Hoe respecteer jij jouw “stakeholders”?

Peter Blokland

BYAZ
bvba