Het TR³M framework gebruiken om
te onderzoeken en audits te houden

Het framework gebruiken is een gestructureerde
manier om een complexe realiteit te peilen. Je zoekt naar relevante informatie
en gaat op zoek naar opportuniteiten, sterktes, zwakheden en gevaren.

De verschillende “plakjes kaas”
helpen je om op een bepaalde manier te focussen en als je dit combineert met
andere “plakjes kaas”, krijg je inzicht in de verbinding (of ook juist het
gebrek daaraan) tussen ogenschijnlijk niet onmiddellijk gerelateerde zaken. Het
is juist bij de verbinding van deze diverse zaken waar de grootste risico’s
zich bevinden en waar bij voorkeur actie ondernomen wordt.

Wanneer je voldoende gegevens
hebt, kun je op zoek gaan naar gemeenschappelijke parameters (variabelen), die
je toelaten om een coherente systemische mindmap op te stellen. Hierbij is het
belangrijk om te bekijken op welk logisch niveau van bewustzijn je variabele
zich bevindt. Je kunt immers onmogelijk een probleem oplossen op hetzelfde niveau
waar het zich stelt!

Eens je de mindmap met de
relevante variabelen hebt opgesteld, kun je op zoek gaan naar de verbinding en
de systemische “loops” die een rol spelen in de uitdaging die aangepakt dient
te worden.

Vervolgens kijk je naar de loops
die een versterkend of balancerend effect genereren en bepaal je de parameters
die onder je controle staan, waarmee je de loops kunt sturen.

In een volgende stap kies je de
parameter die volgens jouw analyse het meeste impact heeft op het geheel en ontwikkel
je een plan om deze parameter gunstig te beïnvloeden.

Tot slot ga je na of jouw plan
geen ongunstige effecten genereert op de diverse domeinen van het TR³M
framework. Wanneer je ook hier de gunstige effecten kunt zien, dan is het een
kwestie van een “gealigneerde” uitvoering van je plan, om je organisatie naar
een hoger niveau van excellence te brengen!

Peter Blokland

BYAZ bvba