RESPECT betaalt zich altijd, al dan
niet met vertraging, terug op de wijze waarop het getoond is
geweest.

Wanneer je respect wenst te krijgen, zal je het eerst moeten
geven en als je een gebrek aan respect toont, zal je ook een gebrek aan respect
ervaren. Respect voor jou, en je onderneming, is onontbeerlijk om succesvol te
zijn.

Het omgekeerde is ook waar. Als je zaken of mensen niet
respecteert, dan leidt dit uiteindelijk tot moeilijkheden en verliezen, die een
duurzaam en optimaal resultaat in de weg staan. Positief aandacht geven levert
je positieve aandacht op, net zoals negatieve aandacht geven, of geen aandacht
geven, in hetzelfde resulteert. Geen of negatieve aandacht voor je onderneming
heeft vervolgens een negatief effect op je resultaat.

Een andere manier om deze
vooronderstelling uit Total Respect Management te bekijken is het feit dat de
investeringen komen voor de baten. Het is iets dat menig ondernemer in de harde
realiteit ervaart. Al heb je nog het beste idee, er zijn altijd wel
investeringen mee gemoeid alvorens je dit idee kunt lanceren en er de vruchten
van plukken.

Uit de eerste vooronderstelling
weet je dat, voor Total Respect Management, respect gezien wordt als een
toegewijde en positieve aandacht voor iets of iemand. Wanneer je bijvoorbeeld
een zaak opstart, zul je een hele tijd je positieve en toegewijde aandacht aan
deze zaak dienen te wijden. Wanneer dit niet het geval zou zijn, dan begrijpt
iedereen wel dat succes moeilijker behaald wordt.

Hoe meer je de opstart van je zaak
“respecteert” en er de juiste aandacht aan besteedt, hoe gemakkelijker het zal
zijn om goed van start te gaan en succesvol te zijn. Als jij goed voor je zaak
zorg draagt, zal het omgekeerde ook wel gebeuren.

Respect is echter iets dat je niet
kunt dwingen. Het komt terug met vertraging, het is niet iets dat één op één
werkt. Afhankelijk van de situatie, het onderwerp of andere omstandigheden, kan
het gebeuren dat er heel wat tijd verloopt vooraleer jouw respect beloond
wordt. Grote idealen vragen soms om heel wat respect, alvorens ze dit respect
zullen teruggeven.

Zo heeft Edison heel wat positieve
en toegewijde aandacht moeten schenken, alvorens hij met succes beloond werd. Op
een geheel ander vlak heeft Nelson Mandela ook vele jaren aandacht en
toewijding gehad voor de zaak waarvoor hij streed, alvorens hem het respect dat
hem verschuldigd was, gegeven werd. Respect kun je niet dwingen. Je kunt het
alleen geven en ontvangen.

Anderzijds is het net zo gesteld
met een gebrek aan respect. Wanneer je geen of de foute aandacht aan iets
besteedt, zal dit evenzeer na verloop van tijd op een negatieve manier
terugvloeien. Dat kan snel gaan of traag, net zoals bij het betonen van
respect.

Boontje komt om zijn loontje is
een volkse uitspraak die dit concept onderstreept. Heel dikwijls is het een
uitspraak die jaren op zich laat wachten, maar zelden zijn doel mist. Dictators
komen meestal op een onverkwikkelijke manier aan hun einde, net zoals vele
criminelen en anderen die respect niet hoog in het vaandel dragen.

Het is moeilijk om hierin altijd
helder te zien. Respect is namelijk afhankelijk van het perspectief waarin dit
geplaatst wordt. Zo kan iemand voor een bepaald deel van de bevolking een
crimineel zijn en voor een ander weer een held. Je moet het steeds binnen een
coherent denkkader bekijken.

Wat krijgt jouw respect en waar
zou het iets meer mogen zijn?

Peter
Blokland

CEO
BYAZ bvba