Blog Image

BYAZ Blog

BYAZ Blog

Via deze blog kunt u reageren op onze artikels en uw opinie geven.

Risico en profijt

Risk Management Posted on Tue, October 02, 2012 01:00:08

Hoe hoger
het risico, hoe hoger het profijt?

Afgelopen week liep er weer een
interessante discussie op het forum van G31000 (de ISO 31000 Risk Management Standard groep
op Linkedin). De aanleiding hiervoor was een “Poll” over volgende stelling:
“Hoe hoger het risico, hoe hoger het profijt!”. De antwoorden die aangeboden
werden waren: “YES” – “MAYBE” – “NOT AT ALL”.

Wat is nu het juiste antwoord op
deze stelling? Is het JA? Is het MISSCHIEN? Of is het enige juiste antwoord ZEKER
NIET!

Met meer dan 50 antwoorden op deze
vraag, krijg je een idee van wat de risk professionals in deze groep geloven.
Zo kun je zien dat 10% er van overtuigd is dat “JA” het goede antwoord is. Verder
houdt 50% het bij “MISSCHIEN” en 40% was van mening “ZEKER NIET!”. Zelf had ik ook
op de laatste mogelijkheid mijn stem uitgebracht. Het is echter wel een
antwoord dat wat verduidelijking vereist.

Om deze vraag goed te kunnen
beantwoorden is het nodig om het concept risico helemaal te begrijpen. Vooral
de relatie tussen risico en profijt is hier het onderwerp en afhankelijk van
hoe je naar risico kijkt, zijn alle drie de antwoorden juist.

Het betreurenswaardige aan deze
zaak is, dat er nog steeds een aantal risk professionals zijn (zo’n 10%), die
denken dat risico en profijt lineair met elkaar verbonden zijn. Ze tonen
daarmee aan dat ze van risico eigenlijk nog niet zoveel hebben begrepen, of er
slechts een beperkt deel van willen beschouwen.

Wanneer je maar een deel van het
domein risico beschouwt, kun je de stelling verdedigen. Maar helaas weet je
niet altijd waar de grenzen liggen van dit domein en dan is dergelijke stelling
gevaarlijk. Je zou wel eens de foute conclusie kunnen trekken!

Hoe zit dat dan met de relatie
tussen risico en profijt?

De figuur hiernaast kan je
misschien helpen om hier helder in te zien. Hierbij moet je “risico nemen”
eigenlijk zien als het profijt dat je kunt behalen. Anderzijds is “risico
lopen” de rekening die je gepresenteerd kunt krijgen. Samen bepalen ze de
uitkomst van het risico.

Je zou kunnen zeggen dat het
verschil tussen deze twee curven je eindresultaat weergeeft (de groene pijl).

Met deze grafiek voor ogen kun je
nu heel gemakkelijk de vraag beantwoorden. Het antwoord is “JA” zolang het
risico beperkt blijft. Van zodra de raaklijn aan de curve “risico lopen”
steiler wordt dan de rechte “risico nemen”, is het antwoord niet meer juist.
“JA” is daarom maar over een beperkt bereik van risico geldig. Eenmaal je dit
punt voorbij bent verlies je meer dan je wint en dit verlies kan catastrofale
afmetingen aannemen.

Bekijk het zoals een klimmer die
een hoge klimmuur beklimt (zonder beveiliging). Het risico dat hij neemt is de
hoogte die hij wil bereiken. Het risico dat hij loopt zijn de gevolgen als hij
valt. In het begin valt dit mee met een metertje meer is niets mis. Als hij
valt kan hij gerust de schok opvangen en is er niets aan de hand.

Zodra hij echter een bepaalde hoogte
bereikt, zal hij zich kwetsen als hij valt en als hij hoog genoeg klimt kan het
gebeuren, of wordt het zelfs zeker, dat hij zal omkomen bij de val. Zo zie je
dat de drie antwoorden mogelijk zijn, maar je eindigt altijd in het domein van
hoger verlies dan winst en daarom kies ik voor “HELEMAAL NIET!”. Het zet aan tot
waakzaamheid.

Hoe waak jij over jouw risico?

Zodra hij echter een bepaalde hoogte
bereikt, zal hij zich kwetsen als hij valt en als hij hoog genoeg klimt kan het
gebeuren, of wordt het zelfs zeker, dat hij zal omkomen bij de val. Zo zie je
dat de drie antwoorden mogelijk zijn, maar je eindigt altijd in het domein van
hoger verlies dan winst en daarom kies ik voor “HELEMAAL NIET!”. Het zet aan tot
waakzaamheid.

Hoe waak jij over jouw risico?

Peter
Blokland

CEO
BYAZ bvbaContinu verbeteren

Het KARAF model Posted on Tue, October 02, 2012 00:54:32

Continu
verbeteren en succes. Het is een kwestie van doorzetten!

In het ondernemen is de wereld aan
de “durvers” en de “doorzetters”. Het overwinnen van angsten, niet opgeven en
het aangaan van uitdagingen die je op de weg naar je doel tegenkomt, daar behaal
je uiteindelijk je gewenste resultaat mee.

Hetzelfde kan gezegd worden over
“excellence”. Ook hier is het een kwestie van te durven, te doen en door te
zetten. Al te vaak worden verbeteringen en vernieuwing uitgesteld, omdat er een
gebrek aan moed of onvoldoende doorzettingsvermogen voorhanden is. Resultaten
blijven dan uit, waardoor er een versterkend effect gecreëerd wordt. Het wordt
steeds moeilijker te doen wat gedaan moet worden.

Een mooi voorbeeld hiervan is het
inkrimpen van de budgetten voor opleiding en vorming bij het toeslaan van de
crisis. Opleidingen, trainingen en andere manieren van vorming is, mijns
inziens, een uitstekende strategie om vooruitgang en verbetering in
organisaties te stimuleren. Tenminste als dit kadert in een overkoepelende
visie, die gericht de geïdentificeerde zwakheden of opportuniteiten aanpakt.

Je ziet dan ook dat organisaties
die hier niet vanaf wijken er vaak goede resultaten mee scoren. Anders is het
gesteld met heel veel organisaties, waar de schrik voor de crisis en
tegenvallende resultaten, er de oorzaak van is dat opleidingen en vorming
worden geannuleerd of naar een later tijdstip worden doorgeschoven. Ze houden
hun adem in dreigen erdoor te stikken.

Juist als het even wat minder gaat
is het moment daar om door te bijten en niet af te haken. Wanneer je afhaakt,
is dit een beetje hetzelfde als opgeven. Je zet niet door en je laat je doel
los. Hierdoor dreig je in een negatieve spiraal terecht te komen. Je zend een
negatief signaal uit naar diegene die je wenst te vormen. Blijkbaar is het niet
zo belangrijk om continu te verbeteren en aan de weg te timmeren. Het “opgeven”
kan zich nu verspreiden in je organisatie en voor je het weet gaan de
resultaten naar omlaag.

Wanneer je echter doorzet wordt
het een ander verhaal. Je geeft de boodschap dat je erin gelooft en dat het de
moeite waard is om verder te doen. Het kan net het verschil zijn tussen een
team dat zijn vaart verliest of een team dat er vol voor gaat.

Wanneer je bovendien een goed
opleidingsplan hebt, dat kadert in een groter geheel en dat opgelijnd is met de
visie en de missie van jouw organisatie, dan zal dit een bijkomende boost aan
positieve en inspirerende impulsen geven.

Continu verbeteren betekent ook op
een voortdurende manier je kennis en vaardigheden aanscherpen en deze tot
uiting te laten komen in de juiste actie en gedrag. Het zorgt voor nieuwe
resultaten die, wanneer volgehouden, steeds beter zullen zijn!

Ben jij ook een doorzetter en
volhouder?

Peter
Blokland

CEO
BYAZ bvba2de Vooronderstelling TR³M

Algemeen Posted on Tue, October 02, 2012 00:53:28

RESPECT betaalt zich altijd, al dan
niet met vertraging, terug op de wijze waarop het getoond is
geweest.

Wanneer je respect wenst te krijgen, zal je het eerst moeten
geven en als je een gebrek aan respect toont, zal je ook een gebrek aan respect
ervaren. Respect voor jou, en je onderneming, is onontbeerlijk om succesvol te
zijn.

Het omgekeerde is ook waar. Als je zaken of mensen niet
respecteert, dan leidt dit uiteindelijk tot moeilijkheden en verliezen, die een
duurzaam en optimaal resultaat in de weg staan. Positief aandacht geven levert
je positieve aandacht op, net zoals negatieve aandacht geven, of geen aandacht
geven, in hetzelfde resulteert. Geen of negatieve aandacht voor je onderneming
heeft vervolgens een negatief effect op je resultaat.

Een andere manier om deze
vooronderstelling uit Total Respect Management te bekijken is het feit dat de
investeringen komen voor de baten. Het is iets dat menig ondernemer in de harde
realiteit ervaart. Al heb je nog het beste idee, er zijn altijd wel
investeringen mee gemoeid alvorens je dit idee kunt lanceren en er de vruchten
van plukken.

Uit de eerste vooronderstelling
weet je dat, voor Total Respect Management, respect gezien wordt als een
toegewijde en positieve aandacht voor iets of iemand. Wanneer je bijvoorbeeld
een zaak opstart, zul je een hele tijd je positieve en toegewijde aandacht aan
deze zaak dienen te wijden. Wanneer dit niet het geval zou zijn, dan begrijpt
iedereen wel dat succes moeilijker behaald wordt.

Hoe meer je de opstart van je zaak
“respecteert” en er de juiste aandacht aan besteedt, hoe gemakkelijker het zal
zijn om goed van start te gaan en succesvol te zijn. Als jij goed voor je zaak
zorg draagt, zal het omgekeerde ook wel gebeuren.

Respect is echter iets dat je niet
kunt dwingen. Het komt terug met vertraging, het is niet iets dat één op één
werkt. Afhankelijk van de situatie, het onderwerp of andere omstandigheden, kan
het gebeuren dat er heel wat tijd verloopt vooraleer jouw respect beloond
wordt. Grote idealen vragen soms om heel wat respect, alvorens ze dit respect
zullen teruggeven.

Zo heeft Edison heel wat positieve
en toegewijde aandacht moeten schenken, alvorens hij met succes beloond werd. Op
een geheel ander vlak heeft Nelson Mandela ook vele jaren aandacht en
toewijding gehad voor de zaak waarvoor hij streed, alvorens hem het respect dat
hem verschuldigd was, gegeven werd. Respect kun je niet dwingen. Je kunt het
alleen geven en ontvangen.

Anderzijds is het net zo gesteld
met een gebrek aan respect. Wanneer je geen of de foute aandacht aan iets
besteedt, zal dit evenzeer na verloop van tijd op een negatieve manier
terugvloeien. Dat kan snel gaan of traag, net zoals bij het betonen van
respect.

Boontje komt om zijn loontje is
een volkse uitspraak die dit concept onderstreept. Heel dikwijls is het een
uitspraak die jaren op zich laat wachten, maar zelden zijn doel mist. Dictators
komen meestal op een onverkwikkelijke manier aan hun einde, net zoals vele
criminelen en anderen die respect niet hoog in het vaandel dragen.

Het is moeilijk om hierin altijd
helder te zien. Respect is namelijk afhankelijk van het perspectief waarin dit
geplaatst wordt. Zo kan iemand voor een bepaald deel van de bevolking een
crimineel zijn en voor een ander weer een held. Je moet het steeds binnen een
coherent denkkader bekijken.

Wat krijgt jouw respect en waar
zou het iets meer mogen zijn?

Peter
Blokland

CEO
BYAZ bvba