Total
Respect Management en excellence als resultaat

Een belangrijk aspect van TR³M is
excellence. Het staat enerzijds voor een resultaat en anderzijds ook voor het
proces van continu verbeteren. In dit artikel gaat het over excellence als
resultaat.

Hoe weet je nu dat een resultaat
excellent is? Eigenlijk is dat heel eenvoudig. Het is een resultaat dat mensen
blij maakt (misschien een enkele perfectionist uitgezonderd). Toch zijn er heel
wat kenmerken die ervoor kunnen zorgen dat mensen blij worden van een
resultaat. Daarvoor moet het minstens aan de verwachtingen voldoen en ook
voldoende RoI (Return on Investment) hebben. Welke parameters zou je hiervoor
kunnen gebruiken?

De zeven parameters die we
uiteindelijk voor TR³M weerhouden hebben, om excellence meetbaar te maken, zijn
de volgende:

KWALITEIT / EFFECTIVITEIT /
PRODUCTIVITEIT / VEILIGHEID / EFFICIËNTIE / ERGONOMIE / ECOLOGIE

Het beste is om deze parameters te
verduidelijken met een metafoor. Zo kunnen we bijvoorbeeld de excellence van
een voetballer ontleden aan de hand van bovenstaande factoren.

Laat ons beginnen met de
eigenschap “kwaliteit” te omschrijven. Het is waarschijnlijk het meest ambigue
merkteken van excellence. Kwaliteit
als kenmerk van excellence botst met het begrip dat we hebben van kwaliteit als
synoniem voor excellence en ook met het begrip kwaliteit dat in het klassieke
kwaliteitsdenken een ruimer gebied heeft. Een helder onderscheid tussen de TR³M
visie op kwaliteit en de twee andere betekenissen van hetzelfde woord is nodig
om een heldere definitie van excellence te bekomen. Noem excellence desnoods
kwaliteit met een grote K en kwaliteit als kenmerk van excellence kwaliteit met
een kleine k.

Belangrijk voor excellence is het
feit dat je in staat bent om steeds eenzelfde resultaat neer te zetten,
ongeacht wat dit resultaat is. Hoe nauwkeuriger je eenzelfde resultaat kunt
herhalen, hoe groter je kwaliteit en dus ook je excellence is.

Een mooi voorbeeldje hiervan is de
voetballer die op doel trapt. Als hij op voorhand kan bepalen waar hij de bal
wilt hebben en dit foutloos uitvoert, zal de bal hoogst waarschijnlijk in doel
belanden. Alleen de tegenpartij kan hem nog van een doelpunt afhouden.

Veiligheid is een andere eigenschap waaraan voldaan dient te
worden. Stel dat de voetballer zijn been breekt bij een trap naar doel, of
telkens een spier scheurt of andere schade oploopt, is dit niet echt excellent.
De mate waarin iets of iemand gevrijwaard wordt van schade of verlies is dus
ook een kenmerk van excellence.

Excellence kan ook niet zonder effectiviteit. Stel dat je voetballer
steeds de bal op dezelfde plaats trapt en dit in alle veiligheid kan doen, dan
is het evenzeer nodig dat dit binnen het kader van het doel is. Wanneer hij
telkens prachtig de bal op het doelhout plaatst of er net naast, dan toont hij
heel hoge kwaliteit en veiligheid, maar geen effectiviteit. Het is pas goed als
het doel effectief behaald wordt. Het
ontbreken van variabiliteit in het resultaat draagt dan effectief bij aan
kwaliteit met een grote K.

Elke ploeg wil een productieve spits. Je mag dan nog een
hoogstaande kwaliteit (met kleine k) hebben, met een hoge effectiviteit en
veiligheid, je fans zullen pas tevreden zijn als je die eigenschappen in elke
wedstrijd uitspeelt. Wanneer je slechts om de tien wedstrijden op doel trapt,
zul je niet hetzelfde resultaat neerzetten als de spits die elke wedstrijd in
staat is om verschillende keren en op excellente wijze op doel te trappen. Het
repetitief kunnen herhalen van een excellent resultaat in een welbepaalde
tijdsspanne, is dus ook een noodzakelijk kenmerk van excellence.

Onze productieve, veilige,
kwalitatieve en effectieve voetballer heeft ook nood aan efficiëntie. Wanneer teveel inspanningen nodig zijn om tot zijn
resultaat te komen, kan dit nadelige gevolgen hebben. Als hij woekert met zijn
krachten zal hij vlugger moe zijn en kan de tegenstander de overhand krijgen,
waardoor hij niet meer tot scoren komt. Door efficiënt om te gaan met zijn
energie en krachten kan hij zijn productiviteit hoog houden en zal ook zijn
kwaliteit en veiligheid niet onder druk komen te staan, waardoor hij ook zijn
effectiviteit kan handhaven.

Efficiëntie heeft op zijn beurt
ook nood aan ergonomie. Niet alleen
op fysiek, maar ook op mentaal vlak. Wanneer taken moeilijk zijn en weerstand
oproepen, zal het veel meer energie vergen om deze taken uit te voeren. De
concentratie die nodig is om bij de les te blijven voor die zaken die niet
ergonomisch zijn, tast langzaam de mogelijkheden van onze voetballer aan. Zijn
kwaliteit gaat eronder lijden, zijn effectiviteit gaat omlaag en het kan zelfs
gevaarlijk worden als hij te moeilijke zaken gaat proberen om toch maar voor de
goal te verschijnen. Het is mogelijk dat dit tot onnodig balverlies leidt.
Spoedig zal ook zijn productiviteit afnemen en ziet hij het niet meer zitten en
geraakt in een dip.

Hetzelfde kun je zeggen van ecologie. Wanneer iets niet ecologisch
is en dat kun je eveneens beschouwen op het materiële als het geestelijke vlak,
zal dit eenzelfde effect hebben op ons resultaat. Stel dat er telkens een
supporter wordt vermoord, telkens als onze voetballer een doelpunt maakt, dan
zal het niet lang duren of hij zal dit niet meer willen doen. Het is gewoon
niet aanvaardbaar. Op dezelfde manier zal de verdediger die feilloos en
messcherp de tegenstander weet af te stoppen, al snel zijn excellence verliezen
wanneer dit telkens gepaard gaat met een zware blessure voor de tegenstander.
Zijn vertrouwen en excellence zal hij dan snel verliezen.

Ergonomie en ecologie zijn niet
onmiddellijk duidelijke kenmerken van excellence, doch zijn van essentieel
belang om een duurzaam resultaat mogelijk te maken en excellence te handhaven
en naar een hoger niveau te brengen. Duurzaamheid is daarom mee een resultaat
van deze zeven eigenschappen waarmee Total Respect Management excellence wil
omschrijven.

Je kunt deze parameters gaan meten
en vervolgens in een diagram plaatsen. Het geeft je een eenvoudige en
overzichtelijke manier om excellence op te volgen en te zien waar de
verbeterpunten het meest dringend zijn.

Ben jij bezig met de “excellence”
van jouw organisatie?

Peter
Blokland

CEO
BYAZ bvba