“Change
management” of “management of change”?

Je leiderschap geeft je
doelstellingen en inspiratie en door je management behaal je resultaten.
Vooruitgang betekent dat je deze resultaten voortdurend verbetert. Verbetering
kan echter op verschillende manieren bekomen worden. Zo zijn er ongetwijfeld
heel wat goede en ook slechte manieren om je “vooruitgang” te bewerkstelligen
en verandering door te voeren.

Het hoge tempo aan verandering die
onze maatschappij vandaag kenmerkt, zie je dan ook terug in de vele bedrijven
die “change management” technieken aanbieden en daarmee verandering in
organisaties begeleiden. Het wordt immers steeds belangrijker om op geregelde
tijdstippen de koers van je onderneming bij te sturen. De ene crisis volgt de
andere op. Deze steeds sneller om zich heen grijpende veranderingen in onze
samenleving, maakt echter dat je tegenwoordig verbetering anders moeten
benaderen dan in het verleden gebeurde en vandaag nog bij veel organisaties het
geval is.

Bij grote industriële bedrijven gebeurt verandering vaak met horten
en stoten. Grote projecten of radicale
omschakelingen van structuren, processen, productie en management methodes,
moeten dan de verbetering realiseren die beoogt wordt. Vaak wordt dergelijke verandering
geïnspireerd door falende resultaten en wordt pas echt actie genomen als het
kalf al half verdronken is.

Veranderingen gebeuren soms ook
omdat je deelneemt aan een bepaalde hype of omdat de context waarbinnen je
organisatie functioneert, geëvolueerd of drastisch veranderd is. Anders gezegd,
verandering is heel dikwijls het gevolg van externe factoren, het wordt
geïnspireerd door je omgeving, door zaken van buitenaf en dit is meestal niet
zo inspirerend.

Gedwongen verandering is een totaal
tegengesteld gegeven aan de verandering die van binnenuit komt. Verandering die
geïnspireerd wordt door je missie en kadert binnen je visie, sluit aan bij de belangrijke invloeden en opbouw van je “logische
niveaus
”. Verandering is dan eerder het gevolg van het voortdurend
verfijnen en ontwikkelen van je visie en missie en gaat als vanzelf. Extern
geïnduceerde verandering daarentegen roept veel meer weerstand en onbegrip op.

Vanuit een visie iets opbouwen en
concreet maken tot de context toe, voelt goed aan. Hoe meer je hiermee
gealigneerd bent, hoe gemakkelijker alles verloopt en hoe meer energie je
krijgt. Het omgekeerde is echter ook waar. Als je omgeving je zaken oplegt, is
het proces omgekeerd en dat kost je energie. Je bent uit balans en je wordt
gedwongen een nieuw soort “alignment” te vinden.

De snelheid van verandering maakt
vandaag echter dat je steeds opnieuw je “alignment” moet zoeken. Het is een
verklaring waarom mensen op een gegeven moment afhaken en niet meer meedoen. Ze
zijn hun energie kwijt en zoeken naar hun comfortzone, waar verandering
stagneert en waarbinnen elk initiatief ontbreekt.

Hoe kun je dit oplossen? Door
vanuit je visie en missie voortdurend te verbeteren. Je doel is excellence. Het
is een voortschrijdend doel waardoor je voortdurend kleine aanpassingen maakt
en verbeteringen doorvoert. Je “managet change” in plaats van je bezig te
houden met “change management”.

Verandering behoort daarom een deel
van je visie te worden en de verandering die je nodig hebt is het continu
verbeteren van je resultaten. Niet met horten en stoten, maar voortdurend met
kleine en grotere aanpassingen, die je op koers houden. Deze veranderingen zijn
dan het gevolg van je visie, je zicht op de realiteit. Het geeft energie en
verloopt als vanzelf als je dit mee in de cultuur van je organisatie kunt
brengen. Leiderschap en management kunnen daarom niet zonder excellence!

Doe jij aan “management of change” of toch maar aan “change management”?

Peter Blokland

CEO
BYAZ bvba