Blog Image

BYAZ Blog

BYAZ Blog

Via deze blog kunt u reageren op onze artikels en uw opinie geven.

“Change management” of “Management of change”?

Management Posted on Mon, July 02, 2012 23:15:39

“Change
management” of “management of change”?

Je leiderschap geeft je
doelstellingen en inspiratie en door je management behaal je resultaten.
Vooruitgang betekent dat je deze resultaten voortdurend verbetert. Verbetering
kan echter op verschillende manieren bekomen worden. Zo zijn er ongetwijfeld
heel wat goede en ook slechte manieren om je “vooruitgang” te bewerkstelligen
en verandering door te voeren.

Het hoge tempo aan verandering die
onze maatschappij vandaag kenmerkt, zie je dan ook terug in de vele bedrijven
die “change management” technieken aanbieden en daarmee verandering in
organisaties begeleiden. Het wordt immers steeds belangrijker om op geregelde
tijdstippen de koers van je onderneming bij te sturen. De ene crisis volgt de
andere op. Deze steeds sneller om zich heen grijpende veranderingen in onze
samenleving, maakt echter dat je tegenwoordig verbetering anders moeten
benaderen dan in het verleden gebeurde en vandaag nog bij veel organisaties het
geval is.

Bij grote industriële bedrijven gebeurt verandering vaak met horten
en stoten. Grote projecten of radicale
omschakelingen van structuren, processen, productie en management methodes,
moeten dan de verbetering realiseren die beoogt wordt. Vaak wordt dergelijke verandering
geïnspireerd door falende resultaten en wordt pas echt actie genomen als het
kalf al half verdronken is.

Veranderingen gebeuren soms ook
omdat je deelneemt aan een bepaalde hype of omdat de context waarbinnen je
organisatie functioneert, geëvolueerd of drastisch veranderd is. Anders gezegd,
verandering is heel dikwijls het gevolg van externe factoren, het wordt
geïnspireerd door je omgeving, door zaken van buitenaf en dit is meestal niet
zo inspirerend.

Gedwongen verandering is een totaal
tegengesteld gegeven aan de verandering die van binnenuit komt. Verandering die
geïnspireerd wordt door je missie en kadert binnen je visie, sluit aan bij de belangrijke invloeden en opbouw van je “logische
niveaus
”. Verandering is dan eerder het gevolg van het voortdurend
verfijnen en ontwikkelen van je visie en missie en gaat als vanzelf. Extern
geïnduceerde verandering daarentegen roept veel meer weerstand en onbegrip op.

Vanuit een visie iets opbouwen en
concreet maken tot de context toe, voelt goed aan. Hoe meer je hiermee
gealigneerd bent, hoe gemakkelijker alles verloopt en hoe meer energie je
krijgt. Het omgekeerde is echter ook waar. Als je omgeving je zaken oplegt, is
het proces omgekeerd en dat kost je energie. Je bent uit balans en je wordt
gedwongen een nieuw soort “alignment” te vinden.

De snelheid van verandering maakt
vandaag echter dat je steeds opnieuw je “alignment” moet zoeken. Het is een
verklaring waarom mensen op een gegeven moment afhaken en niet meer meedoen. Ze
zijn hun energie kwijt en zoeken naar hun comfortzone, waar verandering
stagneert en waarbinnen elk initiatief ontbreekt.

Hoe kun je dit oplossen? Door
vanuit je visie en missie voortdurend te verbeteren. Je doel is excellence. Het
is een voortschrijdend doel waardoor je voortdurend kleine aanpassingen maakt
en verbeteringen doorvoert. Je “managet change” in plaats van je bezig te
houden met “change management”.

Verandering behoort daarom een deel
van je visie te worden en de verandering die je nodig hebt is het continu
verbeteren van je resultaten. Niet met horten en stoten, maar voortdurend met
kleine en grotere aanpassingen, die je op koers houden. Deze veranderingen zijn
dan het gevolg van je visie, je zicht op de realiteit. Het geeft energie en
verloopt als vanzelf als je dit mee in de cultuur van je organisatie kunt
brengen. Leiderschap en management kunnen daarom niet zonder excellence!

Doe jij aan “management of change” of toch maar aan “change management”?

Peter Blokland

CEO
BYAZ bvba7 D’s voor duurzaam ondernemen

Leiderschap Posted on Mon, July 02, 2012 23:14:38

7 D’s voor
duurzaam ondernemen

De vijf D’s die van Soudal een
wereldbedrijf hebben gemaakt, zijn je misschien wel bekend. Het gaat om DROMEN, DENKEN, DURVEN, DOEN en DOORZETTEN. Het zijn vijf krachtige woorden die voor veel
ondernemers een heel concrete betekenis hebben en het zijn evenveel krachten
die menige onderneming hebben doen opbloeien.

Het begint bij een droom en dat is
toch iets heel persoonlijks. Als dromer krijg je jouw eerste ideeën om een
bedrijf op te starten of een project aan te vatten. Je ziet al voor je wat je gaat
realiseren en hoe je dit wilt bereiken. Je kunt je voorstellen wat het
resultaat zal zijn van je inspanningen en wordt er helemaal enthousiast over.

Vaak is een droom slechts een vaag
beeld. Daarom begin je erover na te denken. Wat wil je nu echt bereiken? Hoe
ziet dat er dan uit? Wat heb je ervoor nodig? En. Wat ga je er voor moeten
doen? Het zijn allemaal vragen die door je hoofd spoken eens dat je droom zich
omzet in denken. De gedachte laat je niet meer los en je droom wordt langzaamaan
een plan.

Veel plannen blijven echter
onvervulde verlangens. Het ontbreekt aan durf om het plan om te zetten in realiteit
en bijgevolg blijft alles slechts een droom. De schrik voor een nachtmerrie
houdt je tegen en je denken is uitgemond in een reeks bezwaren of in een gebrek
aan geloof in eigen kunnen. Het plan lijkt mooi, maar klopt het wel? De
onzekerheid is groot en de risico’s zijn onbekend. Nu komt het erop aan om te
durven en geloof te hebben in je mogelijkheden!

Durvers die doen! Ze schieten in
actie. Als je durft en gelooft in eigen kunnen, zal je merken dat er heel wat
puzzelstukjes als vanzelf op hun plaats vallen, dat het lot je af en toe een
handje helpt, ondanks de vele tegenslagen die je eveneens op je weg krijgt.
Want ondanks al je dromen en denken, zal je plan steeds opnieuw geconfronteerd
worden met nieuwe uitdagingen en onvoorziene omstandigheden. Zowel
opportuniteiten als gevaren dringen zich op en dat is best beangstigend.

Doorzetten is dan ook een heel
belangrijke eigenschap van ondernemers. Succesvolle ondernemers zijn
doorzetters, die niet afhaken na een tegenslag of wanneer de zaken niet gaan
zoals gepland. Ze zetten door, koesteren hun droom, blijven erover nadenken, ze
durven doen wat nodig is en zetten door!

Maar wat als deze ondernemer toch
afhaakt, om welke reden dan ook? Zelfs doorzetters worden ouder of kunnen een
ongeval hebben of door andere omstandigheden al dan niet bewust een stap opzij (moeten)
zetten. Wat gebeurt er dan met de onderneming? De vijf D’s geven je nog geen
duurzaamheid. Op zich brengen ze succes voor de ondernemer, maar daarom nog
niet voor de onderneming. Duurzaam succes heeft meer nodig!

Voor duurzaam succes stel ik je
daarom voor om nog twee D’s aan je rijtje toe te voegen. Namelijk DELEN en
DOORGEVEN. Het geeft je de mogelijkheid om je onderneming te laten groeien en
duurzaam te maken. Het is een stap die heel veel ondernemingen nog moeten leren
zetten!

Je droom delen met je medewerkers
is de motor van duurzaam succes. Het is het overbrengen van je visie en je
missie op alle leden van je organisatie, van je bedrijf, van je onderneming.
Samen dromen, denken, durven, doen en doorzetten is zoveel krachtiger dan er
alleen voor staan en heel de tijd aan de kar te moeten trekken of te duwen.
Samen krijg je meer energie en ook synergie en gaat het razend snel vooruit. Je
droom wordt de cultuur van je organisatie!

Eens je droom gedeeld en omgezet in
een cultuur, kun je hem loslaten. Je kunt deze droom doorgeven aan al je
medewerkers. Het is de laatste stap naar een duurzame onderneming. Die is dan
niet meer afhankelijk van de oprichter. De cultuur neemt over en geeft je stabiliteit.

Kun jij je droom delen en doorgeven?

Peter Blokland

CEO
BYAZ bvba