Blog Image

BYAZ Blog

BYAZ Blog

Via deze blog kunt u reageren op onze artikels en uw opinie geven.

ISO 31000

Risk Management Posted on Mon, June 04, 2012 17:32:16

ISO 31000

Twee weken geleden was ik in
Parijs op de eerste internationale conferentie over ISO 31000. Het was een
fijne ervaring om met een uitgelezen groep van zeer gedreven risicomanagers en
andere professionals, deze internationale samenkomst te beleven. Ik was namelijk
uitgenodigd door de organisator om er te spreken over risico en de “human
factor”. Een onderwerp dat mij nauw aan het hart ligt en waar mijn interventies
in discussies op Linkedin, blijkbaar opgevallen waren. Het was dan ook een hele
eer om dit uitgelezen publiek te woord te staan.

Onmiskenbaar vielen mijn inzichten
ook in de smaak van de toehoorders, die van over heel de wereld afgekomen waren
om dit prestigieuze event bij te wonen (Specialisten uit allerlei sectoren en
meer dan 26 verschillende nationaliteiten waren vertegenwoordigd) en ik kreeg dan
achteraf ook heel wat lovende woorden en vragen, over mijn visie op dit aspect
van risicomanagement.

ISO 31000 sluit helemaal aan bij
mijn visie over risico management. Het is een systemische benadering die oog
heeft voor het geheel en die risico op alle niveaus van een organisatie wenst
aan te pakken. Het is een manier om aan Total Risk Management te doen.

De verdienste van ISO 31000
bestaat erin dat het een heel heldere kijk geeft op wat risico echt is en hoe
je dit aan de “human factor” kunt verbinden. Het zit namelijk vervat in de
definitie van risico die ISO 31000 hanteert: “Risico is het effect van onzekerheid op je objectieven”. Eens je
deze definitie goed begrijpt, wordt risico een veel helderder verhaal.

Een belangrijk aspect van ISO 31000 bestaat
erin dat er zowel aandacht gaat naar de positieve effecten van risico, als naar
de negatieve effecten. Het is een richtlijn die heel bewust rekening houdt met
het risico dat je neemt (actief en positief) en het risico dat je loopt (passief
en negatief). Het zijn de beide zijden van eenzelfde muntstuk en je kunt ze
niet van elkaar scheiden. ISO 31000 geeft je wel het inzicht om deze beide
zijden te “managen”.

Hoe kun je risico dan “linken” aan
de “human factor”? Heel eenvoudig. Objectieven, doelstellingen, zijn het
resultaat van menselijke verlangens en behoeften, die vragen om ingevuld te
worden. Dit zijn de risico’s die je neemt. Het is de winst die je wil behalen,
het genoegen dat je wil bereiken.

Dit speelt zich af op alle niveaus
binnen een organisatie. Mensen hebben de hun opgedragen doelstellingen en ook hun
persoonlijke doelstellingen en die lopen niet altijd parallel. Inzicht hierin,
geeft je ook inzicht in het risico binnen je organisatie.

Daarnaast is er ook de onzekerheid.
Onzekerheid en doelstellingen zijn met elkaar verweven. Ze worden bepaald door
jouw perceptie van de werkelijkheid. Is de kwaliteit van je perceptie hoog, of
anders gezegd, heb je een klare kijk op de zaak, dan zal je onzekerheid laag
zijn en kun je heldere en functionele doelstellingen formuleren. Je risico zal
dan heel wat gunstiger liggen dan wanneer je inzichten troebel zijn en indien
je met wazige doelstellingen dient te werken.

ISO 31000 helpt je om de kwaliteit
van je perceptie te verhogen en beter inzicht te krijgen in de mogelijke
effecten die onzekerheid op die doelstellingen kan hebben. Het kan je een hele
slok op de borrel schelen als je dit allemaal goed onder controle hebt!

Heb jij je risico’s onder controle?

Peter
Blokland

CEO BYAZ bvbaOnbekend is onbemind

Management Posted on Mon, June 04, 2012 15:00:38

Onbekend is
onbemind

“Onbekend is onbemind”. Je kent zeker deze
spreuk en zal deze al wel eens gebruikt hebben om aan te geven dat iets meer
aandacht verdient dan het krijgt. Wel, dit is helemaal van toepassing voor de
aandacht die “systeemdenken” ondervindt in Vlaanderen. Het is een vorm van
denken, een houding, die nog onvoldoende ingang gevonden heeft bij het besturen
van organisaties en bedrijven, hoewel hiervoor in het buitenland steeds meer
aandacht voor is.

Systeemdenken is in Vlaanderen nu nog
het voorrecht van enkelingen, die dan ook vaak onbegrepen aan de weg timmeren
binnen hun organisaties. Zelf heb ik dit ook mogen ervaren gedurende mijn
loopbaan als stafofficier en piloot in de Belgische Luchtmacht. De oorzaken
achter symptomen zoeken is niet altijd wat voor de hand ligt. Je conclusies
zijn vaak verschillend van wat je collega’s zien en je oplossingen zijn anders
dan wat algemeen aanvaard wordt. Meestal krijg je dan ook geen gehoor en is
onbegrip je deel.

Het nadeel is namelijk dat “systeemdenkers”
zich niet bewust zijn van het feit dat ze dit zijn. Voor hen is alles logisch,
ze zien verbanden die voor anderen niet opvallen en daarom kunnen ze vaak niet
goed uitleggen hoe ze tot hun bevindingen komen. Het is een soort intuïtief
aanvoelen van het geheel en de mogelijkheden die zich kunnen aandienen of de problemen
die zich kunnen stellen. Systeemdenken is dan ook een systematische manier van
handelen, die je kan helpen om deze vaardigheid helder te krijgen.

Anderzijds is het ook zo dat
systeemdenken ook naar de lange termijn kijkt. Dit levert duurzame oplossingen
op, die vaak vooraf investeringen vereisen en niet onmiddellijk een zichtbaar resultaat
opleveren. De aandacht van de meeste mensen en organisaties gaat eerder uit
naar de korte termijn oplossingen, die niets fundamenteels oplossen, maar wel
onmiddellijk een resultaat opleveren. Het verklaart deels waarom “systeemdenkers”
ongehoord blijven.

Ondertussen heb ik geleerd dat
systeemdenken niet het voorrecht behoeft te zijn van enkelingen, zoals dit
vandaag het geval is. Het is een manier van denken waarmee elk individu gebaat
is. Het leidt tot een breder inzicht in de werkelijkheid, laat toe om andere
meningen te respecteren en te integreren en daardoor meer begrip en inzicht te bekomen
in de verandering en de complexiteit van onze hedendaagse samenleving.

Het spreekt vanzelf dat ook
organisaties veel baat kunnen hebben bij het benaderen van hun realiteit met
systeemdenken. Steeds vaker kun je zien dat een gefractioneerde aanpak van
problemen niet tot het gewenste resultaat komt. Ieder voor zich en God voor ons
allen werkt nu eenmaal niet zo goed.

Vanuit het geheel van de context
en situatie, een problematiek benaderen, leren begrijpen en vervolgens op
verschillende niveaus en vlakken, aanpakken, levert wel een goed resultaat op. Door het ontdekken van relaties en
interacties, tussen ogenschijnlijk onafhankelijke systemen, kun je sneller tot
fundamentele oplossingen komen, die een duurzaam resultaat mogelijk maken.

Ben jij ook een “systeemdenker”?

Peter Blokland

CEO BYAZ bvba