Blog Image

BYAZ Blog

BYAZ Blog

Via deze blog kunt u reageren op onze artikels en uw opinie geven.

Semper Altior

Management Posted on Mon, May 07, 2012 23:56:10

“Semper Altior”

Deze Latijnse spreuk betekent
zoveel als “steeds hoger”. Het is de spreuk die voor eeuwig verbonden zal zijn
aan de 83A promotie van leerling-piloten van de Belgische Luchtmacht, waarbij
ik aansloot na mijn academische vorming in de Koninklijke Militaire School.
Heel gepast vind ik achteraf. Het is iets dat mij nog steeds kan boeien. De
overtreffende trap. Mooier, groter, beter en dus ook steeds hoger. Ik ben er
namelijk van overtuigd dat je steeds hoger dient te mikken, als je niet ten
onder wilt gaan. Vandaag nog veel meer dan vroeger.

Helaas geldt dit ook voor de vele
duizenden KMO’s die Vlaanderen rijk is. Ook voor hen geldt “Semper Altior”,
maar begrijpen ze dat allemaal wel? Hoe ga je met je KMO van klein naar groot
en van een goed naar een excellent bedrijf? Het is haast zoiets als vragen naar
de winnende lotto cijfers. Zou het dan toeval zijn? Waarschijnlijk niet, maar
misschien ligt het wel moeilijker dan de lottocijfers invullen en de winst
opstrijken. Want een goed bedrijf kun je soms vergelijken met een welgestelde
persoon, die tevreden en niet meer in beweging te krijgen is.

Goede bedrijven zijn best tevreden
met wat ze bereikt hebben en daardoor hebben ze zelfs helemaal geen zin meer om
op de lotto te spelen. Ze hebben immers al gewonnen en verwachten dit ook in de
toekomst te blijven doen. Het is dan net alsof “goed”, juist “excellent” in de
weg staat.

Tevreden zijn met wat je hebt is
uiteraard een goede deugd, maar dit is eigenlijk alleen maar het geval als er
ook de drive bestaat om beter te doen. Uiteraard zijn er vele wegen die je kunt
bewandelen om naar een hoger niveau van “excellence” te komen of te groeien.
Wellicht zijn ze niet allemaal even geschikt of toepasbaar op KMO’s.

Een KMO dient steeds opnieuw te
kiezen tussen klein blijven of groeien, goed zijn of verbeteren en telkens
hebben beide keuzes zo hun consequenties. Op zichzelf zullen ze niet zoveel van
elkaar verschillen, maar wel hoe je deze keuzes uitvoert en welke prioriteit je
er aan geeft. Eén ding is echter wel zeker, het vergt moed, doortastendheid en
doorzettingsvermogen om deze transformaties tot een goed eind te brengen.

Eerst moet je goed beseffen waar
je staat, waar je mee bezig bent en waar je naar toe wilt gaan. Het is pas als
je deze zaken op een rij hebt, dat je een helder kader hebt om op weg te gaan
naar je doel. Dit wil niet zeggen dat voortschrijdend inzicht je niet kan
verplichten of verleiden om je doelen bij te stellen. Dat is een heel normale
zaak, waar je best de nodige aandacht voor hebt. Je bent je immers niet steeds
ten volle bewust van welke parameters er allemaal van invloed zijn op je
traject en meer inzicht kan je perceptie ter zake grondig wijzigen. Het
verplicht je meermaals keuzes te maken.

Je visie en missie kunnen
overbrengen en laten aanvullen door je medewerkers, daar start het mee! Het is
de essentie van leiderschap. Het is nodig om eerst je team te bouwen, waarmee
je op een goede manier een gezamenlijk doel kunt nastreven. Wanneer dit bereikt
is, kun je een continu groeiproces installeren, waarmee medewerkers vooruit
kunnen. Het is de cultuur en de strategie die je team zich eigen moet maken en
trouw dient uit te voeren.

Wanneer alles voor handen is, komt
het er op aan om steeds verder te doen en continu en collectief te leren. De
juiste attitude laat je dan toe om de kwaliteit van je perceptie gunstig te
beïnvloeden. Hierdoor krijg je meer en beter inzicht in de realiteit, waardoor
je beter kunt beslissen welke acties er dienen genomen te worden. Betere acties
leiden dan naar een steeds beter resultaat. Door de juiste focus en feedback
kun je vervolgens permanent groeien!

Hoe ziet jouw groei naar groter en
excellenter er uit?

Peter Blokland

CEO BYAZ bvbaHet zaadje en de zonnebloem

Leiderschap Posted on Mon, May 07, 2012 23:51:44

Het zaadje en de zonnebloem

Een kleine twee weken geleden heb
ik voor het eerst een groep aangemaakt op Linkedin. Namelijk, de “Total Respect
Management” groep. De bedoeling van deze groep is dat je onder meer je
gedachten kunt delen over duurzaam ondernemen, leiderschap, management
enzovoort. Uiteraard wil ik hiermee ook mijn ideeën over Total Respect
Management aan de wereld verkondigen.

Eén van de eerste “posts” die in
deze nieuwe groep geplaatst werd, was er een van Paul Van den Brande, een
ervaren en door de wol geverfde bedrijfsleider. Zijn stukje ging over een
zonnebloem. Hierin heeft hij het over een krachtige en stralende zonnebloem als
symbool voor het leven.

Paul zette de zonnebloem ook neer
als metafoor voor inspirerende bedrijfsleiders.
Hij stelt in zijn “post” dat het voor zonnebloemen belangrijk is om
zaadjes uit te strooien, die op hun beurt weer nieuw leven voortbrengen. Dit
kan alleen maar gebeuren als ze op de grond vallen en in het juiste “klimaat”
terechtkomen.

De bedrijfsleider is in deze
metafoor de levenslijn voor de organisatie. Hij of zij, schept de
omstandigheden waarin mensen kunnen groeien en van waaruit ze hun vaardigheden
kunnen ontwikkelen en in actie brengen. Op die manier bereik je met je
organisatie de duurzame successen die je beoogt.

Deze metafoor riep bij mij toch
enkele vragen op. Wat hebben zonnebloemen nodig om te groeien en wat brengt hen
ertoe om hun zaadjes uit te strooien, om nieuw leven en succes te bekomen? Een
zonnebloem is immers zelf ook ooit een zaadje geweest en kon alleen maar een
mooie zonnebloem worden, omdat de omstandigheden daarvoor aanwezig waren. Welke
waren deze omstandigheden dan? Wat heeft een zaadje nodig om te kunnen kiemen
en uit te groeien tot een mooie bloem?

Vruchtbare grond, water en
zonlicht. Dat was hetgeen mij ogenblikkelijk in gedachten sprong. Dus, wat zijn
vruchtbare grond, water en zonlicht voor jonge medewerkers en managers? Wat
hebben zij nodig om hun zaadje te doen kiemen en uit te groeien tot
inspirerende bedrijfsleiders?

Eerst en vooral is er de noodzaak
aan vruchtbare aarde. Als het zaadje geen goede grond vindt, zal het niet
kunnen kiemen en zal het geen voedingsbodem hebben. Het zaadje heeft die aarde
echt wel nodig, want uit die aarde zal het zaadje de kracht moeten putten om
zijn of haar groei in te zetten.

Voor medewerkers en toekomstige
bedrijfsleiders kun je dit vergelijken met de attitude die ze bezitten. Een
juiste houding en gedrag, waarmee jonge mensen aan hun job beginnen, zijn
bepalend en vormen de basis voor toekomstige groei. Het is een voorwaarde die
bij heel wat medewerkers onvoldoende aanwezig is, waardoor ze gedoemd zijn om
voor eeuwig zaadjes te blijven.

Maar de juiste houding en gedrag
zijn niet genoeg om uit te groeien tot een mooie zonnige bloem. Het zaadje
heeft ook grote nood aan zonlicht. De houding en gedrag moeten volgehouden
kunnen worden en vooral ook de juiste richting meekrijgen.

De zon zou je dan ook kunnen zien
als je doel. Het objectief, de missie die je als bedrijfsleider, manager of
medewerker voor jezelf ziet. Wat wil je uiteindelijk bereiken? Als je een
krachtig stralende zon hebt, heb je een doel waardoor je geïnspireerd wordt en
waar je passie en energie uit put. Dat is natuurlijk heel verschillend van een
waterzonnetje, of een bewolkte hemel, met vage doelstellingen en uitdagingen
die binnen je comfortzone liggen. Of erger nog, als de zon ontbreekt, als het
zo duister is als de nacht en je helemaal niet weet wat je eigenlijk wel wilt.
Dan is uitgroeien tot een stralende zonnebloem waarschijnlijk een te zware
opgave.

Naast zonlicht en vruchtbare
aarde, heeft de zonnebloem ook nood aan water. Hoewel zonnebloemen best een
zonnig en droog klimaat doorstaan, hebben ze best wel regelmatig water nodig.
Zonder dat, zouden ze snel uitdrogen en verdorren. Er zal dan ook geen sprake
zijn van zaadjes die kiemkrachtig in goede aarde kunnen vallen. De levenslijn
komt tot een einde. Je zou kunnen stellen dat het water er voor zorgt dat de
kracht van de bodem en de energie van de zon omgezet kunnen worden in groei en
nieuw leven.

Water is wat middelen kunnen
betekenen voor de bedrijfsleider, de manager of de jonge medewerker. Als
ondernemer heb je middelen nodig om je energie en doelstellingen vorm te geven.
Dit is net zo voor je medewerkers. De middelen die zij ter beschikking hebben
zullen hen toelaten om al dan niet snel te groeien.

Middelen mag je best breed
verstaan. Zo zijn er je kennis en vaardigheden, waarmee je in actie kunt treden
of zijn er ook je teammakkers die je kunnen ondersteunen. Uiteraard heb je
desgevallend ook nood aan financiële middelen, infrastructuur, instrumenten of
gerief. Zoals het spreekwoord zegt: “Goed gerief is het halve werk!”.

Hoe zit het met jouw water, aarde
en zon?

Peter Blokland

CEO BYAZ bvba