Succesvolle
mensen denken vanuit een lange termijn perspectief!

Succesvolle mensen denken met een
resultaat op lange termijn als uitgangspunt. Het is haast de evidentie zelf.
Een lange termijn perspectief is zoveel als het hebben van een welbepaalde
visie en een missie die daarbij aansluit. Het doel is helder en duidelijk
gedefinieerd. Door een goed beeld te hebben van waar je naar toe wilt gaan, ben
je beter in staat om de juiste acties te ondernemen en goede beslissingen te
treffen. Het lange termijn perspectief werkt als een soort kompas waarop je met
goed gevolg kunt navigeren. Het geeft je de juiste richting en de juiste zin.
Als er obstakels zijn kun je van je koers afwijken, zonder het Noorden te
verliezen, waardoor je snel je geplande koers opnieuw kunt opnemen.

Het is dan ook van groot belang
dat leiders dergelijk perspectief hebben en dat ze dit kunnen overdragen op hun
volgers, hun medewerkers. Door een context te scheppen van vertrouwen en aansluitend
de visie en missie helder te communiceren, ben je als leider in staat om je
team die richting en zin, nodig om tot een goed resultaat te komen, door te
geven.

Dit heeft heel wat voordelen.
Wanneer alle neuzen in dezelfde richting staan en iedereen er zin in heeft,
wordt het veel gemakkelijker om mensen op de juiste manier in beweging te
brengen en iets te realiseren. Door helder communiceren en regelmatig feedback
geven van bereikte resultaten, creëer je de juiste dynamiek om succesvolle
prestaties te behalen en dit op permanente basis.

Wanneer medewerkers het juiste
perspectief hebben en als ze de nodige informatie krijgen, zijn ze perfect in
staat om te doen wat nodig is en worden veel gemakkelijker de juiste
beslissingen op het juiste niveau genomen. Het kost bijgevolg minder inspanning
om in de juiste richting te evolueren. Het kompas houdt iedereen immers op de
juiste koers.

Het regelmatig feedback geven op
bereikte resultaten is essentieel. Door resultaten te vergelijken met het
gewenste eindresultaat, krijgt iedereen zicht op de inspanningen die nodig zijn
om het doel te bereiken. Je team krijgt inzicht in hun prestaties en kan
zelfregelend optreden. Als de prestaties boven verwachting zijn, put iedereen
er goede moed uit en is het een boost voor het zelfvertrouwen, een niet te
onderschatten element in motivatie. Indien de resultaten eerder tegenvallen, zullen
medewerkers die goed ondersteund worden door hun leiders, een extra inspanning
leveren om toch de gewenste resultaten te bereiken. Ze zullen vanzelf een
tandje bijsteken om het einddoel niet in gevaar te brengen. Deze extra
inspanning is dan niet meer dan het logische gevolg van de wil en de
overtuiging omtrent de doelstellingen, die reeds in het team aanwezig zijn.

Dergelijke dynamiek kan alleen
maar succesvol werken als dit gekaderd is in een lange termijn perspectief dat
realistisch is en waarvan het nut voor iedereen duidelijk is. Als het doel te
vaag is of als onrealistisch wordt ervaren, zal dit niet de nodige
aantrekkingskracht hebben en kan het tegengestelde zich voordoen. In plaats van
mensen in beweging te brengen zullen ze stil vallen en in plaats van motivatie
te putten uit een aantrekkelijk doel, zal men eerder motivatie verliezen
wanneer resultaten en doel te ver uiteen liggen. Een overkoepelend doel dient
dan ook opgedeeld te worden in hapklare en smakelijke brokjes, waardoor het
nodige enthousiasme behouden kan blijven. Het regelmatig behalen van deze
helder gestelde subdoelen en deze “overwinningen” op een gezonde manier vieren,
vormen de ingrediënten van de brandstof die je voortstuwt naar succes!

Peter
Blokland

BYAZ
bvba