Er zit meer
in jou dan je denkt!

Er zit meer in jou dan je zelf
denkt! Iedereen wordt geboren met een enorm potentieel en je gebruikt maar een
fractie van je mogelijkheden. Elk individu heeft nog een ruime progressiemarge
in zich verborgen. Dit is het goede nieuws. De keerzijde van de medaille is het
feit dat je dit potentieel heel goed opgeborgen hebt in een donkere kluis waar je
doorgaans de sleutels en de juiste combinatie van hebt verloren. Je vele
mogelijkheden zitten gevangen in de beperking van je realiteit achter de stalen
deuren van beperkende overtuigingen en denkkaders, die al van voor je geboorte
hun oorsprong hebben.

Het tot ontluiking brengen van je
potentieel is daarom geen sinecure en vergt een heel proces. Dit proces kan
snel gaan als je heel snel je sleutels vindt en de juiste combinatie tot je
doordringt. Het is echter iets dat slechts zelden voorvalt en het komt eerder
door een zeer ingrijpende en schokkende ervaring, die je realiteit volledig
herkadert, dan door toeval of doelbewust zoeken. Meestal vinden we de toegang
niet en is het vinden van de sleutels en juiste combinaties van de
verschillende deuren, waarachter je potentieel opgeborgen zit, een langdurige
weg van persoonlijke zelfontwikkeling. Een zoektocht naar je meest waardevolle
bezit, je eigen zelf en je volle potentieel.

De sleutels en toegangscodes
liggen verscholen in je schaduwzijde. Het ontdekken, onder ogen zien en
aanvaarden van angsten, twijfels, schaamte en andere negatieve emoties leidt je
in de goede richting. Het is door je beperkingen te ontdekken en er doorheen te
gaan dat je de deuren opent op weg naar jezelf. Zolang dit niet lukt, blijven
de deuren op slot een blijft je volle potentieel veilig opgeborgen in je
innerlijke kluis.

De zoektocht naar de sleutels tot
je kluis en het ontdekken van de verborgen toegangscodes, is dus een hele klus.
Je kunt zo honderden boeken doorworstelen, zonder echt tot de kern van de zaak
te komen. Je blijft hangen op innerlijke weerstanden en vastgeroeste
denksporen, die ondersteund worden door hersenverbindingen die over de jaren
heen je persoonlijkheid zijn gaan bepalen. Het helpt dan om externe steun te
vinden bij anderen. Dit kunnen inspirerende sprekers zijn, die de kunst
verstaan om ook je onderbewustzijn aan te spreken of je kunt gebruik maken van
een coach die je volle vertrouwen heeft.

Een coach kan je helpen bij het
vinden van je passie, je levensdoel, je bestemming die in overeenstemming is
met je potentieel. Inzicht krijgen in je innerlijke motivators en krachten,
vergt daarom vaak het in vraag stellen van de dogma’s van waaruit je leeft en zelf
ben je niet altijd in staat deze te ontdekken. Juist omdat deze denkbeelden te
nauw met je persoonlijkheid verweven zijn. Een coach helpt je bij het vinden
van de juiste visie en door zicht te krijgen op wat je werkelijk beweegt, krijg
je een ander perspectief. Een andere realiteit wordt dan mogelijk.

Je coach helpt je om je doel
helder en scherper voor ogen te krijgen en ondersteunt je om je beperkende
overtuigingen om te buigen naar ondersteunende overtuigingen. Samen worden de
deuren en hun combinaties ontdekt en samen met je coach draai je de sleutels om
en open je de kluisdeur naar je mogelijkheden. Het ontwaken van deze muze brengt
je dan letterlijk in beweging, want de inspiratie die je hierdoor krijgt zet je
aan tot actie, op weg naar je doel.

Peter
Blokland

BYAZ
bvba