Blog Image

BYAZ Blog

BYAZ Blog

Via deze blog kunt u reageren op onze artikels en uw opinie geven.

Succes en een lange termijn perspectief.

Leiderschap Posted on Mon, February 28, 2011 11:19:32

Succesvolle
mensen denken vanuit een lange termijn perspectief!

Succesvolle mensen denken met een
resultaat op lange termijn als uitgangspunt. Het is haast de evidentie zelf.
Een lange termijn perspectief is zoveel als het hebben van een welbepaalde
visie en een missie die daarbij aansluit. Het doel is helder en duidelijk
gedefinieerd. Door een goed beeld te hebben van waar je naar toe wilt gaan, ben
je beter in staat om de juiste acties te ondernemen en goede beslissingen te
treffen. Het lange termijn perspectief werkt als een soort kompas waarop je met
goed gevolg kunt navigeren. Het geeft je de juiste richting en de juiste zin.
Als er obstakels zijn kun je van je koers afwijken, zonder het Noorden te
verliezen, waardoor je snel je geplande koers opnieuw kunt opnemen.

Het is dan ook van groot belang
dat leiders dergelijk perspectief hebben en dat ze dit kunnen overdragen op hun
volgers, hun medewerkers. Door een context te scheppen van vertrouwen en aansluitend
de visie en missie helder te communiceren, ben je als leider in staat om je
team die richting en zin, nodig om tot een goed resultaat te komen, door te
geven.

Dit heeft heel wat voordelen.
Wanneer alle neuzen in dezelfde richting staan en iedereen er zin in heeft,
wordt het veel gemakkelijker om mensen op de juiste manier in beweging te
brengen en iets te realiseren. Door helder communiceren en regelmatig feedback
geven van bereikte resultaten, creëer je de juiste dynamiek om succesvolle
prestaties te behalen en dit op permanente basis.

Wanneer medewerkers het juiste
perspectief hebben en als ze de nodige informatie krijgen, zijn ze perfect in
staat om te doen wat nodig is en worden veel gemakkelijker de juiste
beslissingen op het juiste niveau genomen. Het kost bijgevolg minder inspanning
om in de juiste richting te evolueren. Het kompas houdt iedereen immers op de
juiste koers.

Het regelmatig feedback geven op
bereikte resultaten is essentieel. Door resultaten te vergelijken met het
gewenste eindresultaat, krijgt iedereen zicht op de inspanningen die nodig zijn
om het doel te bereiken. Je team krijgt inzicht in hun prestaties en kan
zelfregelend optreden. Als de prestaties boven verwachting zijn, put iedereen
er goede moed uit en is het een boost voor het zelfvertrouwen, een niet te
onderschatten element in motivatie. Indien de resultaten eerder tegenvallen, zullen
medewerkers die goed ondersteund worden door hun leiders, een extra inspanning
leveren om toch de gewenste resultaten te bereiken. Ze zullen vanzelf een
tandje bijsteken om het einddoel niet in gevaar te brengen. Deze extra
inspanning is dan niet meer dan het logische gevolg van de wil en de
overtuiging omtrent de doelstellingen, die reeds in het team aanwezig zijn.

Dergelijke dynamiek kan alleen
maar succesvol werken als dit gekaderd is in een lange termijn perspectief dat
realistisch is en waarvan het nut voor iedereen duidelijk is. Als het doel te
vaag is of als onrealistisch wordt ervaren, zal dit niet de nodige
aantrekkingskracht hebben en kan het tegengestelde zich voordoen. In plaats van
mensen in beweging te brengen zullen ze stil vallen en in plaats van motivatie
te putten uit een aantrekkelijk doel, zal men eerder motivatie verliezen
wanneer resultaten en doel te ver uiteen liggen. Een overkoepelend doel dient
dan ook opgedeeld te worden in hapklare en smakelijke brokjes, waardoor het
nodige enthousiasme behouden kan blijven. Het regelmatig behalen van deze
helder gestelde subdoelen en deze “overwinningen” op een gezonde manier vieren,
vormen de ingrediënten van de brandstof die je voortstuwt naar succes!

Peter
Blokland

BYAZ
bvbaEr zit meer in jou dan je denkt!

Coaching Posted on Mon, February 28, 2011 11:17:49

Er zit meer
in jou dan je denkt!

Er zit meer in jou dan je zelf
denkt! Iedereen wordt geboren met een enorm potentieel en je gebruikt maar een
fractie van je mogelijkheden. Elk individu heeft nog een ruime progressiemarge
in zich verborgen. Dit is het goede nieuws. De keerzijde van de medaille is het
feit dat je dit potentieel heel goed opgeborgen hebt in een donkere kluis waar je
doorgaans de sleutels en de juiste combinatie van hebt verloren. Je vele
mogelijkheden zitten gevangen in de beperking van je realiteit achter de stalen
deuren van beperkende overtuigingen en denkkaders, die al van voor je geboorte
hun oorsprong hebben.

Het tot ontluiking brengen van je
potentieel is daarom geen sinecure en vergt een heel proces. Dit proces kan
snel gaan als je heel snel je sleutels vindt en de juiste combinatie tot je
doordringt. Het is echter iets dat slechts zelden voorvalt en het komt eerder
door een zeer ingrijpende en schokkende ervaring, die je realiteit volledig
herkadert, dan door toeval of doelbewust zoeken. Meestal vinden we de toegang
niet en is het vinden van de sleutels en juiste combinaties van de
verschillende deuren, waarachter je potentieel opgeborgen zit, een langdurige
weg van persoonlijke zelfontwikkeling. Een zoektocht naar je meest waardevolle
bezit, je eigen zelf en je volle potentieel.

De sleutels en toegangscodes
liggen verscholen in je schaduwzijde. Het ontdekken, onder ogen zien en
aanvaarden van angsten, twijfels, schaamte en andere negatieve emoties leidt je
in de goede richting. Het is door je beperkingen te ontdekken en er doorheen te
gaan dat je de deuren opent op weg naar jezelf. Zolang dit niet lukt, blijven
de deuren op slot een blijft je volle potentieel veilig opgeborgen in je
innerlijke kluis.

De zoektocht naar de sleutels tot
je kluis en het ontdekken van de verborgen toegangscodes, is dus een hele klus.
Je kunt zo honderden boeken doorworstelen, zonder echt tot de kern van de zaak
te komen. Je blijft hangen op innerlijke weerstanden en vastgeroeste
denksporen, die ondersteund worden door hersenverbindingen die over de jaren
heen je persoonlijkheid zijn gaan bepalen. Het helpt dan om externe steun te
vinden bij anderen. Dit kunnen inspirerende sprekers zijn, die de kunst
verstaan om ook je onderbewustzijn aan te spreken of je kunt gebruik maken van
een coach die je volle vertrouwen heeft.

Een coach kan je helpen bij het
vinden van je passie, je levensdoel, je bestemming die in overeenstemming is
met je potentieel. Inzicht krijgen in je innerlijke motivators en krachten,
vergt daarom vaak het in vraag stellen van de dogma’s van waaruit je leeft en zelf
ben je niet altijd in staat deze te ontdekken. Juist omdat deze denkbeelden te
nauw met je persoonlijkheid verweven zijn. Een coach helpt je bij het vinden
van de juiste visie en door zicht te krijgen op wat je werkelijk beweegt, krijg
je een ander perspectief. Een andere realiteit wordt dan mogelijk.

Je coach helpt je om je doel
helder en scherper voor ogen te krijgen en ondersteunt je om je beperkende
overtuigingen om te buigen naar ondersteunende overtuigingen. Samen worden de
deuren en hun combinaties ontdekt en samen met je coach draai je de sleutels om
en open je de kluisdeur naar je mogelijkheden. Het ontwaken van deze muze brengt
je dan letterlijk in beweging, want de inspiratie die je hierdoor krijgt zet je
aan tot actie, op weg naar je doel.

Peter
Blokland

BYAZ
bvba