Blog Image

BYAZ Blog

BYAZ Blog

Via deze blog kunt u reageren op onze artikels en uw opinie geven.

Stress Less

Coaching Posted on Mon, April 12, 2010 22:05:27

Stress Less

Stress heeft vele
gezichten en kan zich op zowel een positieve als een negatieve manier
manifesteren. Soms voel je je prima bij een gezonde dosis stress, de extra
adrenaline zet je aan tot beter presteren en geeft je extra energie. Stress kan
je echter ook lelijk parten spelen en het kan op termijn een ernstig probleem
vormen.

Te lang teren op
adrenaline of de gevolgen ondergaan van cortisol, is ongezond en een teveel aan
stress kan daarom nefaste gevolgen hebben voor de vitale functies van je
lichaam en geest. Je prestaties en humeur lijden er onder en voor je het weet
zit je in een negatieve spiraal zonder eind. Door stress presteer je minder goed
en omdat je minder goed presteert verhoogt je stress niveau!

Je kunt (negatieve)
stress echter op een eenvoudige manier aanpakken. Stress is namelijk iets dat
een gevolg is van je manier van denken. Het volstaat om je denken te veranderen
om je stress niveau op een gunstige manier te beïnvloeden. Tenminste dat is wat
ik geleerd heb tijdens een cursus over de neurocognitieve en gedragsmatige
methode. En geloof me het werkt!

Wetenschappelijk
onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat stress een gevolg is van een verkeerd
gebruik van onze hersenen. Om stress te kunnen begrijpen en bijgevolg ook te
kunnen beheersen, is het daarom eerst nodig om enig inzicht op te bouwen omtrent
ons brein.

Er zijn verschillende
manieren om onze hersenen te beschrijven. In veel teksten over persoonlijke
ontwikkeling vind je vaak een opdeling in linker en rechter hersenhelft en de daarbij
horende voor- en nadelen. Een andere benadering is echter deze vanuit een meer
Darwinistisch oogpunt. Namelijk door de aanpassingen die de hersenen hebben
ondergaan doorheen de evolutie van de diersoorten. Aanpassingen die
noodzakelijk waren om de soort te doen overleven in steeds weer veranderende
omstandigheden.

Zo noemen we het “oudste”
gedeelte van onze hersenen ons “reptielen gebied”. Dit is het gedeelte van onze
hersenen dat zich ook vandaag nog bezig houdt met pure overleving en onze
basisbehoeften. Dit onderdeel van onze hersenen kent maar twee verschillende
modi. Ofwel is het tevreden en dan is alles kalm, ofwel voelt het gevaar en wordt
er ogenblikkelijk gereageerd. Aangezien dit brein heel primitief is, heeft het slechts
de keuze uit 3 mogelijke reacties, ook wel de drie v’s genoemd: vechten,
vluchten of verstijven (inhibitie = doen of je dood bent). Dit zijn dan ook in min of meer dezelfde mate,
drie mogelijke stressreacties. Deze worden veroorzaakt door het aanmaken van
stoffen, zoals adrenaline of cortisol, in dit deel van de hersenen (de
hypothalamus).

De eerste “modificatie” van ons brein bestond uit de
toevoeging van het paleolimbische gebied. Dit gedeelte van onze hersenen is
vooral belangrijk voor het leven van de soort in groep. Het speelt niet onmiddellijk
zo’n belangrijke rol bij het ontstaan van stress. Daarom zal ik het er verder
niet over hebben.

Het neolimbisch gebied is daarentegen wel belangrijk
bij het voorkomen van stress. Dit gebied herbergt ons bewustzijn. Het is ook belangrijk
voor wat ons geheugen betreft en alles wat we al geleerd hebben. Onze emoties
ontstaan in dit gebied en het is ook waar onze waarden en overtuigingen zetelen.
Het neolimbisch gebied is te vergelijken met een oude en eenvoudige computer,
die prima presteert zolang je er maar niets ingewikkeld aan vraagt. Het is het
gedeelte van onze hersenen dat uitermate geschikt is om met standaard en
routinematige situaties om te gaan. Hier ligt dan ook de oorsprong van onze
stress!

Tot slot is er het prefrontaal gebied. Dit is de
zetel van ons onderbewustzijn. Het is de krachtigste computer die er op dit
ogenblik bestaat, met een verbinding naar het internet inbegrepen! Hier vinden
we onze intuïtie terug en ons (buik)gevoel (wat je niet mag verwarren met onze
emoties!). Het prefrontaal systeem is ook verantwoordelijk voor ons leren. Alles
wat nieuw is moet er door behandeld worden om daarna bruikbaar te worden gemaakt
in ons neolimbisch gebied. Hier liggen dan ook de mogelijkheden voor onze
remedie tegen stress.

Hoe ontstaat stress dan? Wel, stress begint wanneer je
ingewikkelde en nieuwe zaken niet routinematig en eenvoudig kunt aanpakken of
oplossen. Je bewustzijn, dat eigenlijk alleen maar eenvoudige en routine zaken
aankan, heeft meestal de controle over je gedachten en zal nieuwe, complexe en
onoverzichtelijke situaties routinematig willen behandelen. Maar je hersenen weten dat dit geen goed idee
is. Je kan die zaken veel beter door je prefrontaal gebied laten opknappen en dit
heeft een eigenaardige reactie van je hersenen tot gevolg.

Normaal verloopt het overschakelen van bewust naar
onbewust denken automatisch. Wanneer dit echter niet gebeurt zal het
prefrontaal gebied het reptielengebied verwittigen dat er gevaar dreigt. Het gevolg
is dan een onmiddellijke reactie door het aanmaken van specifieke stoffen zoals
adrenaline en cortisol die voor de drie “v” reacties zorgen. Vechten is dan
boos en woedend worden of geïrriteerd zijn. Ook kan het zijn dat je
inhibitiereactie je blokkeert en leidt tot pessimisme, neerslachtigheid en
moeheid of misschien wil je vluchten en voel je gejaagdheid, beklemming en
angst. Kortom je hebt stress! Stress is dan ook een mix van emoties.

Nu je weet hoe stress ontstaat kun je er ook iets
aan doen. Om te weten hoe het met je stress staat komt het er dus op aan om te
ontdekken hoe het met je denken gesteld is. Net zoals het reptielengebied maar
twee modi kent (kalm of in gevaar) kun je stress herkennen aan twee mentale
modi die elk gekenmerkt worden door zes dimensies.

De twee modi zijn de automatische modus (neolimbisch
denken) en de prefrontale modus. De zes dimensies per modus staan voor een
manier van denken die je vast en zeker kunt herkennen als je in een
stresstoestand verkeert. Ze worden gekenmerkt door:

routine, starheid, simplificatie, zekerheid,
empirisme en sociaal imago
(automatische modus).

Wanneer je
zonder stress zit zullen deze kenmerken zich eerder voordoen:

nieuwsgierigheid,
aanpassing, nuance, relativiteit, nadenken en een persoonlijke
mening
.

De automatische modus wordt dus gekenmerkt door
geslotenheid en het onvermogen iets te aanvaarden of aan te passen. De
prefrontale modus staat eerder garant voor openheid, aanvaarding en aanpassing.
Heb je stress? Vraag jezelf dan af of je er bewust voor wil kiezen. Je kunt
evengoed nieuwsgierig zijn in plaats van angstig of je kunt evengoed iets
nuanceren of relativeren in plaats van zwart wit te blijven denken. Doe de test
als je in het verkeer zit en weer eens geïrriteerd wordt door je medemens.

Stel je zelf de vraag: “Kies ik er voor om deze emotie
te hebben of toch liever niet?”

Ik ben benieuwd naar je resultaat!

Peter
Blokland

Coach
BYAZ bvba

Download dit artikelNooit meer crisis!

Management Posted on Mon, April 12, 2010 22:04:24

Nooit meer crisis!

Een studie bij 4700 bedrijven en hun resultaten doorheen 3
periodes van recessie, uitgevoerd door onderzoekers van de Harvard Business
School, heeft aangetoond dat er een optimale manier is om een crisis door te
komen en een snelle doorstart te nemen wanneer de economie weer opveert.

Je kunt deze studie vinden via

http://blogs.bnet.com/harvard/?p=5820&tag=nl.rSINGLE

De conclusie komt er uiteindelijk op neer dat je een
delicaat evenwicht moet vinden tussen het beheersen van je kosten, nodig om
gedurende de crisis te overleven en het investeren in groeimogelijkheden om
vlotter uit de crisis te geraken.

Dit komt niet helemaal als een verrassing. Attente
waarnemers hebben al geconstateerd dat bedrijven die Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO) vaak beter door de
crisis laveren dan hun concurrenten die hier minder aandacht voor hadden. MVO
is dikwijls een manier om een evenwicht te zoeken tussen het nastreven van
economisch rendement en aandacht voor de noden van de maatschappij, met als
belangrijk punt de ecologie van je ondernemen.

De studie heeft ook aan het licht gebracht dat er twee
basisreacties bestaan waarmee bedrijven op een crisis reageren, een preventie
gerichte aanpak en een promotie gerichte aanpak. Deze twee opties geven
uiteindelijk aanleiding tot 4 mogelijke strategieën.

Een eerste mogelijke reactie wordt gevormd door die
bedrijven die op preventie gefocust
zijn. Ze hebben een defensieve houding en zoeken vooral naar het beperken van
de uitgaven. Verlies beperken is hun hoofddoel en ze hebben vooral aandacht
voor negatieve risico’s en hoe ze deze kunnen inperken. Deze bedrijven worden
gekenmerkt door hardere besparingen en meer afdankingen van personeel dan hun
concurrenten.

Een tegengestelde groep bedrijven zijn eerder promotie
gefocust. Ze zijn offensief ingesteld en doen dikwijls extra investeringen om
hun dromen achterna te jagen. Ze hopen zo meer winst te kunnen maken dan de
concurrentie. Deze bedrijven kenmerken zich door minder te besparen dan de
concurrentie en minstens voor bepaalde activiteiten extra te investeren.

Een derde groep zijn de pragmatisch ingestelde bedrijven.
Zij combineren de twee vorige strategieën zoals het hen uitkomt. Een beetje van
dit en een beetje van dat. Defensief als het moet, offensief als het kan. Deze
bedrijven kun je herkennen aan het feit dat ze meer besparen en afdanken dan de
collega’s, maar ook meer investeren in R&D en aanverwante zaken.

Tot slot is er een vierde groep, die heel bewust naar een
optimale combinatie zoekt van defensieve en offensieve acties. Deze
progressieve bedrijven zullen minder snel geneigd zijn om personeel af te
danken en blijven ook investeren in domeinen zoals marketing en R&D.

Het is deze vierde groep die door de onderzoekers als
meest succesvol bestempeld werd. Opvallend hierbij is het feit dat ze zeer
sterk focussen op operationele efficiëntie door

continue verbetering. Het zijn deze verbeteringen die hen
toelaat om sterk uit de crisis te komen en sneller terug te groeien wanneer de
conjunctuur herneemt.

De minst succesvolle groep bedrijven zijn de bedrijven die
voornamelijk focussen op het ontslaan van werknemers om de crisis door te
komen. Een minder hoog moraal zou aan de basis kunnen liggen van dit gebrek aan
succes. Angst omtrent job zekerheid en aanverwante stressfactoren maken dat een
herstel bij deze bedrijven vaak moeilijk verloopt.

Total Risk Management (TRM) is een strategie die nauw
aansluit bij wat de progressieve bedrijven doen en wijst rechtstreeks de weg naar
MVO. TRM is er inderdaad op gefocust om een optimaal evenwicht te zoeken tussen
negatieve risico’s en positieve mogelijkheden. Deze strategie is er op gericht
om verstandige en duurzame oplossingen te zoeken en helpt om de juiste
beslissingen te nemen die zowel de noden op korte als op lange termijn respecteren.

Met enige flexibiliteit kun je de verschillende opties
vergelijken met de modetrends die vandaag in het bedrijfsleven opgang maken. Zo
is er een eerste groep die vooral focust op kostenbesparingen door “Lean en
Mean” te worden. Wanneer dit goed en weldoordacht gebeurt en gefocust is op het
verbeteren van de operationele efficiëntie is dit OK. Maar wanneer Lean
management vooral bedoeld is om kosten te besparen, kan dit nefaste gevolgen
hebben. Lean mag dan zeker geen anorexische vormen aannemen.

Een zelfde verhaal kun je vertellen over Change
management. Vanuit een noodzakelijke evolutie naar meer efficiëntie veranderen
is een goede zaak. Maar hals over kop de boel omsmijten, om toch maar de concurrentie
voor te zijn en mee te gaan in een hype, is zeker geen goed idee.

Risk management maakt vaak deel uit van zowel Lean als
Change management. Als dit goed begrepen wordt kan het zeker helpen om alles in
goede banen te leiden.

Total Risk Management maakt echter een andere keuze. Voor
TRM zijn Lean en Change management risk management tools, die gebruikt kunnen
worden in een uitgebalanceerd geheel, waar ook kwaliteit, ergonomie of ecologie
hun plaats hebben.

Door TRM worden positieve en negatieve risico’s zorgvuldig
tegen elkaar afgewogen en komen alle aspecten van een bedrijf of organisatie
aan bod. Deze elementen worden dan allemaal meegenomen in de beslissingen die
zich opdringen om tot een harmonieus evenwicht te komen tussen offensief en defensief
handelen.

Peter Blokland

BYAZ bvba

Download dit artikel

P.S. Wil je
meer weten over Total Risk Management, bekijk dan het unieke aanbod voor BYAZ’s
eerstkomende
TRM
seminarie
(29 juni t.e.m. 1 juli)De “Common Cause” analyse

Risk Management Posted on Mon, April 12, 2010 22:01:03

De “common cause” analyse

Heel
dikwijls bevatten processen en procedures tekortkomingen die op het eerste
zicht niet ontdekt kunnen worden. Maar als je de zaken over een langere periode
bekijkt, kun je weerkerende problemen met gemeenschappelijke kenmerken constateren.
Analyse van deze minder geslaagde resultaten kan je heel wat opbrengen!

Meten
is weten! Het is een welbekend gezegde en het bevat veel waarheid. Deze
stelling is dan ook heel waardevol voor het
management van bedrijven en organisaties. Weten wat er gebeurt binnen je
bedrijf of organisatie is nodig om je risico’s in kaart te brengen. Hoe meer je
meet, hoe meer je weet en hoe beter je op de hoogte bent van wat goed of fout
kan lopen.

Vanuit
het veiligheidsdenken kennen we de driehoek van Heinrich. Herbert William (“Bill”) Heinrich was een
pionier op het vlak van preventie en is beter bekend als de bedenker van de
domino theorie (in 1929).

Zijn
inzichten zijn tot op vandaag nog steeds een inspiratie voor veel veiligheid-
en risicomanagers en Heinrich’s driehoek is een van de vele instrumenten die
hij door zijn inzichten ontwikkeld heeft.

De
driehoek geeft de verhouding weer tussen het aantal incidenten die binnen een
bepaald systeem of proces plaatsvinden. Er zijn verschillende versies mogelijk,
maar de meest gangbare is de volgende:

Als
je 330 gebeurtenissen beschouwt, heb je hoogst waarschijnlijk zo’n 300
incidenten zonder noemenswaardige gevolgen. Je hebt dan echter ook 29
accidenten met lichte gevolgen en zelfs één accident met zware gevolgen.

Veel
bedrijven schieten pas in gang als ze geconfronteerd worden met zware problemen
of ernstige accidenten die duidelijk de rentabiliteit of zelfs het bestaan van
de onderneming bedreigen.

Wanneer
je alleen maar wakker wordt van een accident met zware gevolgen, is het meestal
te laat en moeten je een zware prijs betalen voor de tekortkomingen in je
systeem.

Je
kunt deze kosten echter vermijden als je systematisch alle incidenten en
accidenten met lichtere gevolgen meet. Ook deze kenmerken zich door kosten in
je bedrijf die niet onmiddellijk bijdragen tot betere resultaten. Je kunt ze
echter minder snel opmerken dan de ernstige zaken en het vraagt dan ook om een bekwaam
meetsysteem om deze gevallen van inefficiëntie te ontdekken. Kennis van deze
kosten kan echter omgezet worden via analyse en feedback naar verbeteringen in
het systeem die je kosten gevoelig kunnen reduceren.

De
echte winst zit echter in de 300 gevallen die het potentieel van verlies
inhouden, maar nog net goed afgelopen zijn. Deze doen zich regelmatig voor, ze
worden meestal gekenmerkt door tijdsverlies of frustraties en zijn daarom nog
moeilijker te ontdekken en te meten.

Een
goede “boekhouding” van dergelijke incidenten laat je echter toe de gegevens van gelijkaardige gevallen bij te
houden en de specifieke kenmerken ervan in kaart te brengen. Door deze vervolgens
te analyseren, oplossingen te ontwikkelen en uiteindelijk aanpassingen aan te
brengen aan je systeem, behaal je een hoger niveau van excellence.

De
“common causes”, de weerkerende oorzaken, die je op die manier vindt kun je aldus
op een adequate manier aanpakken. Hierdoor ga je niet alleen efficiënter werken
door minder incidenten en tijdsverlies te hebben, maar de grote winst bestaat
er in dat je minder accidenten met kosten hebt en zelfs ernstige accidenten
volledig kunt vermijden.

Meten
is weten en ook meer winst maken als je die kennis goed gebruikt!

Peter
Blokland

BYAZ bvba

Download dit artikel