ANALYSE & De Crisis bekeken vanuit een Risico
Management standpunt

“Ondernemen staat gelijk aan risico’s nemen” is een
veelgehoorde uitspraak. Deze stelling omkeren verklaart misschien wel één van de
redenen waarom de huidige economische crisis wereldwijd verspreid is en zich
bestendigt.

“Geen risico’s nemen” staat dan immers gelijk aan “Niet
ondernemen!”

Vandaag zijn er echter nog steeds bedrijven te vinden die
met een zekere gemoedsrust investeren in de toekomst, personeel aanwerven en
juist deze crisis aanpakken om hun personeel bijkomende vorming te laten
genieten. Hierdoor zijn ze nog beter gewapend voor wat nog komen gaat. Ze blijven ondernemend en zien hun
marktaandeel stijgen.

Vaak zijn dit bedrijven die ogenschijnlijk minder dan
sommige van hun concurrenten last hebben van de crisis en die perfect in staat
zijn om de risico’s die hen te wachten staan in te schatten en te beheersen.

Deze bedrijven hebben doorgaans een heldere missie en visie, met een duidelijk leiderschap, waar waarden zoals kwaliteit, veiligheid en efficiëntie
hoog in het vaandel gedragen worden en waar er ook goed gecommuniceerd wordt.

Heel wat van deze bedrijven en organisaties doen ook op een
goede manier aan risico management. Ze hebben een klare kijk op wat hun Realiteit en hun Resultaten zijn en kunnen dan ook correcte Analyses maken van wat mogelijk en wat nodig is.

Bedrijven die gewapend zijn om juiste analyses te maken en die
in staat zijn met grote accuratesse risico’s
in te schatten
, kunnen zo de echte gevaren uit de weg gaan en optimaal
gebruik maken van de kansen die deze crisis hen te bieden heeft.

Het spreekt vanzelf dat een grondige Kennis van zaken helpt om deze positieve Attitude ten opzichte van de huidige crisis aan te nemen. Het is
veel gemakkelijker om Actie te nemen als er een correcte en
aangepaste Analyse aan vooraf gaat.

Door analyse verworven kennis maakt duidelijk wat kan en wat moet gebeuren. Grondige analyse en systematisch risicomanagement sluit
verrassingen zo goed als uit en maakt het mogelijk om ook in woelige tijden
overeind te blijven en te groeien.

Geïntegreerde zorgsystemen zoals ISO 9000, EFQM en
Risicomanagement, zijn een belangrijke hulp voor het management om deze kennis
op te bouwen en te verzilveren. Aangepaste meetsystemen en analysetechnieken
laten toe om te ontdekken waar mogelijke knelpunten zich bevinden en waar er
nog ruimte voor verbetering is.

Peter Blokland

Zaakvoerder BYAZ bvba