FEEDBACK en VERBETEREN

Feedback is dikwijls een verhaal
van alles of niets. “Feed” “back”
kun je vertalen als terug voeden of terugkoppelen. In het eerste geval is het
een kwestie van overleven. Als je niet terug gevoed wordt, kom je om van de honger. Bij terugkoppelen is het
een kwestie van energiebehoud of
zelfs winst. Wanneer je de energiestromen niet terugkoppelt, zijn ze verloren
voor het proces en val je stil wegens een gebrek aan energie. Ofwel kost het je steeds meer moeite om aan de slag
te blijven.

Feedback is dus de schakel die
alle andere schakels van het KARAF®
model
aan elkaar koppelt en zo een continu proces van verbetering genereert.

“Feedback” in de context van het
KARAF model mag je niet verstaan als het terugkoppelen van informatie, zoals
bij evaluaties, het bevragen van klanten of medewerkers en zo meer. Deze vorm
van waardevolle feedback ken je waarschijnlijk het beste. Je moet deze vorm van
feedback eerder zien als het toevoegen
van kennis
. Dit soort feedback (kennis) stelt je dikwijls in staat om
resultaten en realiteit in het juiste daglicht te plaatsen, waardoor je beter
kan analyseren wat je al wist en verschaft het je soms nieuwe inzichten.

“Feedback”, zoals je het in het KARAF model moet verstaan, betekent
echter dat je de opgedane kennis en
inzichten terugkoppelt, terug voedt in je expliciete en impliciete basiskennis.
Het is belangrijk dat je deze feedback verankert door het aanpassen van procedures, processen,
structuren enzovoort. Echte feedback zorgt er voor dat je de “lessons identified” transformeert in “lessons learnt” ! Het is
pas wanneer nieuwe inzichten en verbeteringen daadwerkelijk in de praktijk
worden gebracht (actie), ondersteund door de nodige maatregelen (realiteit),
dat (verbeterde) resultaten zullen volgen.

Deze economische crisis zal
ongetwijfeld plat geanalyseerd worden. Iedereen zal wel zijn “feedback” geven
en onderzoek van de resultaten en de realiteit zal ongetwijfeld leiden tot
boeken vol aanbevelingen en “lessons
identified”
.

Het is dan ook een uitgelezen
kans om onze wereld te verbeteren. Het komt er op aan om al deze lessen en
inzichten te vertalen naar echte “feed” ”back”.
Daarom moeten overheid, organisaties
en bedrijven nu deze kans aangrijpen om de “lessons identified” om te zetten in
“lessons learnt”. Dit kan door de nieuwe
kennis in de praktijk
te vertalen naar nieuwe wetgeving, nieuwe structuren,
nieuwe processen, nieuwe procedures enzovoort.

Voorbeelden van nieuwe kennis en inzichten kun je vinden op het
vlak van duurzaam ondernemen.

Het tijdperk van hoge risico’s
en hoge winsten is als model niet meer houdbaar. De gevolgen laten zich vandaag
voelen door schaarste van grondstoffen en een wereldwijde crisis. De kostprijs
voor de samenleving is te hoog opgelopen en kan niet meer betaald worden.

Total Risk Management (TRM) is een nieuw inzicht, een nieuwe attitude die
hier aan tracht te verhelpen. Het toepassen van TRM laat je toe om spaarzamer
om te gaan met middelen en mensen. Het zet je aan om ook respectvoller te zijn
voor de natuur, de mensen en hun omgeving. Hierdoor wordt het voor jou mogelijk
om toch een hoge toegevoegde waarde te bekomen terwijl je de risico’s veel
beter onder controle houdt.

Peter Blokland

Zaakvoerder
BYAZ