ATTITUDE
& LEIDERSCHAP

Verbeteren
houdt verandering in. Dikwijls gaan verbeteringen gepaard met het invoeren van
nieuwe concepten, procedures, software, e.d. waarvoor nieuw gedrag moet
aangeleerd worden. In zijn boek “DOEN!” beschrijft onafhankelijk
onderzoeker, trainer en publicist Ben Tiggelaar zijn inzichten over verandering
en groei. Het is dus interessant om zijn inzichten op dat vlak te bekijken. Hij
schrijft: “Nieuw gewoontegedrag stimuleren vergt management van intenties en
situaties.”
Over management en het creëren van een verbeterde situatie
schrijf ik in mijn artikel “Actie en Management”. Daarom wil ik het nu hebben over het creëren van de juiste
intenties of om in het jargon van mijn model te blijven: “Hoe bekom ik de
juiste attitude?”.

Wat is
leiderschap? Op Wikipedia vindt je volgende definitie: “Leiderschap is het gedrag van een persoon die een positie van
leider heeft in een groep. De activiteiten van deze groep zijn onder zijn
verantwoordelijkheid gericht op het realiseren van een bepaald doel”.
Dit sluit enigszins aan bij mijn eigen mening
over de inhoud die je aan dit begrip kunt geven. Voor mij bestaat leiderschap
uit een aantal essentiële elementen, die ik kort wens te belichten.

Een eerste
element is Visie. Visie staat hier
voor het duidelijk beeld dat de “leider” heeft van waar hij zijn groep naar toe
wil brengen. Zonder deze visie is een “leider” gedoemd om een “dwaler” te
worden. Leiderschap is dus het gidsen van een groep naar een bepaald doel.

Een tweede element is
Communicatie
. De leider moet immers op heldere en ondubbelzinnige wijze
kunnen uitleggen wat het doel is en hoe hij dit wenst te bereiken. Deze
communicatie moet ook coherent zijn. “Walk the talk” en “Leading by example”
zijn niet voor niets uitspraken die naar boven komen als het om echt leiderschap
gaat. Communicatie moet hier voor de volle 100% gevoerd worden. Verbaal en ook
non-verbaal!

Tenslotte is er het aspect Motivatie en Bezieling. Een leider moet kunnen inspireren. Hij doet
dit enerzijds door zijn meesterschap over de te volgen weg te tonen en een
voorbeeld te zijn. Maar ook heeft hij medeleven voor de mensen die hij leidt.
Hij toont begrip voor zijn volgers en is toegewijd aan de missie en de mensen.
Waar mogelijk stimuleert hij het ontwikkelen van zelfleiderschap en expertise
bij zijn groepsleden. Hij geeft vertrouwen en respect. Dit creëert geloof in de
juistheid van het doel en de te volgen weg.

In zijn boek “De weg van de minste weerstand voor
managers”
heeft componist, filmregisseur en auteur Robert Fritz het
over de kracht van een gedeelde visie. Hij schrijft hierover het volgende: “Een gedeelde visie kan net als een
geweldig doel een grote kracht zijn in een organisatie. Een visie waar iedereen
zich iets bij kan voorstellen, is in staat mensen tot grote dingen te brengen.
De beste visies zetten ons het meest in beweging”.

Echt leiderschap is volgens mij dan ook de sleutel tot de
juiste intenties en gewenste attitudes om continu te verbeteren. Voor het
individu is dit zelfleiderschap. Voor bedrijven en organisaties geldt dit voor
het geheel van het management, van de top tot in de laagste regionen. “Yes
we can!”

Peter Blokland

Zaakvoerder BYAZ bvba