Het Karaf model en de 7
voorwaarden voor continue verbetering.

KENNIS
& INNOVATIE

De uitspraak “Hoe
meer kennis hoe meer twijfel”
van de Duitse schrijver, filosoof en
wetenschapper, Johann Wolfgang von Goethe, is op het eerste zicht niet zo positief. In het
bedrijfsleven kunnen we twijfels missen als kiespijn. Twijfel is echter een
indicatie van meerdere mogelijkheden en in dat licht gezien is de spreuk voor
mij wel positief! “Hoe meer kennis,
hoe meer mogelijkheden”
is dan ook het “leitmotiv” voor deze nieuwsbrief.

Creativiteit, talentontwikkeling
en innovatie zijn op dit ogenblik belangrijke aandachtspunten voor bedrijven,
organisaties en overheidsdiensten die vooruit willen.

De laatste decennia werden
gekenmerkt door het streven naar een betere kwaliteit van producten en diensten
en meer aandacht voor de klant. Ook de aandeelhouders werden niet over het
hoofd gezien en strategieën die “share holder value” ondersteunen werden ingevoerd
om meer winsten te genereren. Kwaliteit, efficiëntie, effectiviteit en
veiligheid zijn kwaliteiten die hiervoor nodig zijn.

De bedrijven die nog geen
evenwicht gevonden hebben in deze continu verschuivende balans tussen klant,
aandeelhouder en bedrijf, worden vandaag genadeloos geconfronteerd met hun
tekortkomingen. Bedrijven die hierin wel een goed evenwicht gevonden hebben en volop
kwaliteit, veiligheid, efficiëntie en effectiviteit nastreven, moeten nu nieuwe
bronnen aanboren om nog beter te worden en ondanks de crisis toch vooruitgang
te boeken naar nieuwe standaarden van uitmuntendheid. Allemaal om de klant en de
aandeelhouders tevreden te stellen.

De uitdaging van vandaag, vooral
in het westen, bestaat er in om na het optimaliseren van strategieën, structuren
en processen, het menselijk kapitaal ten volle te laten renderen. Hierdoor
kunnen alle principes over kwaliteit, veiligheid, effectiviteit en efficiëntie volledig
benut worden.

Een van de manieren om dit te
verwezenlijken, is steeds opnieuw kennis te verwerven en te creëren. Kennis
verwerven is een belangrijk onderdeel van talentontwikkeling. Nieuwe kennis
leidt ook tot nieuwe inzichten en nieuwe mogelijkheden, wat vervolgens kan
leiden tot creatieve inzichten en innovaties

Het is dan ook verwonderlijk dat
veel bedrijven vanwege de huidige crisis hun vorming op een lager pitje hebben
gezet. Vooral externe cursussen en workshops leiden hieronder, terwijl hier
juist “nieuwe” kennis kan gevonden worden.