Het Karaf model en de 7 voorwaarden voor continue
verbetering.

Actie &
Management

“Management is een proces waarbij de
inspanningen/activiteiten van de organisatieleden gecoördineerd en gestuurd
worden in de richting van de realisatie van het gemeenschappelijk doel”.
(Bron Wikipedia)

Bij een bedrijf, organisatie of overheidsdienst worden de
activiteiten, de actie, bepaald door het management. Zij bepalen de doelen die
gesteld worden en wat er moet gebeuren. Zij beslissen welke actie plaatsgrijpt,
waar, wanneer en door wie deze moet
uitgevoerd worden. Het is dus de taak
van het management om alle actie zo goed mogelijk te laten verlopen en het gedrag
(actie) van de medewerkers te sturen.

Management dient ernaar te streven om een maximaal rendement
te behalen. Op deze manier kan men een stabiel evenwicht vinden tussen de van
elkaar verschillende belangen van aandeelhouders, klanten en de eigen organisatie.
Het nastreven van efficiëntie, veiligheid, effectiviteit en kwaliteit, zijn dan
ook belangrijke aandachtspunten voor managers. Om de gewenste handelwijze te
bekomen kan het management werken aan het scheppen van de juiste omstandigheden
en het aanleren van de nodige vaardigheden.

Door het creëren van het juiste kader zullen de resultaten haast
vanzelf behaald worden. Het gedrag van medewerkers (actie) wordt strikt
voorgeschreven door gestroomlijnde procedures en processen. Dit maakt dat alles
onder controle is. Integrale kwaliteitszorg (TQM) is bijvoorbeeld een manier om
zo’n kader te scheppen.

Het controleren en evalueren van de gekozen strategie, structuren,
systemen, procedures en processen is een permanente bekommernis voor het management.
Het laat toe een juist inzicht te verwerven in de context. Waar nodig moet het
management ingrijpen om bij de medewerkers de juiste vaardigheden te ontwikkelen.
Dit kan nodig zijn om op een goede manier de gekozen oplossingen te
ondersteunen. Wanneer de vaardigheden van sommige medewerkers niet in
overeenstemming zijn met de gewenste actie, zal men te kort schieten op vlak
van veiligheid, kwaliteit, efficiëntie of effectiviteit.

Vorming kan helpen om de juiste vaardigheden bij
de medewerkers te ontwikkelen. Het is ook de taak van het management om voor
het personeel voortdurend op zoek te gaan naar die vorming die de gekozen
strategie en configuratie van de organisatie ondersteunt. Meer kennis op het
vlak van kwaliteit, veiligheid, efficiëntie en effectiviteit zal toelaten om op
deze domeinen vooruitgang te boeken. Meer kennis zal leiden naar meer ideeën en
mogelijkheden om de gekozen doelen te bereiken.