Blog Image

BYAZ Blog

BYAZ Blog

Via deze blog kunt u reageren op onze artikels en uw opinie geven.

Safety & Performance / Veiligheid en prestaties

Management Posted on Wed, July 22, 2015 00:59:44

Wat is veiligheid nu echt? Dit is een vraag die eigenlijk niemand
zich stelt. We weten toch allemaal wat we daar mee bedoelen, of niet soms? Toch
is het een interessante vraag. Hoewel er weinig misverstand kan zijn over wat veiligheid
voor iemand kan betekenen, hebben we er toch allemaal een individueel idee
over. Zo wordt veiligheid vaak verbonden aan onze fysieke integriteit. Een situatie
wordt als veilig aanzien wanneer we niet gewond geraken of niet ziek worden.
Oorden waar er geen oorlog of erge ziektes heersen zijn dan ook veilige
gebieden. Sommigen zien de zaken ook financieel. Veilig beleggen is iets
waarbij je de zekerheid hebt dat je je geld niet kwijtspeelt of een veilige
stad is een stad waar je geen schrik moet hebben voor gauwdieven en andere
toestanden die je financiële en materiële positie kunnen ondergraven. Anderen
zien het dan weer emotioneel en is veiligheid een gevoel van geborgenheid waar
geen kwade en kwalijke zaken kunnen gebeuren. Veiligheid kan dan ook beschouwd
worden als een graad van onzekerheid over het al dan niet behoud van je fysieke,
emotionele, financiële of materiële middelen alsook de kans om deze te vrijwaren.
Anders gezegd staat veiligheid voor de graad van bescherming van je
doelstellingen
en meer bepaald bescherming tegen het effect van onzekerheid op
deze doelstellingen, het realiseren ervan inbegrepen.

Het is echter onbegonnen werk om alle doelstellingen in
kaart te brengen en onmogelijk om ze allemaal voor de volle 100% te beschermen.
Die mate van zekerheid en overzicht hebben we nu eenmaal niet, want van heel
wat gerealiseerde doelstellingen zijn we ons niet meer bewust en vergt het
teveel moeite om het allemaal op te volgen. Denk maar aan je ademhaling. Elke
keer dat je lucht inademt is dat weer een gerealiseerde doelstelling van je
lichaam, maar slechts wanneer je er bewust aandacht aan schenkt wordt je het
gewaar. Daarom kunnen we veiligheid
eigenlijk niet meten. Wat we wel kunnen meten is de graad van onveiligheid.
Wanneer een doelstelling of de realisatie ervan schade of verlies oploopt
zullen we dat wel op een of andere manier merken. Als je onvoldoende lucht kunt
inademen zal je dat snel gewaar worden.

Maar wat als je maar
een heel klein beetje minder lucht binnen krijgt dan eigenlijk de bedoeling is,
wat dan? Je bent dan niet meer 100% veilig, maar net zo min 100% onveilig en
wat als dit dan subtiel steeds vermindert, is het dan zoals met de kikker die
in de steeds heter worden pan blijft zitten tot hij dood gaat? Misschien wel.
Als je ongevoelig bent voor de symptomen van een tekort aan zuurstof (hypoxie) en
er geen aandacht aan schenkt, dan duurt het niet lang vooraleer je niet meer in
staat zult zijn om de toestand van hypoxie nog te onderkennen. Het is een les
die elke militaire piloot in zijn training aangeleerd krijgt. Bij ondernemingen
is het net hetzelfde
. Hoe meer je aandacht hebt voor de veiligheid en
onveiligheid van je onderneming, hoe beter je kunt voorkomen dat je afglijdt
naar onzalige toestanden.

Ondernemingen hebben vaak een goed begrip van een aantal
doelstellingen en kunnen er dan ook aandacht aan schenken. In de eerste plaats
kunnen ze het effect van onzekerheid op deze doelstellingen managen, maar
evenzeer kunnen ze de prestaties ervan meten. Zo bekomen ze de prestatie
indicatoren
die aldus een eerste indruk geven van het niveau van veiligheid
voor de onderneming. Wanneer deze onderneming ook bijhoudt welke doelstellingen
aangetast worden, kan ook een mate van onveiligheid gemeten worden. Samen geven
ze een meer genuanceerd beeld van wat de werkelijke veiligheid van de onderneming
is.

Peter BloklandNieuws

Algemeen Posted on Tue, September 02, 2014 15:02:17

Hoewel
ik vorige maand mijn 57ste verjaardag heb mogen vieren, breekt voor mij opnieuw een “nieuw
schooljaar”
aan.
Letterlijk.

Vanaf 1 september ben ik
terug een student en meldde ik mij gisteren aan bij de Technische Universiteit
van Delft waar ik vanaf nu aan de slag ga als doctoraatsstudent (PhD candidate/researcher of promovendus
zoals men dat daar noemt).

Het spreekt vanzelf dat
dit de nodige veranderingen en uitdagingen met zich meebrengt en ik moet eerlijk
bekennen dat het mij evengoed wat afschrikt net zoals het mij begeestert.
Doctoreren is voor mij nog een onbekend terrein en dat is toch zowel een beetje
spannend als uitdagend.

Ik hoop over
vier jaar
dit
project af te sluiten met een bevredigend resultaat en uiteraard zal ik de komende maanden
en jaren regelmatig een verslagje maken van mijn vorderingen en de belevenissen
die ik ongetwijfeld zal meemaken. Het onderwerp van de studie is zeker verwant
aan de verschillende thema’s waarover ik je in het verleden regelmatig een
artikel bezorgde en sluit helemaal aan bij het expertise
en interessegebied aangaande management en excellence
.

In het bijzonder gaat de studie
over veiligheid
en
meer precies over de perceptie van veiligheid en wat je bereid bent ervoor te
doen in functie van de gepercipieerde kosten en baten. Het gaat eveneens over
hoe je op eensystemische
en procesmatige manier
een
adequaat niveau van veiligheid kunt bereiken en dit zelfs naar een hoger niveau
kunt brengen, welke indicatoren je hiervoor kunt gebruiken, alsook welke
communicatie hiervoor nodig is. Een hele boterham!

Deze carrièrewending zal natuurlijk ook zijn gevolgen hebben voor mijn samenwerking met ubeon en de
opleidingen systeemdenken en duurzaam ondernemen die ik samen met hen verzorg.

Vanzelfsprekend zal ik de
geplande activiteiten blijven ondersteunen, maar vanaf volgend jaar zullen er beduidend minder mogelijkheden aangeboden worden. Wil je zeker zijn
van een goede opleiding
systeemdenken dan is het daarom
aangewezen om er snel bij te zijn.

Mogelijk ben jij ook weer
aan een nieuw schooljaar begonnen en heb je de dagelijkse
bezorgdheden van ouders met schoolgaande kinderen weer opgepikt of ben je na
een verdiende vakantie opnieuw aan de slag gegaan met je professionele
activiteiten. Wat het ook is, ik wens je er alvast veel succes
mee!


Peter BloklandThe Killing (Forbrydelsen)

Algemeen Posted on Mon, July 07, 2014 14:13:11

The Killing (Forbrydelsen = Misdrijf)

Eenmaal je deze Deense televisieserie bekeken hebt, is het moeilijk om er geen fan van te zijn. Spannende televisie met onverwachte wendingen en een plot dat zich laag voor laag laat afpellen als een ajuin en slechts op het laatst zijn geheimen prijsgeeft.

Deze serie steunt vooral op het karakter Sarah Lund, de eigenwijze politie-inspecteur (meesterlijk gespeeld door Sofie Gråbøl) die haar collega’s regelmatig voor schut zet en opvalt door de manier waarop ze denkt. Ze denkt namelijk anders dan haar collega’s en ziet wat zij niet zien. Ze legt verbanden die niet voor de hand liggen en die er ogenschijnlijk niet toe doen. Uiteindelijk blijkt echter dat ze het bij het rechte eind heeft en worden de verantwoordelijken en daders ontmaskerd.

Sarah Lund ziet het groter plaatje en kan daardoor de losse eindjes aan elkaar knopen tot er een coherent verhaal tevoorschijn komt, waardoor het ook voor haar collega’s duidelijk wordt. Eenmaal de feiten op een rijtje, is het simpel en zo klaar als een klontje wat er gebeurd is. Ze slaagt hierin, vaak in weerwil van de verwoede pogingen om alles toe te dekken en de tegenkanting die ze ondervindt van haar oversten.

Een van haar oversten is Lennart Brix (gespeeld door Morten Suurballe). In het begin kan hij Sarah niet zo goed volgen en meermaals liggen ze met elkaar overhoop over de te volgen weg. Maar gaandeweg leer Lennart te vertrouwen op de bijzondere gave die Sarah heeft en geeft hij haar de ondersteuning die ze nodig heeft, vaak tegen zijn superieuren in. Uiteindelijk met goed gevolg.

Zelf kan ik me heel goed vinden in het hoofdpersonage. Je ziet zaken die anderen niet zien en het is moeilijk om uit te leggen waarom het is zoals je denkt dat het is. Aanvankelijk ontbreken er immers altijd nog stukjes van de puzzel om het beeld voor iedereen helder te maken, maar zelf heb je er al een glimp van in gedachten en ziet het al voor je geestesoog. Het is een moeilijke situatie als anderen dit niet zien en je soms zelfs uitgelachen wordt voor de, op dat ogenblik, onconventionele opinies en keuzes die je maakt.

Dergelijke situatie is vast en zeker ook herkenbaar voor bepaalde managers in bedrijven, die soms ook zaken zien die anderen blijkbaar niet op dezelfde manier zien en die het dan achteraf toch bij het rechte eind blijken te hebben. Net zoals Sarah zijn zij van nature uit systeemdenkers. Ze zien vanuit het geheel de stukjes van de puzzel en kunnen de ontbrekende stukjes vermoeden, maar dikwijls niet glashelder uitleggen waarom ze dit zo zien.

Niet elke manager in dergelijke positie krijgt echter de steun die Lund van Brix krijgt en daarom blijven problemen in bedrijven en organisaties onopgelost. De gekozen aanpak werkt even om daarna weer in nieuwe problemen te verzanden. Een duurzame uitkomst wordt niet gevonden. De lijken blijven in de kast liggen. Het gebeurt meer dan je vermoedt. Zeker vandaag, nu de druk op korte termijn resultaten, door de aanhoudende crisis, steeds maar toeneemt. Het is de snelste weg naar een nieuwe crisis. Verdachten worden opgepakt, maar de daders gaan vrijuit

Systeemdenken is heel zeker een bijzonder talent. Het is echter ook een vaardigheid die je kunt aanleren en aanscherpen. Het ontwikkelen van helikopterzicht en het zien van verbanden tussen losstaande elementen is iets dat vandaag steeds meer nodig zal zijn. Alles wordt immers complexer en het lijkt erop dat de werkelijkheid de eigen oorzaken wil toedekken. Snelle verandering en een overvloed aan informatie en kennis, maken het niet makkelijk om door het bos nog de bomen te zien. Het is echter exact dit wat systeemdenken voor jou kan betekenen. Orde brengen in de chaos en alles uiteindelijk omtoveren tot een simpel en helder verhaal, dat door iedereen verstaan wordt.

Wanneer je dit voor een hele organisatie wenst te bekomen, dan is Total Respect Management een methode die je op weg zet om dit te bewerkstelligen. Deze systemische en integrale management methode laat je toe om de kwaliteit van je perceptie en je niveau van bewustzijn te verhogen, waardoor je als vanzelf het overzicht creëert waarmee je de losse eindjes aan elkaar kunt knopen. Het is een vaardigheid die je in staat stelt om steeds opnieuw de juiste beslissingen te nemen en een duurzaam resultaat te bereiken.

Ben jij ook een systeemdenker?

Peter BloklandTR³M vooronderstelling 13

Leiderschap Posted on Mon, July 07, 2014 14:12:01

Total Respect Management – Vooronderstelling 13“Goed voor je onderneming zorgen, betekent ook goed voor je mensen zorgen”

Deze laatste vooronderstelling is misschien wel de belangrijkste van alle vooronderstellingen, een soort samenvatting en tevens de kern van waaruit Total Respect Management vertrekt. Zelfs al ben je maar een eenmansbedrijf, dan nog blijft deze vooronderstelling cruciaal voor je toekomstig succes.

Maar wat betekent dat goed voor je onderneming of goed voor je mensen zorgen? Wil dit zeggen dat je iedereen in de watten moet leggen en alles zomaar van je mensen aanvaarden? Nee, dat is het niet. Goed voor je onderneming en voor de mensen in je onderneming zorgen, begint met het inzicht van wat je onderneming sterker maakt en wat de mensen in je onderneming nodig hebben om dit te bereiken. Mensen maken het voor je onderneming waar en verdienen daarom evenzeer de juiste aandacht die nodig is om te weten wat voor hen essentieel en belangrijk is.

Goed voor je onderneming en de mensen in je onderneming zorgen, betekent dat je dit geheel met elkaar in balans brengt. Dit wil zeggen dat de doelstellingen van je bedrijf, ook de doelstellingen zijn van de mensen en dat deze kaderen in een gedeelde visie over hoe deze doelstellingen kunnen bereikt worden. Wanneer deze afstemming een feit is, dan krijgt vooronderstelling 13 zijn volle gewicht en zal steun aan de mensen in je bedrijf meteen ook steun aan het bedrijf zelf zijn.

Goed voor je mensen zorgen betekent ook dat je afscheid dient te nemen van die mensen die de visie en doelstellingen van het bedrijf niet delen. Het is niet goed voor hen, niet goed voor hun medewerkers en uiteindelijk ook niet goed voor het bedrijf om hen aan boord te houden. Conflicterende belangen en inzichten zorgen alleen maar voor onrust en onvrede en leiden naar ongelukkige mensen. Het is niet wat je wilt.

Goed voor je mensen zorgen betekent ook dat je hen opleidt en ondersteunt in hun persoonlijke ontwikkeling en het uitbouwen van leiderschap en managementvaardigheden. Door deze ontwikkeling krijg je de mogelijkheid om je mensen meer vrijheid te geven en kun je hen inspireren om zelf de touwtjes in handen te nemen en in het belang van het bedrijf te denken en te handelen. Je krijgt daardoor meer de gelegenheid om aan je bedrijf in plaats van in je bedrijf te werken.

De juiste aandacht aan je mensen besteden is de beste investering die je kunt doen. Het is een basis voor duurzaam succes. Wanneer je mensen vanuit een gedeelde visie aan de slag gaan, heb je veel minder uitleg nodig om een resultaat te bereiken en hoe meer je mensen zich ontwikkelen, hoe meer ze kunnen meewerken aan het continu verbeteren van de bedrijfsprocessen en het uitvoeren van de taken. Ze willen immers hetzelfde bereiken en kunnen trots zijn op hun verwezenlijkingen.

Als je deze weg bewandelt, creëer je een bedrijfscultuur die in evenwicht is met je strategie en die ervoor zorgt dat je bedrijf mee evolueert met de veranderingen van de markt en de samenleving.

Hoe je dit als manager of bedrijfsleider kunt bewerkstelligen, lees je in het boek “Total Respect Management” (2013, Lannoo Campus), een investering die wel eens de moeite waard kan zijn als je graag van je onderneming een sterk bedrijf met gemotiveerde medewerkers maakt, dat in staat is om op duurzame wijze excellente resultaten te behalen.

Hoe zorg jij voor de mensen in je organisatie?

Peter BloklandHet gevaar van groei en succes

Management Posted on Mon, July 07, 2014 14:10:50

Onlangs werd er in de G31000 Linkedin groep over risicomanagement een heel pertinente en interessante vraag gesteld: “Wat is het grootste risico, zowel positief als negatief, dat een bedrijf kan hebben?”. Het is een vraag die op het eerste zicht niet eenvoudig te beantwoorden valt en vele mogelijke oplossingen biedt! Mijns inziens is het misschien niet eenvoudig om alle aspecten te benoemen van dergelijk risico, maar is het antwoord op zich wel eenvoudig.

Groei en succes zijn de grootste risico’s voor bedrijven en organisaties. Het is de voornaamste bron van alle andere risico’s die je binnen een bedrijf of organisatie aantreft!

Het is namelijk zo dat risico nemen (positief risico) en risico lopen (negatief risico) met elkaar verbonden zijn en dat juist in deze verbinding de kern van risicomanagement verscholen ligt en is het juist daarom dat volgens mij het juiste antwoord op de vraag: “succes en groei” is. Succes en groei betekenen immers dat je een positief effect beoogt en bereikt met je ondernemen en je behaalt dit slechts door risico te nemen, door iets te doen om je doel te verwezenlijken. Van zodra je echter aan de slag gaat, kan er van alles fout gaan en dat wil je niet hebben. Het “nemen van risico” roept dus meteen het “lopen van risico” op. Ook niets doen kan een negatief effect hebben. Van zodra je je hier van bewust bent, kun je deze risico’s gaan managen.

Eerst en vooral begin je met wat je wilt bereiken. Wat betekent succes voor jouw organisatie of jouw bedrijf en wat moet je dan doen om dit succes te behalen? Wanneer dit helder is, kun je bedenken van hoe dat je dit in de praktijk gaat brengen en wat er dan allemaal fout kan gaan.

Eens je aan de slag bent en resultaten boekt, kun je verder verfijnen van wat je wenst te behalen en verbeter je waar dit mogelijk is. Steeds opnieuw bekijk je waar je bedrijf naartoe gaat en hoe je het op de juiste koers houdt met realistische en inspirerende doelstellingen. Steeds opnieuw ga je na wat je moet doen en hoe je het moet doen om geen onnodige verliezen en kosten op te lopen. Je neemt in de mate van het mogelijke de acties en maatregelen die je met steeds meer zekerheid het positief resultaat brengen dat je uiteindelijk beoogt.

Soms loopt dit proces niet zoals het moet en heb je succesvolle bedrijven en organisaties die groeien, maar onvoldoende begrijpen dat risico nemen en risico lopen met elkaar verbonden zijn en dat je op destructieve grenzen kunt botsen als je dit geheel slecht managet.

De dot.com hype aan het begin van deze eeuw en de bankencrisis enkele jaren later zijn sprekende voorbeelden van hoe het niet moet en waarom succes en groei de grootste risico’s zijn voor ondernemingen.

Weten wat je wilt en de weg ernaartoe uitstippelen is een vorm van leiderschap die onontbeerlijk is voor elke organisatie. De juiste maatregelen treffen waarmee je de risico’s optimaliseert om de gekozen doelen te bereiken, is wat management voor elke organisatie doet. Tenslotte is continu verbeteren en bijsturen waar nodig, het ingrediënt waarop elk duurzaam succes gestoeld is.

Total Respect Management is er juist op gericht om deze drie essentiële processen, die in elke organisatie aanwezig zijn, optimaal met elkaar te verbinden, zodat ze elkaar kunnen versterken in het behalen van duurzaam succes en gezonde groei voor jouw bedrijf of organisatie.

Hoe zorg jij voor groei en duurzaam succes?

Peter BloklandVijftig jaar verbeteren

Algemeen Posted on Mon, July 07, 2014 14:09:35

Als trouwe abonnee van de autogids krijg ik regelmatig het blad “Miles”, een lifestyle magazine voor automobilisten, in de brievenbus. De editie van deze maand is geheel gewijd aan de vijftigste verjaardag van de Porsche 911.

Bij dit gouden jubileum van één van de bekendste sportwagens uit de automobielgeschiedenis, wil ik ook even stilstaan bij dit fenomeen. Hoe komt het dat eenzelfde merk, met eenzelfde wagen, zo constant de successen aan elkaar kan knopen, zichzelf trouw blijft en toch al een halve eeuw meegaat met zijn tijd? Is dat niet wat elke onderneming zou moeten bereiken met zijn producten en diensten?

De Porsche 911 is voor mij een prachtig voorbeeld van hoe je duurzame groei en succes kunt bekomen.

Als je hiervan heel goed de ingrediënten begrijpt, kun je deze ook toepassen op je eigen organisatie. De eerste Porsche 911’s waren immers niet van meet af aan het toonbeeld van excellence dat ze vandaag zijn. Toen deze sportwagen in 1963 uitkwam had hij nog heel wat gebreken. Echter, de reactie van de constructeur op die gebreken is misschien wel de basis geweest van het succes dat deze mythische wagen kenmerkt. Wat was nu deze reactie?

Michael Mauer, designdirecteur bij Porsche, werd voor deze speciale editie van “Miles” geïnterviewd en daarin laat hij toch wel een aantal zaken noteren die licht werpen op de zaak. Zo zegt hij dat continu vernieuwen en toch hondstrouw blijven aan de merkwaarden de basis zijn van het blijvend succes van de 911. Hij zegt daarbij dat het een kwestie is van respect! Hij vertelt ook dat er bij Porsche twee keer over iets nagedacht wordt alvorens ze weer een stapje verder gaan. Ze mikken op zekerheid en laten zo weinig mogelijk over aan het toeval. Heel bewust koppelt Porsche hun mensen met jarenlange ervaring aan de jonge wolven in het bedrijf. Een mix van traditie en vernieuwing in de praktijk die blijkbaar goed werkt!

In 1963 was het antwoord op de gebreken bovenal een strategie van continu verbeteren. Geen revoluties, maar een permanente evolutie. Zeer snel na de eerste 911 volgde een nieuw model, gebaseerd op het vorige, maar met de nodige verbeteringen, zonder het goede over boord te gooien. De feedback ernstig nemen en er daadwerkelijk iets aan doen. Het klinkt eenvoudig, maar het is o zo belangrijk. Van bij de start werd aldus de basis gelegd voor het uitgroeien van de 911 tot een icoon uit de automobielindustrie.

Ongetwijfeld is het verhaal van de Porsche 911 voor mij persoonlijk een bevestiging van mijn ideeën over groei en duurzaam succes. Misschien is het zelfs een inspiratiebron voor me geweest bij het verder uitwerken van Total Respect Management als integrale managementmethode, waarbij leiderschap (weten wat je wilt en trouw blijven aan je waarden), management (twee keer nadenken alvorens je een stap verder zet) en excellence (voortdurend feedback verwerken tot effectieve verbetering) de basis vormen van een methode die door elk bedrijf of iedere organisatie kan gebruikt worden om tot duurzaam succes te komen.

In het boek “Total Respect Management – excellent leidinggeven voor de toekomst” kun je al die ideeën en inzichten terugvinden en krijg je verhalen en metaforen over leiderschap, (risico)management en excellence, die vertellen wat Porsche met zijn mythische 911 aantoont.

Duurzame groei en succes zijn mogelijk. Als je maar goed weet wat je moet doen en vooral waarom en hoe je iets doet. Het is geen toeval en jij kunt het ook!

Hoe bouw jij aan je eigen “Porsche 911”?

Peter BloklandEen duurzaam resultaat boeken

Algemeen Posted on Mon, July 07, 2014 14:08:08

Hoe pak je het aan om een duurzaam resultaat neer te zetten?

Een eerste schooldag is altijd hetzelfde en ook steeds anders. Het is een dag vol onzekerheden en nieuwe doelstellingen, het is daarom een dag om je beste risicomanagement boven te halen!

Eigenlijk zou elke student bij de aanvang van het nieuwe schooljaar een korte SWOT analyse moeten uitvoeren.

Wat zijn je sterke punten en hoe kun je de nieuwe klas / juf of meester daar zo snel mogelijk van overtuigen?

Wat zijn je zwakke kanten en hoe kun je vermijden dat deze je in dit nieuwe schooljaar parten gaan spelen?

Welke kansen biedt het nieuwe schooljaar? En Welke bedreigingen zie je aan de horizon al opduiken?

Hoe beter je deze vragen beantwoordt, hoe beter je gewapend zult zijn om goede schoolresultaten te behalen.

Zo is een eerste indruk vaak bepalend voor de rest van het schooljaar. Ga je vanachter in de klas zitten of vooraan? Ben je eerder afwezig of werk je volop mee? Ben je vriendelijk en gedienstig of gedraag je je eerder afstandelijk en zet je jezelf in een hoekje? Kleine keuzes die op het einde van het jaar een gigantisch verschil kunnen maken als de rapporten uitgedeeld worden.

Voor ondernemers en managers is het eigenlijk niet anders. Elke keuze is een afweging van het risico dat genomen kan worden ten opzichte van het risico dat je loopt. Als je dit telkens helder hebt, dit op langere termijn kunt bekijken en in de ruimere context, dan leidt dit evenzeer naar een goed rapport op het einde van het jaar!

Peter BloklandTR³M vooronderstelling 12

Management Posted on Mon, July 07, 2014 14:06:29

Total Respect Management – Vooronderstelling 12 luidt als volgt:

“Een optimaal en duurzaam resultaat is het gevolg van een evenwichtige aandacht voor (en een respectvol evenwicht tussen) profit, people en planet, waarbij je profit beschouwt als de waarde en gezondheid van je onderneming.”

Zonder profit heb je geen onderneming. Je bedrijf is de kip met de gouden eieren. Door goed voor je onderneming te zorgen maak je van je bedrijf een kathedraal en zal je bedrijf niet alleen in staat zijn om meer gouden eieren te leggen, maar dit ook over een lange periode vol te houden. Hier hebben ook people en planet meer profijt van de inspanningen die geleverd worden.

Het is altijd een interessante vraag om te stellen: “Welke van de drie P’s (People, Planet & Profit) van het maatschappelijk verantwoord ondernemen is nu de belangrijkste?” Het is gegarandeerd voer voor een levendige discussie. Mens gerichte personen zullen met hand en tand verdedigen dat de P van People het belangrijkste is. Meer ecologisch ingestelde mensen zullen even fervent aantonen dat de P van Planet nog belangrijker is. Slechts een minderheid zal zeggen dat de P van Profit de voorkeur moet krijgen. Vaak voegen ze er ter verontschuldiging aan toe dat het eigenlijk de harde realiteit van de concurrentie hier een dwingende rol in speelt, net alsof ze het niet kunnen helpen om voor Profit te moeten kiezen.

Echt maatschappelijk verantwoord ondernemen is echter een systemisch gegeven. Dit wil zeggen dat je het geheel moet zien en bekijken hoe de verschillende elementen met elkaar in verbinding treden en hoe ze uiteindelijk elkaar beïnvloeden. Wanneer je dit doet is het antwoord simpel. Alle drie de P’s zijn belangrijk als je echt een duurzaam en excellent resultaat wenst te bekomen.

De drie P’s beïnvloeden elkaar voortdurend. De ene werkt al meer op de korte termijn en de andere is belangrijker voor de langere termijn, maar geen enkele van de dire P’s mag je verwaarlozen of het resultaat zal niet duurzaam, noch excellent zijn.

Neem het voorbeeld van de P van Profit. Deze heeft de P van People nodig om tot volle potentieel te komen, maar de P van Planet is nodig om de P van People duurzaam te kunnen ondersteunen. De belangrijke stap die vandaag echter moet genomen worden is dat de P van Profit de P van Planet gaat ondersteunen om zo een duurzame cirkel te bouwen, die komaf maakt met de roofbouw die vandaag op onze planeet gepleegd wordt.

Vaak blijft roofbouw niet beperkt tot de leefomgeving, maar woedt deze ook op het vlak van het uitpersen van mensen alsof het citroenen zijn of gaat het zelfs over het opsouperen van de waarde van de onderneming, wanneer winsten, bonussen en dividenden overmatig uitgekeerd worden aan een beperkte groep van mensen. Daar waar deze Profit eigenlijk veel beter het bedrijf zelf, de mensen in het bedrijf en de omgeving van het bedrijf zouden kunnen ondersteunen om zo tot een duurzaam systeem te komen.

Peter BloklandNext »